Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

13.11.2009 Digitalizēs zemesgrāmatu arhīvu

Tiesu administrācija sākusi zemesgrāmatu arhīva dokumentu digitalizāciju - projekta gaitā visi zemesgrāmatu papīra dokumenti tiks pārveidoti elektroniskā formātā, ziņo Tieslietu ministrija. Tas ievērojami vienkāršos nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu, jo būtiski samazināsies tam nepieciešamo procedūru skaits un reģistrēšanas ilgums. Piemēram, nostiprinājuma lūgumu būs iespējams iesniegt jebkurā zemesgrāmatu nodaļā un lūdzējam nevajadzēs apmeklēt vairākas iestādes, lai saņemtu nepieciešamos dokumentus.

Tiks iztrādāta un ieviesta arī vienota elektroniskā arhīva sistēma, kas dos iespēju piekļūt arhīva lietām neatkarīgi no atrašanās vietas un garantēs darba nepārtrauktības principu visās zemesgrāmatu nodaļās. Elektroniskā arhīva sistēma ļaus samazināt arhīva telpu apjomu un to uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus.

Projekts tiks realizēts 2,5 gadu laikā, tā kopējais finansējums ir vairāk nekā 1,1 miljons latu, no kuriem 85 % sedz Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds.

13.11.2009 Metrum uzvar LĢIA aerofotografēšanas konkursā (papildināts) (10)

Noslēdzies šā gada 31.jūlijā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras kā procedūras rīkotāja izsludinātais konkurss  “LR teritorijas aerofotografēšana kartogrāfiskās bāzes materiālu atjaunošanai”, kura termiņš piedāvājumu iesniegšanai bija 2009.gada 1.oktobris.

   Konkursa pasūtījums ir visas Latvijas valsts teritorijas aerofotografēšana, ko plānots paveikt divos gados – 2010. un 2011.gadā.

   Konkurss noslēdzies ar zināmā mērā vēsturisku iznākumu - pirmo reizi pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas aerofotografēšanas darbu konkursā ir uzvarējis vietējais uzņēmums – SIA „Metrum”, kas apņēmies izpildīt darbus par līgumcenu 127 537, 20 Ls (bez PVN).

   Iegūtā informācija tiks izmantota ortofoto karšu izgatavošanai, dažādu mērogu valsts topogrāfisko karšu aktualizēšanai un citu tautsaimniecības nozaru ģeotelpiskās informācijas sagatavošanai un uzturēšanai. Visai valsts teritorijai plānots sagatavot krāsainas ortofotokartes, bet infrasarkanās un melnbaltās – tikai pēc pasūtījuma.

(papildināts ar informāciju par līgumcenu).

Avots: http://www.lgia.gov.lv

13.11.2009 VZD paildzina kadastrs.lv uzlabošanas darbus

VZD informē, ka "sakarā ar izmaiņu ieviešanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra) no šā gada 6. līdz 15.novembrim Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā Kadastra dati netiks aktualizēti. Portālā būs pieejami Kadastra dati ar aktualitāti uz 2009.gada 5.novembri."

Avots: http://www.vzd.gov.lv

11.11.2009 Iznācis jaunais GIM International žurnāla numurs

Klajā nācis GIM International žurnāla novembra numurs. Tajā publicēta intervija ar ESRI izglītības menedžeri Džozefu Kerski, kurā Kerskis citēts sakām: "ĢIS kļūst par planētas nervu sistēmu". Vēl viena no lielākām publikācijām žurnālā veltīta Kanādas Nacionālās izpētes padomes izstrādātajam Erechtheion projektam, kas paredzēts informācijas iegūšanai no ļoti lieliem datu kopumiem. Rakstā "Spiegs tavā kabatā: bluetooth izsekošana" GIM vēstī par bluetooth tehnoloģijas izmantošanas iespējām ĢIS vajadzībām. Žurnālā ir arī neliels atskats uz septembrī notikušo InterGeo konferenci/gadatirgu, informācija par ĢIS izmantošanu aktuālajā cūku gripas epidēmijas izsekošanā, kā arī daudz īsāku ziņu.

