Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

03.11.2009 Palaists unikāls satelīts

Vakar no Pļeseckas kosmodroma, kas atrodas 800 kilometrus uz ziemeļiem no Maskavas, palaists jauns satelīts SMOS ar unikālu misiju - plaša mēroga zemes apgabalu kartēšanu, attēlojot augsnes mitrumu un okeānu sāļumu. Gan okeāna sāļums, gan augsnes mitrums ir galvenie parametri, kas liecina par Zemes ūdens apmaiņas ciklu un klimata pārmaiņām. Informācija no SMOS satelīta būs daudz precīzāka un nozīmīgāka, nekā iepriekšējo satelītu dati vai tie, kas tika iegūti no Zemes. Tiek sagaidīts, ka jaunie dati palīdzēs arī labāk paredzēt dabas kataklizmas, ūdens resursu pieejamību dažādos pasaules reģionos, utt.

Ūdens sāļums ar satelīta palīdzību tiks noteikts pirmo reizi. Tas ir svarīgs indikators vides novērošanā. Piemēram, ja ūdens sāļums polu tuvumā pēkšņi strauji krītas, tad tas ir nopietns trauksmes signāls - tas var nozīmēt daudz straujāku polu ledāju kušanu nekā prognozēts. Savukārt augsnes mitruma noteikšana var palīdzēt prognozēt plūdus. Ar SMOS palīdzību tiks izveidota pirmā vispasaules augsnes mitruma izplatības karte vēsturē.

02.11.2009 AS Latvijas Valsts Meži konkursa rezultāts (5)

AS Latvijas Valsts Meži konkursā par nekustamo īpašumu Tukuma novada Slampes pagastā, zemes kopplatībā 427,30ha kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu uzvarējusi SIA "Dobeles Mērnieks" ar piedāvāto līgumcenu 2080 Ls.

02.11.2009 GPS navigācija mobilajos telefonos (4)

ASV kompānijas Verizon Wireless un Motorola paziņojušas par jauna mobilo telefonu modeļa Droid laišanu tirgū - tas būs pirmais mobilais telefons, kurā būs iekļauta Google Maps navigācijas sistēma. Google Maps Navigation piedāvās daudzas no tradicionālajām GPS funkcijām, piemēram, 3D kartes, reālā laika satiksmes informāciju, satelīta bildes, balss vadības navigāciju angļu valodā u.c. Interesanti, ka Droid mobilā telefona cena plānota tikai 200 dolāru, un tas tiek uzskatīts kā potenciāli spēcīgs konkurents Apple iPhone.

02.11.2009 SuperGeo izveidojuši uz ĢIS bāzētu tūrisma lapu

Kompānija SuperGeo atvērusi tūristiem paredzētu mājaslapu Travel Beam, kas izmanto ģeotelpiskās informācijas sistēmu priekšrocības. Mājaslapas apmeklētājam uzejot ar kursoru uz kādas apskates vietas nosaukuma, karte tūdaļ attēlo tās precīzu atrašanās punktu. Uzklikšķinot uz nosaukuma, tiek piedāvāta ievada informācija par konkrēto apskates objektu. Tādā veidā tūristiem ir ērtāk izpētīt kādu reģionu pirms došanās uz turieni. Tiesa gan, tā kā lapa izveidota Taivānā, pagaidām tā pieejama ķīniešu valodā.

Resursi internetā:

http://travelbeam.tari.gov.tw/home/travelbeam/

http://www.gim-international.com/news/id4180-SuperGeo_Develop_Travel_Beam_Website.html

30.10.2009 Lietuvas universitātes izmantos ĢIS programmas

Nesen notikušajā kompānijas ESRI Eiropas lietotāju konferencē Lietuvas izglītības un zinātnes ministrs Gintaras Stepanavičus parakstījis saprašanās memorandu ar ESRI prezidentu Džeku Deindžermondu un ESRI izplatītāju pārstāvi Lietuvā Linasu Gipiski. Tas paredz, ka Lietuvas universitātes un koledžas varēs iegūt īpašas, izglītības iestādēm paredzētās licences ESRI ģeogrāfiskās informācijas sistēmu programmatūrai, saņemot piekļuvi ArcGIS pamata programmām un tās paplašinājumiem.

