Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

14.09.2021 VID aicina darbā Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vecākā metodikas ekspertu (2)

 Valsts zemes dienests (reģ.Nr.90000030432) ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, Valsts adrešu reģistra un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību, kā arī veic būvju kadastrālo uzmērīšanu un nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu.

Ja Tu vēlies veicināt labas pārvaldības principu un efektīvas valsts pārvaldes pieejas realizēšanu Dienestā, nodrošinot būvju raksturojošo datu ieguvi būvju kadastrālajā uzmērīšanā un citos procesos, t.sk., izmantojot tālizpētes risinājumus, un to reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, piedāvājam izaicinājumiem pilnu, atbildību, interesantu un dinamisku darbu saliedētā un profesionālā kolektīvā.

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vecākā metodikas eksperta amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi ir  metodiski vadīt un pilnveidot būvju kadastrālās uzmērīšanas, būvju datu reģistrācijas un datu aktualizācijas procesu.

Mūsu izvirzītās prasības pretendentiem:

otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība inženierzinātnes, tehnoloģijas, dabaszinātnes jomā;

pieredze būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;

zināšanas būvju kadastrālās uzmērīšanas un būvniecības jomā;

pieredze normatīvo aktu sagatavošanā;

vēlama pieredze darbā ar NĪVKIS vai ģeotelpiskajiem datiem;

prasmes pielietot būvju kadastrālās uzmērīšanā pielietojamos tehniskos līdzekļus un datorprogrammatūru.

Piedāvājam:

darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;

atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas (896 - 1227 eiro);

sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

elastīgā darba laika iespējas;

darba vietu Rīgā,11.novembra krastmalā 31.

Pretendentiem lūdzam līdz 27.septembrim iesniegt elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv:

1. motivētu pieteikuma vēstuli dalībai konkursā;

2. dzīvesgaitas aprakstu (CV);

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

  Tālrunis uzziņām 67038687.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Valsts zemes dienests informē, ka:

1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts zemes dienests (11.novembra krastmalā 31, Rīgā).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts zemes dienestā, aicinām apmeklēt Valsts zemes dienesta tīmekļvietni www.vzd.gov.lv.

09.09.2021 Aicina pieteikties ''Atvērto ģeotelpisko datu hakatonam skolēniem 2021''

 No 7. oktobra līdz 4. novembrim tiešsaistē norisināsies Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) rīkotais Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem 2021. Pieteikties iespējams līdz 4. oktobrim, un tiek aicināti piedalīties skolēni no visas Latvijas.

Šis ir jau tradicionāls ikgadējs LATA pasākums, kas tiek organizēts, lai izglītotu jauniešus par atvērto datu pieejamību un to nozīmi jaunu, noderīgu pakalpojumu izstrādē. Šī gada mērķis ir veidot izpratni par atvērtajiem ģeotelpiskajiem datiem un to ietekmi sabiedrības ikdienas dzīvē. LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Tupulis uzsver: “Atvērtie dati vairs nav jaunums. Jaunu datu kopu atvēršana valsts pārvaldē nav gluži ikdienišķs process, tomēr nepieciešamība pēc tā vairs neraisa izbrīnu un neizpratni. Viens no jauniešu hakatona mērķiem ir radīt pretēju situāciju sabiedrībā – lai izbrīnu un neizpratni raisītu datu nepieejamība. Hakatoni arī mūsu asociācijai kļuvuši par regulāru darba rīku. Darba rīku, kas, no vienas puses, veicina piedāvājumu – jaunu datu kopu atvēršanu, bet – no otras – sabiedrības pieprasījumu pēc tām.”