11.11.2009 Atvērta izstāde "Mērnieku laikiem - 130"

No 11. novembra līdz 30. novembrim LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas lasītavā, Visvalža ielā 4a, 1. stāvā aplūkojama izstāde, kas veltīta brāļu Kaudzīšu romānam „Mērnieku laiki”. Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāti, valsts pētījumu programmas LETONIKA projekta „Kultūra un vara” konferences „Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romānam „Mērnieku laiki” – 130” ietvaros.

„Mērnieku laiki” ir pirmais romāns latviešu literatūrā, kuru 19. gadsimta beigās - 1879. gadā sarakstījuši brāļi Reinis (1839-1920) un Matīss (1848-1926) Kaudzītes.

Romāns „Mērnieku laiki” veidojies tā autoriem vērojot dažādus notikumus Piebalgā, raksturojot tā laika sabiedrību. Tas ir vēstījums par zemes iemērīšanas darbiem 1867.-1873. gadā Vidzemes triju muižu un to pagastu teritorijās - Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā, ko brāļi Kaudzītes nodēvējuši par Slātavu un Čangalienu.

Par „Mērnieku laikiem” daudz rakstījuši gan literatūras kritiķi, gan literatūrvēsturnieki, par romāna popularitāti liecina daudzie izdevumi un vairākkārtējie dramatizējumi, izrādes un ekranizējumi.

Izstādē izmantoti LUB Humanitāro zinātņu bibliotēkas krājumā esošie informācijas avoti.

Avots: http://www.lu.lv/zinas/t/852/

10.11.2009 Toskānā attīstīta atvērtā koda GIS aplikācija

Toskānas (Itālija) reģiona administrācija publiskojusi jaunu versiju atvērtā koda GIS aplikācijai Sagadb. Šī aplikācija dod iespēju tās lietotājiem aplūkot karti, lai iegūtu publiski pieejamo informāciju. Sistēmu Toskānas reģionā izmanto arī muzeji, bibliotēkas, tiesas, medicīnas iestādes. Sagadb toskānieši sāka attīstīt jau 2001. gadā un laika gaitā tika pievienots jaunu un jaunu datu formātu atbalsts.

10.11.2009 GIM žurnāls aicina sūtīt mērnieku komandu fotogrāfijas

GIM International paziņojuši, ka meklē pasaules labākās mērnieku komandas! Viņi aicina sūtīt redakcijai augstas rezolūcijas fotogrāfiju, kurā būtu redzama mērnieku komanda darbībā. Klāt vajadzētu pievienot īsu aprakstu, kāpēc tieši šai komandai būtu jābūt "Mēneša Mērnieku komandai". Labākās fotogrāfijas tiks publicētas žurnālā.

Avots: http://www.gim-international.com/news/id4195-Honour_Your_Survey_Team.html

09.11.2009 Izveidota brīvības cīņu vietu interaktīvā karte

Lai atzīmētu 90. gadadienu kopš Latvijas armijas dibināšanas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju ir sagatavojusi Latvijas Brīvības cīņu (1918-1920) piemiņas vietu interaktīvo karti, kas ir pieejama sekojošā vietnē http://www.mod.gov.lv/brivibascinas/.
   Karte ir veidota, lai redzētu, kur dabā meklējami ievērojamākie Brīvības cīņām veltītie pieminekļi un piemiņas vietas. Katram objektam ir pievienots neliels apraksts, kas sniedz vispārēju ieskatu par tā tapšanas un atklāšanas vēsturi, kā arī ir pievienota sīkāka karte, kas informē par katra konkrētā objekta atrašanās vietu. Karte veidota, izmantojot J.Lismaņa fundamentālo pētījumu grāmatu „Kauju un kritušo karavīru piemiņai 1915–1920”.
   Kartē iekļauts 91 piemineklis, tomēr kopējais baznīcās, kapos un uz ēkām izvietoto Brīvības cīņām veltīto piemiņas plākšņu un zīmju skaits ir ievērojami lielāks. Kartē rodamās atceres vietas apliecina gan to vēsturisko nozīmību, gan arī pieminekļu daudzveidību un māksliniecisko vērtību.
   Kartes veidotāju uzdevumu bija godināt arī mūsu sabiedroto ieguldījumu Latvijas atbrīvošanā un nosargāšanā. Igaunijas, Polijas un Lietuvas kritušo karavīru pieminekļi atrodas daudzās toreizējo cīņu vietās, apliecinot kopīgo apņēmību izkarot savu valstu brīvību un neatkarību.