30.10.2009 Latvijas Valsts Mežu konkursa uzvarētājs (16)

AS Latvijas Valsts meži konkursā par "zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40840010184 – 240.70 ha platībā kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas un reģistrācijas zemesgrāmatā darbu veikšana Vecumnieku novada Stelpes pagastā" uzvarējusi SIA "G-Bergs", kuru piedāvātā summa bez PVN ir 950.77 Ls.

29.10.2009 LKĢA tiekas ar Tieslietu ministriju un VZD (23)

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) prezidents Juris
Vītols, izpilddirektore Ilvija Zvaigzne un valdes loceklis Andis Strēlis
  tikušies ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski.
Tikšanās laikā tika pārrunāti: 1) personu sertificēšanos saistīti
jautājumi (MK sertificēšanas noteikumi ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes
kadastrālajā uzmērīšanā; juridisko personu sertifikācija pēc 2010. gada
31. decembra), 2) valsts kapitālsabiedrību darbība mērniecības nozarē, 3)
jautājumi, kas saistīti ar Valsts Zemes Dienesta darbību.

Š.g. 22. oktobrī LKĢA pārstāvji tikās ar Valsts Zemes dienesta (VZD)
ģenerāldirektora vietnieci Olgu Geitus-Eitvinu. Tikšanās darbā kārtībā
tika iekļauti jautājumi nozares un uzņēmumiem svarīgi jautājumi: 1) VZD
nostāja būvju kadastrālās uzmērīšanas jautājumā, 2) juridisko personu
sertificēšana, 3)VZD tehniskās iespējas ieviest elektronisko dokumentu
iesniegšanu topogrāfiskās uzmērīšanas darbu reģistrācijas procesā visā
Latvijas teritorijā; 4) par LKĢA iespējām iepazīties ar VZD 2010. gada
budžetu.

29.10.2009 "Latvijas Valsts ceļi" konkurss (2)

Latvijas Valsts ceļi izsludina konkursu par iepirkumu "Zemes ierīcības projektu izstrādāšana un kadastrālā uzmērīšana zemes gabaliem, kas saistīti ar zemju atsavināšanu a/c P4 Rīga - Ērgļi (Taurupe-pagrieziens uz Mazozoli) posma km 81,0 - 90,7  rekonstrukcijas vajadzībām Ogres novada Taurupes un Mazozolu pagastos". Konkursa beigu termiņš: 2. novembris, plānotās izmaksas: 7300 Ls.

29.10.2009 Rīgas domes Īpašuma departamenta konkurss

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu "Nekustamo īpašumu sadalīšana pa sarkanajām līnijām (mērniecības pakalpojumi)". Plānotās izmaksas - līdz 10 000 Ls. Konkursa beigu termiņš: 01.12.2009.

28.10.2009 VZD jaunais cenrādis apstiprināts (7)

     Vakarn Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz paaugstināt cenas vidēji par 17% atsevišķiem maksas pakalpojumu veidiem.

     Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, noteiktu VZD funkciju veikšana tika finansēta par ieņēmumiem no VZD sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī no valsts budžeta dotācijas. Taču, ievērojot esošo ekonomisko situāciju, grozījumi valsts budžetā 2009. gadā paredz VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai samazināt valsts budžeta finansējumu par Ls 380 194, bet turpmākajos gados par Ls 760 388.

     VZD kopš 2009. gada 1. janvāra ir par 201 samazinājis nodarbināto skaitu un ar šā gada 1. septembri veic pāreju no astoņām uz piecām reģionālajām nodaļām, būtiski optimizējot procesus un darbaspēka izmaksas. Tā kā ietaupījums no nodarbināto skaita samazināšanas pilnībā nesedz iespējamās izmaksas maksas pakalpojumu sniegšanai, nepieciešams palielināt atsevišķu pakalpojumu cenas. Turklāt 2009. gadā sakarā ar tendencēm nekustamā īpašuma tirgū strauji samazinājies arī pieprasījums pēc VZD maksas pakalpojumiem.