Skolēnu uzdevums hakatonā ir veicināt radošu, inovatīvu un praktisku atvērto datu izmantošanu sabiedrībai noderīga produkta vai pakalpojuma radīšanai, izmantojot tehnoloģijas. Savukārt beigās dalībniekiem ir jārada inovatīva lietotne, kas, izmantojot atvērtos ģeotelpiskos datus, risina sabiedrībai būtisku problēmu. Vērtējot rezultātus, tiks ņemta vērā idejas dzīvotspēja un sociāli ekonomiskais ieguvums, tāpat arī prezentācija un idejas progress jeb tas, cik tuvu tas ir gaidāmajam rezultātam. Trīs komandas, kas saņems augstāko punktu skaitu, un to piesaistītie eksperti saņems naudas balvas. Dalībnieki tiks priecēti arī ar Valsts zemes dienesta (VZD), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un TET specbalvām.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka jebkuras valsts pārvaldes iestādes, tostarp VZD, uzdevums ir iet līdzi laikam un izmantot arvien straujāk progresējošās datu tehnoloģijas, pielāgojot tās konkrētajai specifikai un tādējādi pakalpojumus padarot pieejamākus un ērtākus gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmumiem. Datu atvēršana ir nozīmīga un pozitīvi ietekmē tautsaimniecību. “Ļoti būtiski ir panākt, lai dati par būvju un zemju īpašumiem iespējami operatīvi, bez laika nobīdes un birokrātiskām darbībām nonāktu valsts sistēmās, tādējādi atvieglojot darbu gan to īpašniekiem, gan arī valstij,” saka V. Narnicka.

Atvērto ģeotelpisko datu hakatonu skolēniem atbalsta virkne digitāli domājošu organizāciju: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, “eazyBI”, SIA “Poss.lv”, SIA “Wunder Latvia”, SIA “Tet”, “HERE Technologies” un “zparks.lv”. Kā uzsver “eazyBI” pārstāve Līva Pavasare: “Mēs atbalstām ne tikai publisko datu atvērtības principu, bet arī centienus padarīt pieejamus arvien jaunus datus, jo saredzam to kā būtisku ieguvumu sabiedrībai. Hakatons ir lielisks paņēmiens, kā šo datu pieejamību pārvērst inovatīvos risinājumos, kuri būtu noderīgi Latvijas iedzīvotājiem.” Savukārt Mārtiņš Valainis, “HERE Technologies” biznesa attīstības vadītājs Baltijas valstīs, norāda: “Mēs, “HERE Technologies”, ļoti novērtējam LATA darbu sabiedrības izglītošanā par atvērto datu izmantošanas iespējām un to nozīmīgumu jaunu produktu izstrādē. Hakatons ir tikai viena, iespējams – redzamākā, daļa no LATA pasākumiem. Atbalstot šos pasākumus, mums ir prieks piedalīties un palīdzēt jauniem, radošiem cilvēkiem veidot nākotnes produktus un programmatūru.

“Datu pieejamībai un spējai tos izmantot ir trīs būtiskas funkcijas. Pirmkārt – tā ir iespēja iestādēm, organizācijām un indivīdiem pieņemt lēmumus, kas ir balstīti nevis minējumos, abstraktos pieņēmumos vai teorijā, bet gan konkrētos faktos. Otrkārt – dati ļauj organizācijām efektīvāk noteikt problēmu cēloni, uzskatāmi vizualizējot to, kas notiek starp dažādām sistēmām, organizācijas nodaļām un klientiem. Tas sekmē ne vien problēmu novēršanu, bet arī savlaicīgu identificēšanu un preventīvu rīcību. Treškārt – atvērtie dati vairo pārskatāmību un uzticēšanos iestādēm un organizācijām, kā arī dod iespēju piekļūt datu avotiem, kas viltus ziņu laikmetā ir būtisks pilsoniskās sabiedrības stūrakmens. Iesaistoties ikgadējā LATA hakatonā, ceram stiprināt jauniešu interesi par IKT un citu nozaru ciešo mijiedarbību, veicināt radošās dzirkstis un drosmīgas idejas, kas var uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti,” saka LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

Dalība hakatonā ir bez maksas, tajā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo, profesionālo izglītības iestāžu, kā arī interešu izglītības iestāžu audzēkņi. Ieteicamais vecumposms: 10.–12. klase. Komandas lielums: 1–5 skolēni, un katrai komandai jābūt piesaistītam vienam ekspertam–skolotājam vai citam pilngadīgam ekspertam. Kā eksperts var būt arī, piemēram, kāda bērna vecāks (tēvs, māte). Hakatona noteikumus un pieteikšanās kārtību var izlasīt LATA tīmekļvietnē: https://www.lata.org.lv/skolas-2021

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” atbalsta ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. 

