Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Solvitu Zvidriņu atbrīvo no VZD ģenerāldirektores amata 08.04.2020

Sviitra

 Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, ar kuru atstādinātajai Valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei Solvitai Zvidriņai piemērojams disciplinārsods, atbrīvošana no amata, informē Tieslietu ministrija.

 
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: "Solvita Zvidriņa nav īstenojusi labu pārvaldību Valsts zemes dienesta vadīšanā un tam doto uzdevumu izpildes nodrošināšanā. Disciplinārlietas izmeklēšanas laikā ir konstatēti daudzi pārkāpumi, to skaitā, iestādes reorganizācija un strukturālās izmaiņas bez saprotama pamatojuma, piemēram, Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas likvidēšana bez atbilstoša izvērtējuma, kā arī Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības, praktiski, likvidēšana un funkciju nodošana citiem pakalpojuma sniedzējiem, kas varēja ļoti negatīvi ietekmēt informācijas tehnoloģiju sistēmu pilnvērtīgu funkcionēšanu. Tāpat tika konstatētas problēmas finanšu pārvaldībā un personāla novērtēšanā, un diemžēl arī pilnvērtīgas informācijas ilgstoša nesniegšana man un ministrijas amatpersonām. Minētie pārkāpumi būtiski apdraudēja Valsts zemes dienestam normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanas nepārtrauktību un iestādei uzticēto valdības uzdevumu izpildi. Konstatētie pārkāpumi ir pietiekams pamats S.Zvidriņai piemērot disciplinārsodu – atbrīvošanu no amata."
 
Tieslietu ministra ierosinātās disciplinārās pārbaudes laikā konstatēts, ka kopš S.Zvidriņas stāšanās amatā veiktas būtiskas izmaiņas struktūrā, struktūrvienību kompetencē un darba organizācijā. Taču S. Zvidriņa nenodrošināja Valsts zemes dienesta atbilstošu iekšējo normatīvo aktu un reorganizācijas pamatojuma izstrādi un neiesniedza tos saskaņošanai tieslietu ministram. Līdz ar to nebija iespējams pārbaudīt šo izmaiņu tiesiskuma un lietderības aspektus. Kopumā īstenoto izmaiņu dēļ tika apdraudēta Valsts zemes dienesta funkciju un uzdevumu izpilde, kā arī valsts interesēm nodarīts būtisks kaitējums.
 
Valsts zemes dienestā tika izveidotas vairākas jaunas struktūrvienības un amati šajās struktūrvienībās, kā arī normatīvajos aktos neparedzētā veidā, pārveidojot amatus, izveidoti un klasificēti jauni amati, neievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību.
 
Tāpat S.Zvidriņa neievēroja Darba izpildes novērtēšanas kārtības nosacījumus. S.Zvidriņa formāli vērtēja viņas tiešā pakļautībā esošos nodarbinātos, neapstiprināja viņu novērtēšanas veidlapas, atļāva novērtēšanas veidlapas apstiprināt citai personai un veikt tajās ierakstus, nenodrošināja, ka pēc novērtēšanas pabeigšanas veidlapas tiek slēgtas, aktuālā novērtēšanas perioda ietvaros mainīja iepriekšējā novērtēšanas periodā veikto darba izpildes novērtējumu, bez tiesiska pamata piemēroja nodarbināto atkārtotas novērtēšanas procedūru, kā arī ar rīkojumiem noteica izmaksājamās prēmijas apmēru nodarbinātajiem, kuru novērtēšanas rezultāts vēl tajā brīdī nevarēja būt zināms, jo S. Zvidriņa vēl nebija novērtējusi nodarbināto.
 
Prettiesiski iekļaujot 2018. gada un 2019. gada rīkojumos par prēmiju izmaksu normatīvajos aktos neparedzētu rādītāju – mēneša vidējo izpeļņu vai vidējo viena mēneša akorddarba izcenojumu par paveiktā darba daudzumu par pēdējiem sešiem mēnešiem, 74 460.48 euro apmērā tika pārmaksātas prēmijas.
 
Papildu informācija:
 
2019. gada 20. decembrī ar tieslietu ministra Jāņa Bordāna rīkojumu tika ierosināta disciplinārlieta pret Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori S.Zvidriņu, atstādinot viņu no amata pienākumu pildīšanas. Disciplinārlietas izmeklēšanas komisija, izpētot lietas apstākļus, secināja, ka Valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei S.Zvidriņai piemērojams Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36. panta otrajā daļā paredzētais disciplinārsods – atbrīvošanu no amata.
Komentāri:
 
