Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

10.12.2018 LKĢA organizē otro sanāksmi mērniecības nozares koncepcijas izstrādē

 Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija 12. decembrī, plkst. 10.00 organizē otro sanāksmi, kurā tiks izstrādāti priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijai. Sanāksme notiks Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (Latvijas Valsts Mežu ēkā).

Otrās sanāksmes darba kārtība:

1.Darba grupu atskaite par paveikto vēsturiskā apskata sadaļā. Iepazīstina ar secinājumiem un sniedz priekšlikumus par tālāko virzību. Katrai darba grupai līdz 20 minūtēm.
 
2.Vienoties par ziņojuma tēmām (priekšlikumiem nozares attīstībai) un nozīmēt jauno darba grupu sastāvus.
 
3.Noteikt nākamās tikšanās laiku un ziņojuma sagatavošanas termiņu.
 
Dalību pieteikt lkga@lkga.lv

04.12.2018 Piektdien notiks Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju konference

Šo piektdien, 7. decembrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā norisināsies Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju (ĢIT) konference 2018, kurā pulcēsies profesionāļi, eksperti un politikas veidotāji no Latvijas un ārvalstīm, lai diskutētu par inovācijām ĢIT jomā un attālajā izpētē, Latvijas lomu tajā un nākotnes attīstības iespējām. 
 
Latvijas zālāji un lauksaimniecības zemes Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Sentinel-2 satelīta attēlā. Attēls: EKA; attēla apstrāde: Vides risinājumu institūts. 
 
Līdz ar satelītu, mākslīgā intelekta, atvērto datu un citu jauno tehnoloģiju uzplaukumu, ģeotelpiskā informācija kļuvusi par vērtīgu instrumentu tautsaimniecības, mobilitātes  un citu jomu uzlabošanā. Tomēr joprojām kā Latvijā, tā citās valstīs tās potenciāls nav pietiekami izmantots. Viens no Pasaulē veiksmīgākajiem ĢIT piemēriem ir Google karšu pakalpojums. Tas ne tikai ievērojami uzlabojis katastrofu uzraudzību, vides un mobilitātes plānošanu, bet arī uz visiem laikiem izmainījis Pasaules iedzīvotāju paradumus. Latvijas ĢIT konferencē būs iespēja mācīties no labākajiem. To atklās Google korporācijas ģeotelpisko risinājumu tehnologa Eda Pārsonsa pieredzes stāsts. 
 
Kā norāda Latvijas ĢIS biedrības valdes loceklis un konferences organizators Māris Kuzmins, “Konference ir nozares vērienīgākais pasākums. Tajā vienkopus varam sastapt domubiedrus, kompetentākos Latvijas ĢIT izstrādātājus, iepazīties ar to jaunumiem un dzirdēt aktuālas prezentācijas no ārvalstu visiem.”
 
Konferences organizatori uzsver, ka tās mērķis ir veidot vienotu izpratni par ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju jomu Latvijā, tās izaicinājumiem un attīstības virzieniem, kā arī veicināt jaunas, inovatīvas idejas un sadarbības projektus. Visas dienas garumā uzstāsies vairāk nekā 25 runātāji no Lielbritānijas, Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas, Austrijas, Polijas, Latvijas u.c. valstīm, kas iepazīstinās ar inovācijām nozarē, starpdisciplināriem projektiem, attālās izpētes tehnoloģijām, ģeotelpisko datu atvēršanu un daudzām citām aktuālām tēmām. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties 4 interaktīvās darbnīcās,  apmainīties ar idejām un viedokļiem.
 
Plašāka informācija par konferenci pieejama vietnē: https://www.latgis.eu/konference.
 
Konferenci organizē Latvijas ĢIT un attālās izpētes profesionāļi - Latvijas ĢIS biedrība, Vides risinājumu institūts, SIA “Autentica”, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Mikrokods”, SIA “HERE Technologies”, SIA “Mērniecības datu centrs”. Konferenci atbalsta Latvijas Universitāte, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija un EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information (Eiropas ģeogrāfiskās informācijas jumta organizācija)).
 