Plašāka informācija

Zanda Šķēle

projekta koordinatore

mob. 26063286zanda@wearevery.lv

31.08.2021 InterGeo 2021 spriedīs par iedvesmu gudrākas pasaules veidošanai

 Ņo 21. līdz 23. septembrim Vācijas pilsētā Hannoverē norisināsies ikgadējais ģeotelpiskās informācijas forums InterGeo, kas šogad vienlaikus notiks gan klātienes, gan tiešsaistes formātā. Organizatori sola, ka šim Hybrid konceptam tikšot sarūpēta ievērojami uzlabota digitālā platforma. Šāgada konferences motīvs ir "Iedvesma gudrākai pasaulei", kurā tiks skarti tādi temati kā mākslīgais intelekts un virtuālā realitāte, Galileo un precīza pozicionēšana, autonomā autovadīšana, pilsētu digitalizācija, utt. Savukārt instrumentu ražotāju izstādē piedalīšoties ap 150 kompāniju no visas pasaules. Oriģinālziņa

31.08.2021 Satelītattēli palīdz atklāt Ķīnas kodolbruņošanos

 ASV satelītu kompānijas Planet Labs uzņemtie satelītu attēli nesen palīdzējuši publiski atklāt ievērojamus Ķīnas atomieroču un ballistisko raķešu attīstības darbus. Analizējot satelītu attēlos redzamo, Midlberijas Starptautisko studiju institūta eksperti atklājuši simtiem jaunu starpkontinentālo ballistisko raķešu palaišanas šahtu būvniecību 700 kvadrātjūdžu platībā nomaļā tuksnesī pie Jumeņas pilsētas Ķīnas ziemeļrietumos. Otru šādu palaišanas šahtu apgabalu Sindzjaņas provincē vēl pēc dažām nedēļām atklājuši Amerikas zinātnieku federācijas eksperti, savukārt trešā pētnieku grupa no AllSource Analysis, pētot attēlus, uzgājusi iespējama jauna pazemes tuneļa būvniecību nomaļā Ķīnas atomizmēģinājumu poligonā Lop Nur. Oriģinālziņa

30.08.2021 EUMETSAT veikusi datu iepirkumu no privātā sektora

 Eiropas satelītu meteoroloģijas aģentūra EUMETSAT pirmoreiz iegādājusies datus no privātajām kompānijām, raisot privātā sektora cerības uz tālākām iepirkumu perspektīvām. Par 11 miljoniem dolāru EUMETSAT iegādājusies radio okultācijas datus no Luksemburgā bāzētās kompānijas Spire Global. Šie dati sniedz EUMETSAT vairāk informācijas par atmosfēras temperatūras un mitruma līmeņiem, kas palīdz noteikt precīzākus laikapstākļu prognožu modeļus. Oriģinālziņa

28.08.2021 COVID-19 sadārdzinājis GPS jaunās kontroles sistēmas izmaksas

 Covid-19 pandēmija sadārdzinājusi arī GPS nākamās paaudzes operacionālās kontroles sistēmas izmaksas. Kompānija Raytheon palielinājusi kontrakta summu par 13,5 miljoniem dolāru tieši ar pandēmiju saistīto papildus izmaksu dēļ. Tās esot pamatā saistītas ar starptautisko robežu slēgšanu un obligāto karantīnas ievērošanu, uzstādot 17 jaunas globālās monitoringa stacijas. Jaunās kontroles sistēmas pirmo kārtu paredzēts pabeigt 2022. gadā. Oriģinālziņa

27.08.2021 BRICS valstis vienojas par tālizpētes satelītu datu apmaiņu

 BRICS dalībvalstis (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika) vienojušās par sadarbību kopīgas virtuālās tālizpētes satelītu konstelācijas izveidē, kas palīdzēšot klimata izmaiņu, kataklizmu un dabas resursu pārvaldībā. Vienošanos parakstījuši visu piecu valstu kosmosa aģentūru vadītāji. Virtuālā satelītu konstelācija nozīmējot pamatā datu apmaiņu, kurā tiks ietverti vairāki BRICS valstu satelīti, kā arī zemes bāzes stacijas, kur šie dati tiks uztverti. Oriģinālziņa