     Ar grozījumiem VZD plāno kompensēt finansējuma samazinājumu, ieviešot jaunus un sabiedrībai pievilcīgākus maksas pakalpojumu veidus, kā  arī paaugstinot cenas atsevišķiem esošajiem maksas pakalpojumiem. Cenu paaugstināšana attiecināma tikai uz dažiem maksas pakalpojumu veidiem, piemēram, kadastra objektu un to datu reģistrācija un aktualizācija sistēmā, dažāda veida standartizētas un nestandartizētas informācijas sagatavošana un izsniegšana no sistēmas u.c.

     Tiks noteikti arī jauni maksas pakalpojumu veidi, piemēram, VZD uzturēto datu izsniegšanas veids, izmantojot informācijas sistēmas servisus, kas nodrošinās sabiedrībai iespēju kvalitatīvā, mūsdienu tehnoloģijām atbilstošā un ērtā veidā saņemt VZD uzturēto informāciju. Adrešu klasifikatora teksta datu XML formātā informācijas sistēmas servisa abonēšana vienam mēnesim maksās Ls 100. Kā jaunu pakalpojumu ieviesīs arī telpisko datu (kadastra kartes, adrešu reģistra kartes, kadastrālo vērtību bāzes zonējumu ar satelītkarti) kā fona materiāla izmantošanas nodrošināšanu.

     Ar noteikumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.
 
 Laura Pakalne

TM Sabiedrisko attiecību nodaļas

27.10.2009 Valsts kontrole: Rīgas pašvaldības komercdarbība ir apšaubāma (4)

Valsts Kontrole (VK) Rīgas domes (RD) rīcībā, iesaistoties komercdarbībā, konstatējusi neatbilstību normatīvo aktu prasībām un "brīvā tirgus izkropļojuma risku". Starp VK revīzijā minētajiem pašvaldības uzņēmumiem, kuri no Pašvaldības iestādēm pārreģistrēti par kapitālsabiedrībām, minēts arī SIA "Rīgas ĢeoMetrs". VK uzskata, ka "RD dibinājusi un pārreģistrējusi Komercreģistrā kapitālsabiedrības, lai deleģētu tām uzdevumus, kas izriet no Pašvaldības funkcijām,  neizvērtējot, vai kapitālsabiedrības šos uzdevumus var veikt efektīvāk vai vismaz tikpat efektīvi kā Pašvaldības iestādes." VK izplatītajā preses paziņojumā teikts: "Pašvaldība pārreģistrējusi komercreģistrā tādas sabiedrības kā SIA „Rīgas nami”, Rīgas pašvaldības  AS „Rīgas Centrāltirgus”, Rīgas pašvaldības SIA „Stūre”, SIA „Rīgas pilsētas lombards”, SIA „Rīgas ĢeoMetrs”, lai gan to darbība nav saistīta ar likumā minētajiem  apstākļiem, kuros pašvaldība, reģistrējot kapitālsabiedrību, var iesaistīties komercdarbībā".

Vairāk VK mājas lapā

27.10.2009 Jūrmala uzsāk topogrāfiskā plāna veidošanu (4)

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes inženierbūvju nodaļa paziņo, ka "no šī gada 26. oktobra Jūrmalas pilsēta uzsākusi topogrāfiskās informācijas apkopošanu vienotajā pilsētas digitālajā topogrāfiskajā plānā un visu planšetu, kas skar Jūrmalas pilsētas administratīvo teritoriju, uzturēšanu. Darba aprites kārtība ir noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 2009. gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā.”  Detalizētāku informāciju var saņemt Jūrmalas pilsētas būvvaldē, Edinburgas prospektā 75, 33. kabinetā vai pa tālruni 67147598, 67147596."

26.10.2009 ESRI aicina lietotājus dalīties pieredzē

ESRI aicina savus klientus pastāstīt par savu pieredzi darbā ar ĢIS tehnoloģijām un uzstāties ar savu stāstu nākamajā gadā gaidāmajā ESRI starptautisko lietotāju konferencē. "Tā ir iespēja dalīties ar tām zināšanām, ko mēs visi meklējam - kā darīt lietas labāk", saka ESRI prezidents Džeks Deindžermonds. Konference notiks 2010. gada 12. - 16. jūlijā, ASV pilsētā Sandjego. Tā tiek uzskatīta par vienu no lielākajiem ĢIS tematikai veltītajiem pasākumiem pasaulē. Pietiekumus dalībai var iesniegt līdz 6. novembrim, tas izdarāms šeit: www.esri.com/ucpapers.