Informāciju sagatavojis:
Valdis Bērziņš,
LĢIA Kartogrāfijas departamenta
Direktora vietnieks.
Tālrunis: +371 67064262
E-pasts: valdis.berzins@lgia.gov.lv

Avots: http://www.lgia.gov.lv

06.11.2009 Notikusi inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde (4)

Vakar (05.11), RTU telpās notika Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde, kuru šoreiz organizēja Latvijas Mērnieku biedrība (LMB). Sēdē tika runāts par projektu saskaņošanas kārtības maiņu Rīgas pilsētā, būvniecības un ģeotelpiskās informācijas likumu pieņemšanas gaitu, sertifikāciju mērniecības nozarē un citiem aktuāliem jautājumiem.

SIA "Lattelecom" pārstāvis Jānis Zemnieks sēdē iepazīstināja ar Rīgas domes atsūtīto prezentāciju par izmaiņām inženiertīklu komunikāciju izbūves un citu projektu saskaņošanā, kas turpmāk paredz t.s. "vienas pieturas aģentūru", kad projektētājam būs jākomunicē tikai ar būvvaldi, bet būvvalde komunicē tālāk ar inženiertīklu turētājiem. Tā kā prezentācija atstāja daudz neskaidrību, sēdes dalībnieki vienojās uz nākamo padomes sēdi uzaicināt Rīgas domes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvjus, kas atbild par jaunās kārtības veidošanu.

LMB Sertifikācijas centra vadītājs Ivars Nudiens informēja par tendencēm mērnieku sertifikācijā, iepazīstinot ar tās likumisko regulējumu (no 2011. gada mērniecībā būs tikai sertificētas individuālās personas, licencētas juridiskās personas vairs nebūs) un Sertifikācijas centra statistiku, minot, ka 2009. gads sertificēšanas jomā izrādījies veiksmīgāks, nekā iepriekš dižķibeles dēļ tika prognozēts.

AS "Latvijas Gāze" pārstāve Ināra Laube informēja par būvniecības likuma attīstības gaitu. Inženierkomunikāciju turētāju iesniegtie priekšlikumi esot ņemti vērā, un viena no būtiskākajām jaunā likuma izmaiņām būs tā, ka būves būs vairāk diferencētas pa kategorijām, nevis kā līdz šim, kad būvniecības likums bijis vienādi "smags" visa veida ēkām, no šķūnīšiem līdz rūpnīcām.

05.11.2009 Rīt notiks Baltijas valstu mērnieku biedrību konference (4)

Rīt, viesu namā Visdari, Rumbulā, notiks Baltijas valstu mērnieku biedrību konference. Konferenci organizē Latvijas Mērnieku biedrība un tajā uzstāsies gan LMB, gan Igaunijas un Lietuvas mērnieku biedrību pārstāvji, kā arī uzaicinātās personas. Konferencē paredzēts apspriest jautājumus, kas saistīti ar telpisko datu infrastruktūru - datu bāzu menedžments un uzturēšana, zemes gabalu mērīšana, struktūras (ēkas un inženierbūves), topogrāfiskie mērījumi un to apstrāde, likumdošanas jautājumi. Tiks runāts arī par mērnieku sertifikācijas jautājumiem - kvalifikācijas prasības, sertifikātu tipi, sertifikācijas un mērnieku uzraudzības process, sertifikācijas sistēmas finansēšana. Konferences trešajā daļā paredzētas uzstāšanās par mērniecības tālākās attīstības tendencēm, arī par mērnieku ētikas kodeksa ratifikācijas procesu Baltijas valstīs.

04.11.2009 VZD uzlabos kadastrs.lv darbību (2)

Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) informē, ka laikā no 5. līdz 9.novembrim notiks izmaiņu ieviešana Nekustamā īpašuma valsts kadastra  informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastrs) ar mērķi uzlabot datu un pakalpojumu kvalitāti. Sakarā ar to, šā gada 5. un 6.novembrī dienesta Datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv (turpmāk - Portāls) Kadastra dati netiks aktualizēti. Portālā būs pieejami Kadastra dati ar aktualitāti uz 2009.gada 4.novembri.