26.08.2021 Indija atvieglo pārmērīgās prasības droniem

 Indija pieņēmusi jaunu normatīvo regulējumu dronu lidojumiem, ievērojami atvieglojot un liberalizējot līdzšinējos nosacījumus. Atceltas dažādas atļauju prasības - droniem vairs nevajadzēs ne unikālo autorizācijas numuru, ne prototipa identifikācijas numuru, ne dažādus sertifikātus, kopējais nepieciešamo dokumentu un atļauju skaits samazināts no 25 uz 5. Maksimālais drona svars palielināts no 300 līdz pat 500 kilogramiem, lai iekļautu lielos kravas dronus. Ar dronu sektora birokrātijas prasību atvieglošanu Indija cer veicināt inovatīvas ekonomikas izaugsmi. Oriģinālziņa

26.08.2021 Ķīna palaidusi īpašus mērniecības satelītus

 Ķīna augusta beigās palaidusi satelītu pāri Tianhui-2, kas ievērojami ar to, ka esot Ķīnas pirmie mikroviļņu mērniecības un kartēšanas satelīti. Abi satelīti riņķos ap Zemi noteiktā simbiozē, lai iegūtu datus, kas varētu tikt kombinēti, izveidojot 3D kartes ar 3 metru izšķirtspēju. Tianhui satelīti tikšot izmantoti zinātniskiem eksperimentiem, zemes un resursu mērniecībai, ģeogrāfiskajai mērniecībai un kartēšanai. Pirmais šīs sērijas satelītu pāris tika palaists 2019. gada aprīlī. Oriģinālziņa

31.07.2021 Beidou globālais serviss svin gada jubileju

 31. jūlijā aprit gads, kopš Ķīnas satelītu navigācijas sistēma Beidou uzsāka globālu servisu sniegšanu. Šobrīd sistēmai esot jau vairāk nekā 100 miljoni lietotāji ap 120 dažādās pasaules valstīs. Beidou precizitāte objektu koordinātu noteikšanai esot sasniegusi ap 2,5 metriem, savukārt augstuma noteikšanai - 5 metrus. "Līdz ar to koordinātu noteikšanā, esam vieni no pirmajiem pasaulē," sacījis Jangs Čanfengs, galvenais Beidou sistēmas izstrādātājs. Kopumā orbītā atrodas 45 Beidou satelīti, kas nodrošina septiņu veidu servisus navigācijas un komunikācijas jomā. Oriģinālziņa

31.07.2021 Pēc "Brexit" Lielbritānija no Galileo pāriet pie GPS

 Lielbritānija uzsākusi sarunas ar ASV, lai nostiprinātu sadarbību GPS jomā pēc tam, kad Eiropas Savienība, sakarā ar Lielbritānijas izstāšanos, nolēmusi izslēgt to arī no topošā (2026. gadā gaidāmā) Galileo sistēmas "sabiedriski regulētā servisa", kas būs paredzēts valdības iestādēm, militārajam un operatīvās reaģēšanas sektoram. Satelītu navigācijas pakalpojumi ar laiku varētu būt nepieciešami britu kompānijas OneWeb attīstītajam servisam, kas patlaban bāzējas uz satelītinterneta pakalpojumiem, bet nākotnē varētu tikt pielietots arī navigācijai. Pašlaik OneWeb palaidusi orbītā 254 satelītus un ar tiem pietiek, lai uzsāktu interneta pakalpojumu piegādi Ziemeļu puslodē. Oriģinālziņa 

30.07.2021 Somija apņēmusies izveidot 3D modeļus visām valsts ēkām

 Somija uzsākusi apjomīgu projektu - Nacionālais Ģeodēzijas birojs veic aerofotografēšanu un lāzerskenēšanu visām valstī esošajām ēkām un struktūrām, lai izveidotu to 3 dimensiju modeļus. Šīsvasaras laikā šādā veidā noskenēti jau 60 000 kvadrātkilometru (tātad, gandrīz Latvijas izmēra teritorija). Programma uzsākta 2020. gadā, sākotnēji ar mērķi novērtēt mežu apjomus, bet tagad, pateicoties precīzāku instrumentu izmantošanai, sākta informācijas vākšana arī par ceļiem un ēkām. Plānotā datubāze un 3D modeļi palīdzēšot dažādos veidos, tostarp arī aprēķināt labākās vietas saules enerģijas paneļu un 5G torņu izvietošanai, savukārt pašvaldības esot ieinteresētas "izķert" nelegālās būvniecības gadījumus. Oriģinālziņa

