Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Jaunumi
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
 
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Teritorijas plānošanā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Par portālu
Pasūtītājiem
Terminu vārdnīca
Ievads nozarē
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
20170718_225421

 Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts (LU ĢĢI) 2019. gadā uzvarēja Luiziānas universitātes (ASV) izsludinātā starptautiskā iepirkuma konkursā par digitālās zenītkameras iepirkumu. Šāgada februārī Luiziānas štata mērnieku žurnālā “L’Arpenteur Louisiane” publicēts Bendžamina A. Fernandesa raksts par darbu ar Latvijas speciālistu izgatavoto iekārtu, informē Jānis Balodis, LU ĢĢI vadošais pētnieks.

Globala_mernieku_diena

  Šonedēļ mērniecības nozare visā pasaulē atzīmēja jau par ikgadēju tradīciju kļuvušo Globālo Mērnieku dienu. Tās centrālais notikums bija 23. marta vakarā Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) organizētais tiešsaistes atzīmēšanas pasākums, kurā ar uzrunām uzstājās dažādas amatpersonas, tika spriests par (nepietiekamo) sieviešu lomu mērniecībā, paziņoti CLGE studentu darbu konkursa rezultāti un nosaukts “Globālais mērnieks 2021”.

Kopsapulce

Pēc “Covidgada” pauzes 19. martā atkal norisinājās viens no gada galvenajiem notikumiem mērniecības nozarē - Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un seminārs. Šogad pasākums pirmo reizi notika attālinātā formātā (“Zoom” platformā), taču tas nepavisam netraucēja pilnvērtīgai informācijas apmaiņai. Semināra noslēgumā no tā virtuālajiem apmeklētājiem tika saņemti atzinīgi vērtējumi, tai skaitā pat atziņa, ka tas esot bijis vērtīgākais seminārs, kāds mērniekiem jebkad organizēts. Seminārā tiešām varēja gūt daudz praktiskas informācijas, no kuras šajā rakstā ieskicēts svarīgākais.  

Vakcinacijas_karte

Zaube - Siguldā, Kolka - Piņķos, Madliena - Ogrē, Vecslabada - Ludzā, vakcinācijas punkti pļavās un neskaitāmas tamlīdzīgas dīvainības bija novērojamas Vakcinācijas biroja sākotnēji (19. februārī) prezentētajā ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu prakšu vietu-vakcinācijas punktu digitālajā kartē. Pēc vairāk nekā nedēļas kļūdas tikušas labotas, tomēr pieredzētais liek meklēt atbildi uz jautājumu - kas ir iemesli nespējai valstiski prioritārā jautājumā paveikt tik šķietami elementāru uzdevumu kā izveidot karti ar pareizi atliktiem punktiem?

Sveiciens_lmb

  Portāls Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību 101 gada jubilejā!

Sviitra

Apsveikums

<p>&nbsp;&nbsp;Portāls Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību 101 gada jubilejā!</p>

Prioritāriem investīciju projektiem uzmērīšana būs jāveic ātrāk (28)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Kadastrālās uzmērī&scaron;anas un zemes ierīcības darbi, kas saistīti ar prioritāru investīciju projektu realizē&scaron;anu, mērniekiem būs jāpaveic divas reizes ātrāk nekā paredz līdz &scaron;im normatīvajos aktos noteiktie termiņi. &Scaron;ādu informāciju vēstulē Latvijas Mērnieku biedrībai un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienībai sniedzis Valsts Zemes dienests (VZD).&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></p>

LMB informē par ikgadējo darbu sarakstu iesniegšanu (papildināts ar infografiku) (37)

<p><span style="font-family: Arial;">Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (</span><span style="font-family: Arial; text-align: justify;">LMB SC) atgādina un informē, ka tuvojas gada beigas un nākamā gada sākumā līdz 1.&nbsp;februārim sertificētajām personām jāiesniedz izpildīto darbu atskaites. Papildus atskaitei jāiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdro&scaron;inā&scaron;anas polises kopija.</span></p>

In Memoriam: Jānis Klētnieks (1929 - 2021)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Mūžībā devies Jānis KLĒTNIEKS&nbsp;</span><span style="font-family: Arial;">(</span><font face="Arial">dzimis 23.06.1929. Cēsīs, m</font><font face="Arial">iris 01.01.2021. Rīgā</font><span style="font-family: Arial;">),</span><span style="font-family: Arial;">&nbsp;ģeodēzists, ģeodēzijas un inženierzinātņu izglītības vēsturnieks, Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēks, izcila un spilgta personība, iedvesmotājs un balsts daudziem.</span></p>

Eiropas Kosmosa nedēļā runā par “Galileo”, “Copernicus”, “Horizon” un citu ES kosmosa programmu nākotni

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;No 7. līdz 12. decembrim tie&scaron;saistē no Tallinā, &ldquo;Saku Suurhall&rdquo; arēnā uzbūvētās virtuālās studijas, norisinājās gada svarīgākais forums Eiropas kosmosa nozarē - Eiropas Komisijas un Eiropas Globālo satelītnavigācijas sistēmu organizētā &ldquo;Eiropas Kosmosa nedēļa&rdquo;. &Scaron;oreiz tajā piedalīju&scaron;ies vairāk nekā 3500 dalībnieku no 100 dažādām pasaules valstīm, iesaistoties diskusijās, plenārsesijās, konsultāciju platformās, lai diskutētu par Eiropas kosmosa programmu attīstību un citiem aktuālākajiem jautājumiem kosmosa ģeotelpiskās informācijas nozarē.</span></p>