skuja
08.04.2020
16:37
nu forši, bija tik mīļa
 
Mērnieks1
21.04.2020
15:37
Sveicināti mērnieki un citādi domājošie!
Beidzot izpētīju detalizēti līgumu, kurš noslēgts ar Valsts zemes dienestu un secināju, ka PAKALPOJUMU grozs par ko mums jāmaksā ir sekojošs, Valsts zemes dienests sniedz:
1. pakalpojumu, kas nepieciešams, lai veiktu normatīvajos aktos noteikto zemes kadastrālo vai topogrāfisko uzmērīšanu, vai zemes ierīcības projekta izstrādi;
2. nodrošina iespēju portālā www.kadastrs.lv:
2.1. veidot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpisko datu standartizētu izdruku, pasūtīt un saņemt standartizēta veida arhīva informāciju un lejupielādēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus vektordatu formātā;
2.2. pasūtīt un saņemt plānoto zemes vienību un būvju, kas konstatētas zemes kadastrālajā
uzmērīšanā, bet nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kadastra apzīmējumus;
2.3. pasūtīt un saņemt arhīva informāciju, tajā skaitā iepriekš veiktās zemes kadastrālās
uzmērīšanas datus;
2.4. iesniegt digitālā veidā vektordatu formātā speciāli sakārtotu robežu datni un elektroniskos
zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;
3. pakalpojumus, kas nepieciešami Līgumā noteiktajam mērķim un kas nav pieejami Portālā www.kadastrs.lv tiek sniegti Līgumā noteiktajā kartībā;
4. Portālā www.kadastrs.lv nodrošina piekļuvi Portālā pieejamajiem e-pakalpojumiem;
5. Portālā www.kadastrs.lv nodrošina iespēju citiem lietotājiem saņemt noteiktus pakalpojumus un to tiesības Portālā, kā arī Portālā pieejamos e-pakalpojumus.

Tātad, ja VZD mērniekiem var pārdot pakalpojumu, kas sastāv no: lai veiktu normatīvajos aktos noteikto, nodrošina iespēju, veidot, pasūtīt un saņemt, iesniegt, nodrošina piekļuvi ...... tad, kāpēc, citas valsts institūcijas nerīkojas līdzīgi, piemēram, VMeža dienests, VID EDS, LAD, utt., jebkura valsts iestāde, kurai ir tīmekļa vietne un dati un kādam tie vajadzīgi, jāprasa ABONĒŠANAS MAKSA par attālināto pakalpojumu sniegšanu, līdzvērtīgi VZD rīcībai, šis būtu jāpaprasa Valsts kontrolei!
 
23.04.2020
08:54
Ne bet kurš liedz, paprasi. Ja jau šitik garu penteri nebija slinkums uzrakstīt, tad jau arī vēstuli pratīsi sagatavot.
 
6000eur
24.04.2020
00:09
"Tātad, VZD mērniekiem var pārdot pakalpojumu" lai sev varētu izmaksāt algas par neko nedarīšanu:
https://visasalgas.com/valsts-iestades/valsts-zemes-dienests/atalgojums/33125-solvita-zvidrina
 
Laimes Lācis
24.04.2020
08:58
Kungs ''Mērnieks1'' - interesanti', ka tikai tagad detalizēti pārskati līgumu??? cerams, ka neesi pēdējā laikā kādu ātro kredītu ņēmis un par to slēdzis līgumu.
Otrkārt, labi vien ir ka ir kāda maksa par šo visu, pretējā gadijumā pašdarbnieki ķertos klāt arhīviem un paši veiktu ''priekšizpēti'' un ''apsekošanu/atjaunošanu'' pēc arhīva. Pietiek ka LVM vīriņi jau ar gps atjauno robežas pa 50-80 euro pa vakariem. šis nav ierobežojums, bet reāls, nozarei noderīgs ierobežojums. Un tev žēl 7.10 euro? Vai 25 euro par arhīvu? brrrrrr..
 
Mērnieks1
24.04.2020
11:04
Izskatās, ka daži neatbalsta, bet daži atbalsta, ka, piemēram, par savienojumu un komunikācijas nodrošinājumu pa telefonu ar mērnieku būtu jāmaksā ikmēneša abonēšanas maksa EUR1.00!
 
Ne-laimes lācim
25.04.2020
09:03
Izlasot Tavu rakstīto nākas secināt ka Tev dzīvot reketa vidē ( lasi : strap noziedzniekiem), ir ļoti komfortabli. Atliek secināt ka esi tāds pats, pretējā gadījumā Tu noteikti runātu ( domātu) savādāk . Viens likums - dažādas taisnības, tas ir - tā katram kā allaž ir sava. "Savs krekls katram tuvāks". Lasi ... "neiet runa" par "želumu", bet taisnības principu.
 
Grīdas lupatas!
28.04.2020
09:26
VZD Rīgas reģionālās nodaļas 27.04.2020. paziņojums apstiprina augstākminēto un visu iepriekšējo gadu VZD attieksmi pret mērniekiem un visu sabiedrību kopumā, kā arī, ka VZD visus mērniekus un to biedrības uzskata par "GRĪDAS LUPATĀM" – saņēmāt VZD paziņojumu: „VZD prakses maiņa-mērnieku apstrīdējumu izskatīšanas kārtībā!”.
 
1111
28.04.2020
10:49
Ja grib rezultātu, tad uz tiesu jāiet kopā ar advokātu...
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada maijs Arrow_right
P O T C P S S
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Šodiena 2020. gada 25. maijs

Vārda diena:

Junora, Anšlavs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.