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Materiāli tiks izmantoti konferences publicitātes vajadzībām. 
 
Informāciju sagatavoja: 
Guna Dātava
Vides risinājumu institūta
Projektu vadītāja
guna.datava@videsinstituts.lv
+371 26568947
www.videsinstituts.lv 

30.11.2018 Kuldīga veidos 3D modeli un ģeotelpiskās informācijas datu bāzi

 Kuldīgas novada pašvaldība piedalās starptautiskā projektā “Ainava pilsētā” (“UrbanLinks 2 Landscape”, Nr. PGI04846), kas vērsts uz rekreācijas teritoriju, jaunu ekosistēmu pakalpojumu attīstīšanu un ainavas saglabāšanu pilsētās un tām piekļaujošās teritorijās.

 
Kuldīgas novada pašvaldība tā ietvaros plāno izstrādāt pētījumu par Ventas krastā esošo degradēto teritoriju vēsturisko izmantošanu un to turpmākās attīstības priekšlikumus, izvērtējot ekoloģiskos, ainaviskos, pilsētbūvnieciskos, ekonomiskos un sociālos aspektus. Pašvaldība izstrādās arī rīcības plānu Kuldīgas vēsturiskā centra un tam piegulošās Ventas ielejas teritorijas attīstībai. Plānots izveidot ģeotelpiskās informācijas datu bāzi un 3D modeli, kas ļaus ērti un uzskatāmi apkopot informāciju par teritoriju un tajā esošajiem objektiem, modelēt iespējamās ainavas izmaiņas un izvairīties no nevēlamām ietekmēm. Projekts sniegs arī ieguldījumu Kuldīgas mērķtiecīgi veiktajos pasākumos UNESCO pasaules mantojuma vietas statusa iegūšanai.

30.11.2018 FIG nosvinējusi 140 gadu jubileju, nodotas pilnvaras jaunajam prezidentam

 Novembrī Starptautiskā Mērnieku federācija (FIG) atzīmējusi savu 140 gadu jubileju un svinīgā ceremonijā līdzšinējā FIG prezidente Krisija Potsiu no Grieķijas nodeva pilnvaras jaunievēlētajam federācijas prezidentam Rūdolfam Šteigeram no Vācijas, kurš savus pienākumus sāks pildīt no 2019. gada un to darīs līdz 2022. gadam. FIG tika dibināta 1878. gadā, kad to veidoja tikai septiņas Eiropas valstis, šodien tā izaugusi līdz globāla mēroga organizācijai ar 120 dalībvalstīm. Oriģinālziņa

30.11.2018 Ķīna nogādā kosmosā pirmo Beidou sistēmas ģeostacionāro satelītu

 Ķīna novembrī nogādājusi kosmosā pirmo Beidou-3 ģeostacionāro satelītu. Beidou-3G ir ģeostacionārās orbītas komponents Beidou konstelācijā. Palaistais ģeostacionārais satelīts ir kopumā 41ais satelīts Beidou navigācijas sistēmā, un septiņpadsmitais Beidou trešās paaudzes satelīts. Oriģinālziņa

30.11.2018 Krievijā soda 11 kadastrālos inženierus par dokumentu safabricēšanu (1)

 Krievijā, Permas reģionā disciplināri sodīti 11 kadastrālie inženieri par pieļautiem sistemātiskiem pārkāpumiem kadastra dokumentu sagatavošanā bez uzmērīšanas veikšanas. Krievijas Federālais reģistrācijas dienests ir izstrādājis kontroles sistēmu, kā tiek pārbaudīti Valsts vienotajā nekustamā īpašuma reģistrā iesniegtie dokumentu, kuru precizitāte radījusi šaubas. Permas reģionālajā departamentā iesniegto zemes robežplānu tuvāka analīze atklājusi, ka to dati ir tik nepilnīgi, ka ir pamats pieņemt, ka mērījumi nav tikuši veikti. Oriģinālziņa

