Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Mērnieku sabiedriskās organizācijas: Valsts nesadarbojas, lai ieviestu efektīvāku uzraudzību zemes mērniecībā 23.02.2018

Sviitra

 Mērniecības nozares sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKGA) - izsaka atbalstu Valsts kontroles revīzijas ziņojumā paustajiem secinājumiem par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu uzraudzību un norāda, ka sabiedriskās organizācijas ar līdzīgiem secinājumiem un ieteikumiem ir nākušas klajā jau gadiem ilgi, taču valsts (Tieslietu ministrija) tos pārsvarā ignorējusi. 

Nenoliedzot, ka daļa mērniecības nozarē sertificēto personu savu darbu veic nekvalitatīvi un sertifikācijas institūcijām trūkst resursu, lai veiktu pietiekami efektīvu mērniecības pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, LMB un LKGA aicina pievērst uzmanību šo problēmu cēloņiem, ko savā revīzijā norādījusi arī Valsts kontrole - nepietiekamam normatīvajam regulējumam, vienotas valsts politikas trūkumam, sadrumstalotai atbildībai un līdz ar to - neieinteresētībai mērniecības nozares problēmu risināšanā.
 
Īpašumtiesības ir nostiprinātas Satversmes 105. pantā, un valsts ir atbildīga par to garantēšanu. Tas ietver arī atbildību par datu reģistra, šajā gadījumā - Kadastra informācijas sistēmas - precizitāti. Valstij jānodrošina darboties spējīgs mehānisms, lai īstenotu šo atbildību.
 
Šāds aicinājums tika ietverts arī 2016. gadā Rīgā aizvadītās Eiropas Mērnieku padomes Ģenerālās asamblejas pieņemtajā "Rīgas deklarācijā". "Rīgas deklarācijā" tika uzsvērta īpašumtiesību nozīme kā "neatņemama mūsu ekonomikas un sabiedrības sastāvdaļa" un atzīts, ka īpašumtiesību garantēšanu pamatā jāuzņemas valstij, lai gan tas var notikt arī "ar privātā sektora iesaistīšanos".
 
Pašreizējā situācija nonākusi līdz tam, ka, citējot Valsts kontroli, "valsts uzraudzība zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanā ir samazinājusies līdz minimumam". Citiem vārdiem, valsts šajā jomā nepilda savas funkcijas, un stāvoklis zemes kadastrālajā uzmērīšanā ir gandrīz vai apgriezti pretējs "Rīgas deklarācijā" paustajam atbildības sadalījuma konceptam.
 
LMB un LKGA, darbojoties Valsts zemes dienesta paspārnē izveidotas darba grupas ietvaros, jau 2015. gadā ierosināja Tieslietu ministrijai vairākus Valsts kontroles ziņojumā minētajiem identiskus priekšlikumus nozares normatīvā regulējuma uzlabošanai - sertifikācijas eksāmenu papildināt ar praktisko pārbaudījumu, veicināt mērnieku kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī daudzus citus priekšlikumus. Taču gala rezultātā tapušajā Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektā tika iekļauti tikai neliela daļa no šiem ieteikumiem, turklāt nepilnīgā kvalitātē. Arī šis noteikumu grozījumu projekts nav ticis tālāk par izsludināšanu Valsts sekretāru sanāksmē (2017. gada jūnijā), bet pārējos ierosinājumus Tieslietu ministrija sola normatīvajos aktos iestrādāt ne ātrāk par 2020. gadu.
 
Mērniecības sabiedrisko organizāciju ieskatā, līdzīgi kā to norāda Valsts kontrole, Tieslietu ministrijai ir beidzot pilnvērtīgi jāuzņemas atbildība par mērniecības jomu, nosakot vienu par nozari atbildīgo valsts iestādi, kā arī daudz efektīvāk jāvirza uz priekšu zemes kadastrālās uzmērīšanas problēmu risināšanai atbilstošu normatīvā regulējuma izmaiņu sagatavošana un pieņemšana.
Komentāri:
 
23.02.2018
15:56
Laba piesegšanās!
Tikai viens jautājums.
"... veicināt mērnieku kvalifikācijas paaugstināšanu..." Ko šajā lietā, visu šo gadu laikā, ir darījusi LMB? Tas, starp citu, ir ierakstīts LMB statūtos.
Par LKGA nezinu.
Un kur ir apsolītie LMB Valdes sēžu protokoli? Solīja brīvi pieejamus i-netā, nevis skraidīt uz biedrību un lasīt drukātā veidā.
 
Skumjas
24.02.2018
11:05
Politika. Skumji, bet mērniekus pat mērnieku biedrība neaizstāv. Nevienā brīdī netiek pateikts, ka mēs lielākoties labojam šobrīd kļūdas, ko samērīja VZD mērnieki, mērnieki pirms personu sertificēšanas uzsākšanas un likums ar kuru vispār var atzīt, ka iepriekš veiktajos darbos bija kļūda un sākt to labošanu (veikt neatbilstības novēršanu) tika pieņems salīdzinoši nesen.
 