Saistībā ar izmaiņu ieviešanu Kadastrā, no šā gada 4. līdz 6.novembrim klientiem dienestā nebūs iespēja veikt pasūtījumus ar paātrinātu izpildes termiņu.

Lai Kadastra informācijas sistēmā ieviestos uzlabojumus iekļautu Portālā, dienests laika posmā no 7.novembra līdz 8.novembrim veiks nepieciešamos uzlabošanas darbus. Sakarā ar to, Portāla darbības pārtraukums ilgs līdz 36 stundām.

Dienests par Kadastra datu aktualitāti un traucējumiem Portāla darbībā informēs visus Portāla abonentus, nosūtot informāciju uz abonēšanas līgumos norādītajām elektroniskā pasta adresēm.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām !

avots: http://www.vzd.gov.lv

04.11.2009 Google maps izmantos ASV vēlēšanām

ASV, Virdžīnijas štatā, vēlētājiem jau drīzumā tiks piedāvāta iespēja atrast vērtīgu informāciju par vēlēšanām, izmantojot Google Maps kartes. Viens no diviem jaunievedumiem ir Google Maps palīgrīks, kas piedāvās iespēju vēlētājiem atrast kartē savu vēlēšanu iecirkni, kā arī apskatīt kandidātu sarakstus. Otrs rīks, kas tiks palaists online tūdaļ pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, ļaus ikvienam ērti sekot līdzi balsu skaitīšanas procesam.

03.11.2009 Samsung mobilajos būs Tele Atlas kartes

Ja Verizon un Motorolla Amerikā sadarbojas ar Google Maps, tad Samsung atbildes solis nav bijis ilgi jāgaida - kompānija panākusi vienošanos ar digitālo navigācijas karšu piegādātāju Tele Atlas par to, ka Samsung GPS iekārtās būs pieejamas Tele Atlas izstrādātās kartes. "Patērētāji meklē smalkākus GPS risinājumus, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tehnoloģiju ražotāji var piedāvāt risinājumus ar lokālo saturu", saka Tele Atlas šefs Bils Henrijs un sola, ka viedtālruņu lietotājiem būs pieeja augstākās kvalitātes kartēm ar inovatīvu ģeogrāfisko vietu saturu.

Avots: http://www.gim-international.com/news/id4189-Tele_Atlas_Maps_for_Samsung_GPS_Devices.html

03.11.2009 Palaists unikāls satelīts

Vakar no Pļeseckas kosmodroma, kas atrodas 800 kilometrus uz ziemeļiem no Maskavas, palaists jauns satelīts SMOS ar unikālu misiju - plaša mēroga zemes apgabalu kartēšanu, attēlojot augsnes mitrumu un okeānu sāļumu. Gan okeāna sāļums, gan augsnes mitrums ir galvenie parametri, kas liecina par Zemes ūdens apmaiņas ciklu un klimata pārmaiņām. Informācija no SMOS satelīta būs daudz precīzāka un nozīmīgāka, nekā iepriekšējo satelītu dati vai tie, kas tika iegūti no Zemes. Tiek sagaidīts, ka jaunie dati palīdzēs arī labāk paredzēt dabas kataklizmas, ūdens resursu pieejamību dažādos pasaules reģionos, utt.

Ūdens sāļums ar satelīta palīdzību tiks noteikts pirmo reizi. Tas ir svarīgs indikators vides novērošanā. Piemēram, ja ūdens sāļums polu tuvumā pēkšņi strauji krītas, tad tas ir nopietns trauksmes signāls - tas var nozīmēt daudz straujāku polu ledāju kušanu nekā prognozēts. Savukārt augsnes mitruma noteikšana var palīdzēt prognozēt plūdus. Ar SMOS palīdzību tiks izveidota pirmā vispasaules augsnes mitruma izplatības karte vēsturē.

02.11.2009 AS Latvijas Valsts Meži konkursa rezultāts (5)

AS Latvijas Valsts Meži konkursā par nekustamo īpašumu Tukuma novada Slampes pagastā, zemes kopplatībā 427,30ha kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu uzvarējusi SIA "Dobeles Mērnieks" ar piedāvāto līgumcenu 2080 Ls.