26.10.2009 Google novēros mežu izzušanu

Google apvieno spēkus ar dažādām pasaules kosmosa izpētes aģentūrām un dabas glābšanas organizāciju Group On Earth Observations, lai caur satelītfotogrāfijām novērotu, kur un kādos tempos izzūd pasaules meži. Google, kas patlaban no satelītfotogrāfijām uztur savu programmu Google Earth, piegādās tās arī šim projektam. Šie dati palīdzēs radīt atbalsta programmas, kurās valdības, vides aizsardzības organizācijas un investori ziedo līdzekļus, lai aizsargātu noteiktus mežu apvidus. Pilotprojektā tikušas iekļautas septiņas valstis - Austrālija, Brazīlija, Kamerūna, Gajana, Indonēzija, Meksika un Tanzānija. ASV pirmās satelītfotogrāfijas ir jau kopš 1972. gada, senākās tiks izmantotas salīdzināšanai, lai konstatētu, kā mainījušies mežu masīvi.

23.10.2009 Izsniegti jauni sertifikāti

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs 22.10.2009 sertificējis vienu jaunu personu zemes ierīcības darbos - Tatjanu Sirkisu. Kā arī nomainīja sertifikātu Dacei Avišānei sakarā ar uzvārda maiņu no Čepule uz Avišāne.

Sertificēto personu sarakstus skatīt lmb.lv, mernieks.lv un vzd.gov.lv.

Latvijas Mērnieku biedrība

23.10.2009 Envirotech piedāvā ESRI grāmatas par ArcGIS produktiem

Envirotech informē, ka vēl tikai šodien ir iespēja pasūtīt jaunākās ESRI grāmatas par ArcGIS produktiem angļu valodā.
Visus interesentus lūdzam savu pasūtījuma pieteikumu sūtīt uz info@gis.lv līdz šā gada 24. oktobrim. Pasūtījuma pieprasījumā lūdzam norādīt grāmatas nosaukumu un autoru, kuru vēlaties iegādāties, kā arī Jūsu kontaktinformāciju:            

            * kontaktpersonas vārds, uzvārds
            * organizācijas nosaukums un rekvizīti
            * piegādes adrese
            * tālruņa numurs

SIA Envirotech organizē centralizētu grāmatu pasūtījumu, lai varam piedāvāt minimālas piegādes izmaksas.

Resursi internetā: www.envirotech.lv

23.10.2009 ITT attēlu analīzes programma

Kompānija ITT paziņojusi par jaunas, ģeotelpiskās informācijas analītiķiem un ĢIS profesionāļiem paredzētas attēlu analīzes programmas ENVI EX klajā laišanu. Tā ir ITT atbilde uz tendenci saplūst kartēšanas un attēlu analīzes programmām. ENVI EX apvieno attēlu analīzes iespējas ar ESRI vadošās ĢIS platformu ArcGIS integrāciju, kas ļauj lietotājiem viegli izņemt vajadzīgo informāciju no fotogrāfiju datu bāzes. ĢIS lietotāji var ērti pārvietot failus un datus uz/no šīs programmas ar vienkāršu drag-and-drop metodi. Vairāk informācijas par ENVI EX programmu var atrast šeit: www.ittvis.com/ENVI

23.10.2009 VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” aptur savu darbību uz vienu nedēļu (1)

Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” (LĢIA) līdzekļu trūkuma dēļ uz vienu nedēļu – no 26. oktobra līdz 30.oktobrim – apturēs savu darbību.

Šajā laikā netiks veikti ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi un netiks sniegti pakalpojumi klientiem - valsts iestādēm, vietējām pašvaldībām, privātuzņēmējiem un privātpersonām.

Klienti nevarēs iesniegt informācijas pieprasījumus, nevarēs saņemt jau sagatavotos datus, netiks nodrošināta datu abonēšanas līgumu, t.sk. pastāvīgo GPS bāzes staciju LatPos sistēmas reālā laika korekciju abonēšanas līgumu, un starpresoru vienošanos izpilde.