29.11.2018 Vācu satelīti izveidojuši Zemes 3D augstumu karti

 Vācijas kosmosa aģentūra (DLR) izveidojusi trsīdimensionālu Zemes augstumu karti. Karte izveidota no datiem, ko ieguvuši divi satelīti (TerraSAR-X un TanDEM-X) un tā izseko augstumu izmaiņām visas planētas sauszemes teritoriju mērogā - kopā vairāk nekā 148 miljoniem kvadrātmetru. Reljefa mērījumi veikti, satelītiem nosūtot mikroviļņu signālus līdz Zemei un tad izmērot, cik ilgā laikā tie nonāk atpakaļ. Karte padarīta brīvi pieejama ikvienam zinātniekam. Oriģinālziņa

29.11.2018 Eiropas Kosmosa aģentūra aicina praksē maģistrantūras beidzējus vai pēdējo kursu studentus (arī no Latvijas)

 Eiropas Kosmosa aģentūra aicina viena gada praksē pēdējo kursu maģistrantūras studentus vai jaunos maģistru grādu ieguvējus no inženierijas, zinātnes, informācijas tehnoloģiju, biznesa, administrācijas, dabaszinātņu un sociālo zinātņu jomām. Iespējams pieteikties arī no Latvijas. Pieteikumi jāiesniedz līdz 16. decembrim. Vairāk

29.11.2018 ASV atļauj plašāku Galileo signāla izmantošanu savā teritorijā

 ASV Federālā Komunikāciju komisija pēc Eiropas Komisijas lūguma veikusi izmaiņas noteikumos, atļaujot plašāku Galileo GNSS signāla izmantošanu ASV teritorijā. Līdz šim Galileo signāls bija pieejams tikai ASV privātpersonām, taču tagad Galileo signālu varēs lietot arī telekomunikāciju kompānijas. Pārsvarā tas noderēs pozicionēšanas noteikšanas uzlabošanai, jo GPS un Galileo ir savstarpēji interoperacionālas sistēmas. Oriģinālziņa

29.11.2018 NASA pārrunā sadarbību ar Krieviju

 NASA vadītājs Džims Bridenstains ticies ar Krievijas vēstnieku ASV Anatoliju Antonovu, lai pārrunātu abu valstu savstarpējo sadarbību kosmosa jomā. Sarunas detaļas atklātas netiek, taču interesanti, ka NASA uzaicinājusi uz ASV arī Krievijas kosmosa aģentūras Roskosmos vadītāju Dmitriju Rogozinu un pat cenšas panākt pret Rogozinu noteikto sankciju atcelšanu, lai šī vizīte būtu iespējama. Ja tas izdosies, Rogozins varētu ierasties ASV nākamā gada sākumā. Oriģinālziņa

27.11.2018 Krievijā plāno reģistrēt kadastrā visus pilsētu mežus

 Krievijā līdz 2020. gadam plānots veikt kadastrālo reģistrāciju visiem pilsētu teritorijās esošajiem mežiem. Kopumā "urbānie meži" Krievijā aizņemot 1,5 miljonus hektāru lielu platību un ne visi no tiem ir reģistrēti kadastrā - pagaidām tikai 41% no šīm teritorijām iekļauts kadastrā. Līdz 2020. gada 1. janvārim plānots iekļaut visas, kas arī sakārtošot to teritoriālo un tiesisko statusu. Oriģinālziņa

27.11.2018 Izziņoti pirmie simts referenti, kas uzstāsies Pasaules Ģeotelpiskajā forumā

 Ģeotelpiskā Pasaules foruma organizatori izziņojuši pirmos simts referentus, kas ar ziņojumiem uzstāsies nākamā gada aprīlī Amsterdamā paredzētajā konferencē. Starp tiem ir vairāku vadošo pasaules ģeotelpiskās industrijas kompāniju - kā Trimble, Hexagon un Esri - direktori. Kopumā forumā trīs dienu garumā uzstāsies vairāk nekā 250 runātāju. Geospatial World Forum notiks no 2. līdz 4. aprīlim. Oriģinālziņa 