VZD izsludina konkursu mērniecības metodikas eksperta amatam (3)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto&nbsp;</span><b style="font-family: Arial;">Kadastra departamenta Mērniecības daļas&nbsp;vado&scaron;o metodikas eksperta amatu</b><span style="font-family: Arial;">&nbsp;(uz nenoteiktu laiku),&nbsp;</span><span style="font-family: Arial;">kura galvenie pienākumi ir mērniecībā pieļauto kļūdu izvērtē&scaron;ana un sertificē&scaron;anas institūciju izdoto lēmumu apstrīdējumu izskatī&scaron;ana, viedokļu un skaidrojumu snieg&scaron;ana Dienestā nodarbinātajiem un mērniekiem.</span></p>

“Virtuālā mērniecība” - vēl viena Covid-19 veicināta tendence

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laikā arvien lielāku lomu mērniecībā spēlē jaunākie tehnoloģiju sasniegumi. Laikā, kad ceļo&scaron;anas un citu vīrusa radīto ierobežojumu dēļ mērniecības profesionāļiem bieži nav iespējams nokļūt līdz konkrētajam objektam, talkā (kur tas iespējams) nāk attālinātās mērniecības risinājumi - modelē&scaron;ana, vizualizācija.</span></p>

Vai nodokļu nemaksāšanai mērniecībā pieteikts šahs?

<p><span style="font-family: Arial;">Novembra sākumā Valsts ieņēmumu dienests izplatīja vēsti, ka parakstījis sadarbības vieno&scaron;anos ar mērniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, Latvijas Mērnieku biedrību (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju (LKĢA). Vieno&scaron;anās mērķis esot &ldquo;mazināt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē strādājo&scaron;o komersantu izvairī&scaron;anos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas, kā arī veicinot mērnieku sociāli ekonomisko intere&scaron;u aizstāvību.&rdquo; Taču ko praktiski nozīmēs &scaron;ī sadarbība, un kā tā varētu ietekmēt ekonomisko situāciju mērniecības nozarē?</span></p>

Intervija ar VZD ģenerāldirektori Vitu Narnicku (8)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Augustā valdība par jauno Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori apstiprināja Vitu Narnicku, kura pirms tam bija Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes vadītāja, kā arī VID ģenerāldirektora vietniece. Mernieks.lv aicināja jauno VZD vadītāju uz sarunu par mērniecības nozarei būtiskiem jautājumiem - gan &ldquo;mūžsenām&rdquo; un gadiem neatrisinātām lietām, gan pēdējā laika aktualitātēm, aicinot jautājumus iesūtīt arī lasītājiem (&scaron;o iespēju izmantoja daži). V. Narnicka piekrita atbildes sniegt tikai rakstiski, par iemeslu nosaucot aizņemtību, kas tuvāko mēne&scaron;u laikā neļaujot atrast laiku, lai tiktos sarunai klātienē.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>

Jānis Klīve kļuvis par CLGE viceprezidentu

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Latvijas Mērnieku biedrības pārstāvis Jānis Klīve 18. un 19. septembrī Atēnās notiku&scaron;ajā Eiropas Mērnieku padomes Ģenerālajā asamblejā ievēlēts par vienu no padomes viceprezidentiem. Mernieks.lv sazinājās ar J. Klīvi, lai skaidrotu, kāda ir padomes viceprezidenta amata praktiskā nozīme un ko tas var sniegt Latvijas mērniecības attīstībai, kā arī, kuri ir Eiropas mērogā &scaron;obrīd aktuālākie un asamblejā pārrunātie nozares jautājumi.</span></p>

In memoriam. Jānis Štrauhmanis (1944-2020)

<p>&nbsp;Mūžībā devies kartogrāfs, kartogrāfijas vēsturnieks, docents, Dr. geogr., Dr. habil. hist. un RTU profesors Jānis &Scaron;trauhmanis.</p>

Plānots mainīt LĢIA cenrādi

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Valsts sekretāru sanāksmē 11. jūnijā izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpojumu jauno cenrādi*. Tas paredz visai būtiskas izmaiņas LĢIA sniegto pakalpojumu klāstā un izcenojumos, daļu cenu samazinot, dažas pozīcijas paaugstinot, no vairākiem pakalpojumiem atsakoties un uzsākot piedāvāt arī dažus jaunus pakalpojumus.</span><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></p>

Latvijasmernieks.lv piedāvā darbu centrālā reģiona vadītājam (18)

<p>Ja Tava profesija ir Tavs dzīvesveids, esi ar augstu atbildības sajūtu, gatavs sevi pierādīt jaunos izaicinājumos, pievienojies mūsu komandai! SIA &bdquo;Latvijasmernieks.lv&quot; piedāvā interesantu un dinamisku darbu vienā no vado&scaron;ajiem mērniecības uzņēmumiem, progresīvu darba samaksu un stabilas sociālās garantijas.</p>

Viedās pilsētas - mērniecības nākamais pakāpiens?

<p>&nbsp;&nbsp;Turpinot iepriek&scaron;ējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties &ldquo;GPS World&rdquo; redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz pla&scaron;as un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkār&scaron;i sakot - gūt jaunas pakalpojumu snieg&scaron;anas un pelnī&scaron;anas iespējas.&nbsp;&nbsp;</p>

Mērniecības evolūcija tehnoloģiju pavadā

<p>Žurnālā &ldquo;GIM Magazine&rdquo; sniegts neliels ieskats &ldquo;viedā mērnieka&rdquo; evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli.&nbsp;</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2021. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Šodiena 2021. gada 20. aprīlis

Vārda diena:

Mirta, Ziedīte
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.