Aģentūras lietotāju visvairāk pieprasītie produkti ir ortofotokartes un topogrāfiskās kartes mērogos 1:10 000 un 1:50 000, kā arī dažādi pakalpojumi ģeotelpiskās informācijas jomā, piemēram, GPS bāzes staciju sistēmas LatPos pakalpojumi, jaunu karšu datu sagatavošana, ģeotelpisko datubāzu veidošana un citi.

2009.gadā LĢIA finansējums ir vairākkārt samazināts kopumā vairāk kā par 30% un paredzams, ka aģentūras budžets tiks samazināts arī 2010 gadā par 57%. LĢIA darbinieku skaits ir samazināts no 343 uz 173. Tādējādi tiks pārtraukta vai būtiski ierobežota daudzu ģeotelpiskās informācijas produktu ražošana un atjaunošana, tai skaitā, aerofotografēšanas darbi, ortofotokaršu sagatavošana un topogrāfisko karšu atjaunošana. Tas var radīt situāciju, kurā netiks izpildītas ES normatīvo aktu prasības, kas savukārt var valstij izmaksāt daudzus miljonus latu kā soda naudas.

Informējam, ka aktuālu kartogrāfisko materiālu trūkums var būtiski traucēt operatīvo dienestu, robežsardzes un iekšlietu struktūrvienību, pašvaldību, vides aizsardzības, zemkopības, mežsaimniecības, satiksmes un citu nozaru un valsts iestāžu darbu, savukārt LatPos darbības pārtraukšana norādītajā laikā ietekmēs īpašumu robežu uzmērīšanu citus mērniecības darbus.

Samazinot valsts budžeta dotācijas vai mēģinot nozarei piemērot pašfinansēšanās modeli, ir apdraudēta nacionālās kartogrāfijas un ģeodēzijas pastāvēšana. Salīdzinot situāciju citās Eiropas valstīs, jāatzīst, ka visās ir valsts iestādes, kuras nodarbojas gan ar nozares politikas veidošanu, gan ražo valsts nozīmes pamatdatus un nodrošina to izplatīšanu. Atšķirīgi ir tikai finansēšanas modeļi, kā arī sadarbība ar privāto sektoru – vairāk kā 90% gadījumos 60-100% finansējums kartogrāfijai un ģeodēzijai tiek plānots kā valsts budžeta dotācijas. Atsevišķās valstīs noteiktu produktu ražošana kā valsts pasūtījums tiek nodota privātajam sektoram, bet kvalitātes kontroles funkcijas un ģeotelpiskās informācijas sistēmu veidošanu un uzturēšanu nodrošina valsts iestādes.

Bažas rada arī augsti kvalificētu ģeodēzijas un kartogrāfijas speciālistu piespiedu atlaišana, jo tā ir šaura specializācija un labs speciālists „izaug” praktiskajā darbā un nemitīgā pašmācībā daudzu gadu garumā.

LĢIA tika izveidota 2006.gada 1.janvārī, un tā strādā aizsardzības ministra pārraudzībā. Aģentūra ir vadošā valsts iestāde ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeoinformācijas nozarē. LĢIA pamatfunkcijas ir iegūt, apstrādāt un uzturēt ģeogrāfiskos pamatdatus civilajām un militārajām vajadzībām, veidot un attīstīt vienotu ģeogrāfisko pamatdatu informācijas sistēmu. Sabiedrības informēšanai par ģeotelpiskās informācijas produktiem un pakalpojumiem Aģentūra ir izveidojusi mājas lapu http://map.lgia.gov.lv/.

Ceram uz sadarbības partneru un klientu sapratni un atbalstu!

Informāciju sagatavojis:
Harijs Baranovs,
LĢIA Direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos.
Tālrunis: +371 67064204
E-pasts: harijs.baranovs@lgia.gov.lv

22.10.2009 Notikusi LMB valdes sēde

Vakar, 21. oktobrī notika Latvijas Mērnieku biedrības oktobra valdes sēde. Tajā tika pārrunātas jaunākās aktualitātes mērniecības likumdošanā, sertificēšanas jautājumi, studentu zinātnisko darbu konkurss, 6. novembrī plānotā starptautiskā konference un ieskicētas nākamās LMB biedru kopsapulces aprises.