27.11.2018 Izstrādāts pirmais dronu ISO standarts

 Starptautiskā Standartu organizācija (ISO) izstrādājusi pirmo standartu projektu dronu pilotēšanai. Standarti paredz, ka ar ģeo-ierobežošanas palīdzību dronu lidojumi būtu jāizolē no vietām, kur tos nedrīkst veikt. Tāpat standarts nosaka, ka dronu pilotiem jāiziet apmācība, jāprot uzturēt bezpilota lidaparātu tehniskā kārtībā. Pilotējot dronu, jāievēro privātuma un personu datu aizsardzības prasības. Patlaban standartu projekts ir atvērts sabiedriskajām diskusijām, kuras ilgs līdz nākamajam gadam. Pēc tam standarts tiks pieņemts visā pasaulē. Oriģinālziņa

26.11.2018 Publicēta ceļošanas riska karte

 Organizācija SOS International publicējusi ceļojumu riska karti 2019. gadam, kurā visas pasaules valstis iezīmētas noteiktā krāsā atkarībā no tā, cik droši vai riskanti ir tās apmeklēt. Ar visdrošāko atzīmi "nenozīmīgs risks" gaiši zaļā krāsā atzīmētas tikai Norvēģija, Somija, Islande un Grenlande. Tad seko virkne valstu dzeltenā krāsā ("zems risks"), starp kurām ierindota ASV, Kanāda, Austrālija, gandrīz visas Eiropas valstis, to skaitā arī Latvija, Irāna, lielākā daļa Ķīnas. Savukārt visnedrošākās zemes ceļošanai ir Irāka, Sīrija, Afganistāna, Lībija un vēl dažas. Sk. karti

26.11.2018 Satelītu datu tirgum paredz divkāršu izaugsmi desmit gados

 Saskaņā ar Euroconsult ziņojumu, globālais Zemes satelītizpētes datu tirgus laikā līdz 2027. gadam varētu sasniegt 2,4 miljardus dolāru. Uz atrašanās vietas noteikšanu balstītie pakalpojumi vēl esot relatīvi jauna nozare ar milzīgu izaugsmes potenciālu. Pagājušajā gadā komerciālo satelītu datu tirgus izmērs sasniedza 1,3 miljardus dolāru, no kuriem 850 miljonus veidoja izlūkošanas un aizsardzības jomu pasūtījumi. Oriģinālziņa

22.11.2018 Eiropas Kosmosa aģentūra prezentē nākotnes ieceres

 Eiropas Kosmosa aģentūra prezentējusi ambiciozus mērķus, pretendējot kļūt par pasaules vadošo organizāciju kosmosa izpētē. Programmā, kas piedāvāta ES dalībvalstīm, ierakstīts, ka Eiropai (tiesa gan, sadarbībā ar ASV un Ķīnu) jākļūst par centrālo vietu globālajā kosmosa izpētē, t.sk. Mēness un Marsa ekspedīcijās. Tāpat jāatjauno EKA zinātnes programma kā vadošā Visuma fizikas pētniecības programma pasaulē, tam visam jāiet kopā ar tehniskām inovācijām, ekonomisko pienesumu un labumu sabiedrībai. Oriģinālziņa

21.11.2018 Mobilo karšu industrija pēc sešiem gadiem sasniegs jau 40 miljardus dolāru apgrozījumu

 2024. gadā mobilās kartēšanas pakalpojumu tirgus apjoms būs sasniedzis jau 40 miljardus dolāru, prognozē tirgus pētījumu kompānija Global Market Insights. Galvenais, kas dzen uz priekšu tirgus izaugsmi, ir pasaulē arvien pieaugošais mobilo ierīču (viedtelefonu, planšetdatoru) lietojums. Visbiežāk viedtelefonu lietotāji mobilās kartogrāfijas pakalpojumus izmanto navigācijai, pārvietošanās norādījumiem, kā arī izmanto ĢIS un GPS aplikācijas, lai iegūtu informāciju par tuvākajiem restorāniem, kinozālēm un citām apmeklējamām vietām. Oriģinālziņa