02.11.2009 GPS navigācija mobilajos telefonos (4)

ASV kompānijas Verizon Wireless un Motorola paziņojušas par jauna mobilo telefonu modeļa Droid laišanu tirgū - tas būs pirmais mobilais telefons, kurā būs iekļauta Google Maps navigācijas sistēma. Google Maps Navigation piedāvās daudzas no tradicionālajām GPS funkcijām, piemēram, 3D kartes, reālā laika satiksmes informāciju, satelīta bildes, balss vadības navigāciju angļu valodā u.c. Interesanti, ka Droid mobilā telefona cena plānota tikai 200 dolāru, un tas tiek uzskatīts kā potenciāli spēcīgs konkurents Apple iPhone.

02.11.2009 SuperGeo izveidojuši uz ĢIS bāzētu tūrisma lapu

Kompānija SuperGeo atvērusi tūristiem paredzētu mājaslapu Travel Beam, kas izmanto ģeotelpiskās informācijas sistēmu priekšrocības. Mājaslapas apmeklētājam uzejot ar kursoru uz kādas apskates vietas nosaukuma, karte tūdaļ attēlo tās precīzu atrašanās punktu. Uzklikšķinot uz nosaukuma, tiek piedāvāta ievada informācija par konkrēto apskates objektu. Tādā veidā tūristiem ir ērtāk izpētīt kādu reģionu pirms došanās uz turieni. Tiesa gan, tā kā lapa izveidota Taivānā, pagaidām tā pieejama ķīniešu valodā.

Resursi internetā:

http://travelbeam.tari.gov.tw/home/travelbeam/

http://www.gim-international.com/news/id4180-SuperGeo_Develop_Travel_Beam_Website.html

30.10.2009 Lietuvas universitātes izmantos ĢIS programmas

Nesen notikušajā kompānijas ESRI Eiropas lietotāju konferencē Lietuvas izglītības un zinātnes ministrs Gintaras Stepanavičus parakstījis saprašanās memorandu ar ESRI prezidentu Džeku Deindžermondu un ESRI izplatītāju pārstāvi Lietuvā Linasu Gipiski. Tas paredz, ka Lietuvas universitātes un koledžas varēs iegūt īpašas, izglītības iestādēm paredzētās licences ESRI ģeogrāfiskās informācijas sistēmu programmatūrai, saņemot piekļuvi ArcGIS pamata programmām un tās paplašinājumiem.

30.10.2009 Latvijas Valsts Mežu konkursa uzvarētājs (16)

AS Latvijas Valsts meži konkursā par "zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40840010184 – 240.70 ha platībā kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas un reģistrācijas zemesgrāmatā darbu veikšana Vecumnieku novada Stelpes pagastā" uzvarējusi SIA "G-Bergs", kuru piedāvātā summa bez PVN ir 950.77 Ls.

29.10.2009 LKĢA tiekas ar Tieslietu ministriju un VZD (23)

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) prezidents Juris
Vītols, izpilddirektore Ilvija Zvaigzne un valdes loceklis Andis Strēlis
  tikušies ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski.
Tikšanās laikā tika pārrunāti: 1) personu sertificēšanos saistīti
jautājumi (MK sertificēšanas noteikumi ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes
kadastrālajā uzmērīšanā; juridisko personu sertifikācija pēc 2010. gada
31. decembra), 2) valsts kapitālsabiedrību darbība mērniecības nozarē, 3)
jautājumi, kas saistīti ar Valsts Zemes Dienesta darbību.

Š.g. 22. oktobrī LKĢA pārstāvji tikās ar Valsts Zemes dienesta (VZD)
ģenerāldirektora vietnieci Olgu Geitus-Eitvinu. Tikšanās darbā kārtībā
tika iekļauti jautājumi nozares un uzņēmumiem svarīgi jautājumi: 1) VZD
nostāja būvju kadastrālās uzmērīšanas jautājumā, 2) juridisko personu
sertificēšana, 3)VZD tehniskās iespējas ieviest elektronisko dokumentu
iesniegšanu topogrāfiskās uzmērīšanas darbu reģistrācijas procesā visā
Latvijas teritorijā; 4) par LKĢA iespējām iepazīties ar VZD 2010. gada
budžetu.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.