LMB valde sēdē skatīja nesen apstiprināto būvju kadastrālās uzmērīšanas attīstības koncepciju un secināja, ka koncepcijā iekļauto finansiālo aprēķinu pamatotība ir apšaubāma. Tika nolemts nosūtīt vēstuli Tieslietu ministrijai, lūdzot papildus izvērtējumu. Tāpat tika nolemts atbalstīt būvju kadastrālās uzmērīšanas nodošanu brīvajā tirgū ar sertificēšanu un nosūtīt vēstuli atbildīgajām institūcijām, informējot par šādu LMB nostāju.

Attiecībā uz sertificēšanu, valde nolēma, ka no nākamā gada 1. janvāra jāievieš sadalītā maksa par sertifikātu saņemšanu un mērnieku uzraudzības gada maksa. Valde vienojās, ka nākamajā sēdē būs sīkāk jāskata sertificēšanas centra nākamā gada budžeta plānošana. Valde nenonāca pie vienota slēdziena par sertifikātu cenām, jo patlaban nav skaidrs, cik nākamajā gadā būs sertifikātu veidi, cik mērnieku sertificēsies.

LMB valde apstiprināja arī studentu zinātnisko darbu konkursa nolikumu, darbu vērtēšanas kārtību un balvu fondu uzvarētājiem. Kopumā konkursam šogad iesniegti 27 darbi no RTU un LLU studentiem, sēdes gaitā tie tika izdalīti vērtētājiem. 

Valde nolēma, ka nākamā LMB biedru kopsapulce tiks rīkota janvārī. Līdz ar to plānots rīkot arī informācijas apmaiņas semināru, kuru LMB biedri varētu apmeklēt bez maksas, bet citiem interesentiem būtu jāmaksā ieejas maksa. Sēdē sprieda arī par tuvāko pasākumu - 6. novembrī gaidāmo Baltijas mērniecības nozares pārstāvju konferenci, kuru organizēs LMB. Tika pārrunāti Igaunijas un Lietuvas kolēģu atsūtītie priekšlikumi, konferences saturs (Baltijas valstu mērniecības problēmas, likumdošana, tirgus tendences), sadalītas tēmas referentiem.

21.10.2009 Ģeotelpiskās informācijas likuma pieņemšanas gaita Saeimā

Latvijas Mērnieku Biedrības (LMB) mājas lapa informē, ka, atsaucoties uz LMB valdes priekšsēdētāja lūgumu, Aizsardzības ministrijas Ģeotelpiskās informācijas politikas plānošanas un uzraudzības nodaļa sniegusi informāciju par ģeotelpiskās informācijas likuma pieņemšanas gaitu Saeimā. Š.g. 8. oktobra Saeimas plenārsēdē Ģeotelpiskās informācijas likums tika pieņemts 2. lasījumā, par balsojot visiem 86 nobalsojušajiem deputātiem. Ar 2. lasījumā apstiprinātā likumprojekta tekstu iespējams iepazīties portālā www.saeima.lv.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. lasījumam bija noteikts š.g. 15. oktobris. Priekšlikumus iesnieguši aizsardzības ministrs I. Lieģis, tieslietu ministrs M. Segliņš un Saeimas juridiskais birojs. Šo priekšlikumu mērķis ir precizēt atsevišķu pantu redakcijas, kas nosaka valsts informācijas sistēmu pārziņus, ģeotelpisko pamatdatu turētājus, augstas detalizācijas topogrāfisko datu apmaiņu starp Valsts Zemes dienestu un vietējām pašvaldībām, kā arī veikt nelielus redakcionālus labojumus. Plānots, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija priekšlikumus 3. lasījumam varētu izskatīt tuvākajās nedēļās (precīzi nav zināms). Pozitīva lēmuma gadījumā komisija likumu iesniegs pieņemšanai vistuvākajā Saeimas plenārsēdē.

Resursi internetā: www.lmb.lv

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.