21.11.2018 Notikusi pirmā mērniecības nozares koncepcijas izstrādātāju sanāksme

Šī gada 14.novembrī notika mērniecības nozares aktīvāko personu tikšanās, ar mērķi radīt ziņojumu “Priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijas izstrādei”. Tikšanās gaitā tika konceptuāli apspriesta kopējā ziņojuma struktūra. Lai varētu sākt strādāt pie priekšlikumiem, ir nepieciešams veikt atskatu nozares vēsturē. Mērniecības nozares attīstība līdz 2018.gadam tika sadalīta desmit tēmās. Iesaistīto personu skaits katrā no tēmām ir četras līdz septiņas. Tika nolemts ziņojuma tapšanā iesaistīt ne tikai klātesošos, bet uzrunāt arī citus zinošus nozares pārstāvjus, kuri nepiedalījās pirmajā sapulcē.

Nākamā tikšanās ir paredzēta 12.decembrī un tajā tiks apspriests paveiktais darbs pie nozares attīstības analīzes laika periodam līdz 2018.gadam (sadaļām ir jābūt uzrakstītām). Plānots vienoties par tēmām un darba grupu sastāvu tālākam darbam pie nozares nākotnes redzējumiem un priekšlikumiem to realizācijai. Visticamāk, ka tos tiks uzticēts izstrādāt jau esošai darba grupai, piesaistot citus, kuri izteiks vēlēšanos pievienoties.

Topošais ziņojums būs pirmais šāda veida, nozares izstrādāts, visaptverošs dokuments, un tas kalpos par pamatu nozares turpmākās attīstības scenārijiem.

Atgādinām, ka piedalīties, tika uzaicinātas visas nozarē sertificētās personas, LKĢA un LMB biedri. Ja kādu iemeslu dēļ nevarējāt ierasties pirmajā sapulcē, laipni gaidīti iesaistīties kopējā darbā (obligāti iepriekš piesakoties vai ).

Īpašs paldies AS “Latvijas Valsts meži” par piedāvātajām telpām.
Sīkāka informācija LKĢA un LMB mājaslapās.

Nozares vēstures apskats

  1. Īss atskats par nozares attīstību līdz 1991.gadam.
  2. Nozares struktūras veidošanās. Ierādīšanas metode. Kadastra izveide un tās grafiskās daļas publiskošana.
  3. Uzraudzība un sertifikācija nozarē.
  4. Ģeodēziskā atskaites sistēma un ģeodēziskie tīkli.
  5. ADTI un inženierģeodēzija.
  6. Zemes pārvaldība. Detālplānojumi un zemes ierīcība.
  7. Sadarbība ar valsts institūcijām. Nozares tiesiskā pakļautība. Valsts kontroles ziņojums.
  8. Sabiedriskās organizācijas.
  9. Izglītība.
  10. Fotogrammetrija un tālizpēte.

 

12.11.2018 LKĢA un LMB aicina uz darba grupe sēdi

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība aicina būt aktīviem un piedalīties ziņojuma "Priekšlikumi mērniecības koncepcijas izstrādei" darba grupās. Pirmā darba grupu sēde notiks 2018. gada 14.novembrī plkst.10.00 Vaiņodes ielā 1, AS "Latvijas valsts meži" telpās. Dalībnieki drīkst izmantot AS "Latvijas valsts meži" automašīnu stāvvietu, izņemot caurlaidi pie iebraukšanas. Uz tikšanos, trešdien!

31.10.2018 Amsterdamā novembrī notiks ĢIS profesionāļu forums

 No 20. līdz 22. novembrim Nīderlandes galvaspilsētā Amsterdamā norisināsies forums (konference, izstāde un "tīklošanās") GIS4SmartGrid 2018. Forumā vairāk nekā 120 ĢIS eksperti-praktiķi no visas pasaules dalīsies ar jaunākajiem risinājumiem dažādu tehnoloģiju un aplikāciju pielietošanā, pētījumu un testu rezultātiem. Tiks skarti tādi temati kā datu kvalitāte, uzlabota funkcionalitāte, multi-platformu lietojamība, atvērtā koda ĢIS, vizualizācijas (t.sk. interaktīvas kartes), u.c. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2018. gada decembris Arrow_right
P O T C P S S
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2018. gada 12. decembris

Vārda diena:

Otīlija, Iveta
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.