30.07.2021 Krievijā radīts Aļaskas digitālais datu modelis

 Maskavas Lomonosova universitātes pētnieki radījuši Arktikas digitālo modeli, kas varētu kļūt par pamatu vienotai dabas resursu un vides monitoringa sistēmai šajā reģionā. Modelis apstrādā un integrē informāciju no dažādiem atsevišķiem zemes, ledāju, okeāna gultnes modeļiem, tālizpētes datiem un citas ģeotelpiskās informācijas no atvērtiem avotiem. Modelis palīdzēšot arī ģeoloģisku mērījumu, dabas pārvaldības un citās jomās, un šāda veida modelim neesot līdzinieku citur pasaulē. Oriģinālziņa

29.07.2021 Augusta beigās gaidāms apjomīgs bezmaksas tiešsaistes ģeodēzijas forums

 No 30. augusta līdz 2. septembrim norisināsies bezmaksas tiešsaistes apmācības forums ģeodēzistiem - Ziemeļvalstu vasaras skola 2021. Pasākuma centrālais temats: "Kosmosa ģeodēzija nākotnēs autonomās sabiedrības atbalstam" (autonomā sabiedrība - decentralizēta sabiedrība, kur mazinās valdību loma un kontrole pār procesiem nokļūst pašu cilvēku pārziņā). Konferences programmā iekļautas dažāda satura lekcijas - lielākoties praktiska rakstura, informējot par kosmosa ģeodēzijas tehnoloģijām, aplikācijām, servisiem, utt., taču skarot arī tematā minēto "autonomijas" aspektu. Ar programmu var iepazīties šeit: https://www.kartverket.no/globalassets/til-lands/posisjon/nkgsummerschool-program2021.pdf

29.07.2021 Mākslīgais intelekts palīdz Google atrisināt Āfrikas apmetņu kartēšanas problēmu

Ar mākslīgā intelekta programmas palīdzību Google inženieriem izdevies iemācīt datoram atpazīt Āfrikas iedzīvotāju uzbūvētos graustu rajonus un tamlīdzīgas neformālās apmetnes, kuras ar ierastajām metodēm esot bijis neiespējami kartēt - pat pašas advancētākās tālizpētes metodes spējušas atpazīt tikai lielākas ēkas un ceļus, kamēr šādas, pašrocīgi celtās mazās būdiņas paliekot nepamanītas. Ar jaunās tehnoloģijas palīdzību Google jau esot izdevies pievienot Āfrikas kartēm 500 miljonus šādu, nelielu ēku, kuru platība pārsvarā nepārsniedz 20 kvadrātmetrus. Īpaši svarīgi adekvātu karšu pieejamība ir humanitāro krīžu situācijās, kad nepieciešams plānot precīzus transporta pārvietošanās maršrutus. Oriģinālziņa

29.07.2021 Krievijā sodīti mērnieki par nepareizu datu ievadīšanu

 Krievijā, Permas reģionā divi mērnieki saņēmuši sodu par nepareizas informācijas ievadīšanu zemes robežu un tehniskajos plānos. Viens no mērniekiem bija ievadījis nepareizus datus par zemes gabala platību un konfigurāciju, bet otrs - tehniskajā plānā ierakstījis nekorektu informāciju par objekta raksturojumu (ēkas būvniecības stadiju). Pirmajā gadījumā šāda mērnieka darbība varētu rezultēties ar robežstrīdu, savukārt otrajā - ar nelegālu nekustamā īpašuma reģistrāciju. Katrs no mērniekiem saņēmis 30 000 rubļu (ap 345 eiro) naudas sodu. Oriģinālziņa

28.07.2021 Realitātes seriāls par mērniekiem - kā uzmērīt robežas ar dronu?

 Beidzot arī par mērniekiem tapis savs seriāls - jau kopš 2020. gada dokudrāmas sērijās "Down To Earth" tiek demonstrēts, kā mērnieki reālos lauka apstākļos (cīnoties ar dažādiem izaicinājumiem, sarežģitiem laika apstākļiem, reljefu un citiem apdraudējumiem) iegūst datus un pēcāk pie datora pārvērš tos izmantojamos rezultātos. Jaunākajās sērijās tiek rādīts, kā mērniekiem veicas ar robežu uzmērīšanu kādā dienvidu Teksasas zemes gabalā, izmantojot dronu palīdzību. Seriālu iespējams skatīties arī YouTube: https://youtu.be/-gzOygze7Ic

27.07.2021 NASA finansējums varētu pieaugt pat straujāk nekā gaidīts

 ASV Pārstāvju palātas atbildīgā apakškomiteja atbalstījusi budžeta pieaugumu ASV kosmosa aģentūrai NASA, turklāt pat ar uzviju salīdzinājumā ar to, ko bija pieprasījusi pati NASA. Kopumā atbalstītais 2022. gada budžeta variants ir par 7,6 procentiem lielāks nekā aģentūras šāgada budžets, sasniedzot 25,04 miljardus ASV dolāru, un tas ir par 1 procentu vairāk, nekā savā pieprasījumā pavasarī iesniedza NASA (24,8 miljardi dolāru). Vislielākais pieaugums ir ticis izpētes sadaļai, kas varētu saņemt pat 400 miljonus dolāru vairāk nekā pieprasīts. Oriģinālziņa

27.07.2021 EUMETSAT izmantos Copernicus datus arī nākamos 7 gadus

 Eiropas Komisija parakstījusi līgumu ar Eiropas meteoroloģisko saelītu aģentūru (EUMETSAT) par 735 miljoniem eiro septiņu gadu periodam, lai nodrošinātu "Copernicus" programmas "Sentinel" satelītu izmantošanu jau esošajiem okeāna un atmosfēras monitoringa uzdevumiem, kā arī plānotās nākotnes misijās, monitorējot oglekļa dioksīda izmešus un klimata pārmaiņas (arī šie dati tiks apstrādāti un publiskoti). Vienošanās iekļauj arī finansējumu "Copernicus" datu pieejas servisam WEkEO, ko EUMETSAT uztur sadarbībā ar Eiropas Vides aģentūru un vairākām citām organizācijām. Oriģinālziņa 

23.07.2021 VZD aicina uz tiešsaistes semināru par izmaiņām zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā (1)

 Valsts Zemes dienests aicina uz mācībām par paredzētajām izmaiņām Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. 


Laiks: 2021.gada 5.augusts plkst.9:00-13:00 
 
Vieta: Tiešsaistē Cisco Webex Meetings platformā
 
Mērķauditorija: zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas, mērniecības nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvji, citi interesenti
 
Vadīs: Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Mērniecības daļa
 
Mērķis: Iepazīstināt ar izmaiņām, ko paredz izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kuru plānotais spēkā stāšanās datums ir šī gada 1.septembris, lai laicīgi varētu sagatavoties un plānot turpmāko zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu organizāciju un pēc to stāšanās spēkā šīs izmaiņas varētu ieviest praksē.
 
Mācībās tiks izskatītas šādas tēmas:
 
Izmaiņas ierosinātāja un pierobežnieka uzaicināšanā uz zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem;
Izmaiņas robežu neatbilstības novēršanā un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšanā;
Izmaiņas kamerālajā pārzīmēšanā;
Izmaiņas zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanā, noformēšanā un iesniegšanā Valsts zemes dienestā;
Izmaiņas kadastrālās uzmērīšanas datu labošanā;
u.c. izmaiņas ZKU jomā.
 
Pievienoties apmācībām varēs, izmantojot šo saiti: https://vzd.webex.com/vzd/j.php?MTID=m97f35b1f922b0740bc050016a87d4554
 

 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2021. gada septembris Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2021. gada 27. septembris

Vārda diena:

Ilgonis, Ādolfs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.