Vitolds
25.02.2018
14:30
Par kādām neatbilstībām vai labošanām ir runa? Robežzīme dabā, kopš tās ierādīšanas nevar būt mainījusi vietu. Ja kāds īpašnieks tās vietu apstrīd, tad mērniekam, piedaloties visiem īpašniekiem un izmantojot ierādīšanas dokumentus tā bezstrīdus kārtībā ir jāatjauno dabā un tikai tad jāturpina robežas instrumentālā uzmērīšana.Tas norāda, ka tiešām nav bijusi pietiekoša mērnieku darba kontrole, ja dabā nemainīgai vietai, pielietojot dažādas uzmērīšanas metodes koordinātas atšķiras vairāk par pieļaujamajiem lielumiem. Un lai vēl trakāk, mērnieki sāk pārvietot robežzīmes, lai tās atrašanās vietu pielāgotu saviem mērījumiem, vai no kadastra kartes nolasītajiem datiem. Izejot no tā arī ir, jāvērtē par kādām kļūdām ir runa un attiecīgi jāsakārto mērnieku darba kontrole.
 
To Vitolds
26.02.2018
10:47
Ja robežzīmes būtu dabā, tad problēmu nebūtu. Ja visi īpašnieki zinātu, kur ir viņu robežas, tad arī problēmu nebūtu. Šobrīd problēmas rodas no tā, ka zemes vienību robežas ir ierādītas vai uzmērītas dažādos laikos, robežzīmes dabā nav saglabājušās un bieži vien īpašums vairs nepieder tam cilvēkam, kas piedalījās robežu apsekošanā vai noteikšanā. Līdz ar to jaunajiem īpašniekiem ir dažāds priekšstats par robežu atrašanos dabā.
Jāatzīst, ka ir arī situācijas, kad mērnieks ir pieļāvis kļūdu. Reizēm plāni ir savstarpēji neatbilstīgi, vai arī plāni neatbilst robežu aprakstiem, ierādīšana instrukcijām utt. Tagad, otreiz ejot pāri šīm lietām, kļūdas tiek konstatētas un tās ir jālabo.
 
vitoldam(iem) un citiem(zumiem)
27.02.2018
07:39
man optimisms jau "pazuda"pēc jauno MK - 2011 dažiem mēnešiem - sapratu ka tie ir tie paši vēži tikai citā kulītē , līdz ar , vismaz man , skaidrs ka šādas sistēmas - SC un dažādi MK nav derīgi - vajadzīgi , vai lieki : kā nu kuram labāk patīk
Tād''el piedāvāju "atgriezties"pie sākotnējās idejas par zvērinātajiem mērniekiem .
Ja jau ikdienā ik uz soļa saskaramies ar visādiem brīnumiem , tad skaidrs ka daudz kas nav pareizs - un tas nav normāli , vaina ir arī pašā nācijā - gļēva zaglīga ka tik kaut kā un to "dabūt laukā"nav iespējams , tādēļ arī nepieciešamas pātagas , citādi nekā
tātad mans priekšlikums : mērniecības visaptverošs likums un zvērināti mērnieki
tad par Vitold(u) saraksti un pārējo .
No mana skatu punkta šķiet tā:
ja jau kādam "noziegumam ir noilgums"- 10 gadi , tad ja tiek atzīts par pareizu vienalga kādā veidā iegūts īpašums 10 gadus atpakaļ - netiek vērtēti tiesiskie aspekti , bet nez kādēļ kaut kāds robežzīmju novieojums , tad visticamāk arī to NEDRĪKST vairs vērtēt bet pieņemt par "pareizu" Turklāt ne reti sastopos ar faktu ka 1 persona kas sevi nosauc par sertificētu mērnieku , aktos saraksta kas viss ok , blakus "savādāks", tomēr "atrod"kaut ko citu ...... tas nav normāli , pat absurdi , līdz ar ko man ir pārliecība ka mainīt , kā jau teicu , NEDRĪKST neko , visu pieņemam par "pareizu esam" ja nē tad vētījam pilnīgi visu : cik tiesiski ir lēmumi, akti , plāni , robežzīmes u.t.t. Jo pēc manām domām , ja aju robežzīmju apvidū nav , tad tās jāatjauno pēc to it kā ierīkošanas laikā pastāvošajiem noteikumiem .... un nekā savādāk , nekādi mistiski 20 meti , tikai un vienīgi pēc tiem noteikumiem - savādāk zūd jēga
un vēl ... LMB un LKĢA , "glābjot savu kreklu netīro" , varētu apkopojot profesionālu cilvēku idejas , vērsties pie tiesībsarga - sākumā , lai šī institūcija izvērtē ZKUL MK noteikumu tiesiskumu , jo saskatu un modelējot situācijas tā arī sanāk , ka šajos noteikumos ir n-tās pretrunas , no tiesas - tā vien šķiet ka te rakstīti "tīšām " lai "iegāztu"godīgus mērniekus - lietpratējus , un man šķiet ka tas vairs nav normāli.
...........kā Jums šķiet?
 
Gramatika
27.02.2018
08:46
Man šķiet, ka Tu skolā neesi gājis nevienu dienu vai arī Tev kāds ar mietu pa galvu iedevis, jo domu Tu noformulēt nespēj.... nemaz nerunāsim par gramatiku
 
gramatikai
27.02.2018
08:56
Parasti teikuma beigās lieto punktu, jautājuma zīmi vai izsaukuma zīmi, bet īpašas emocionālas nokrāsas parādīšanai var lietot arī daudzpunkti vai minēto pieturzīmju savienojumus. Ieteikums Gramatikai apmeklēt kādus kursus sava profesionālā līmeņa celšanai. Savādāk sanāk dīvaini - māca citus, bet pats neko nejēdz.
 
Gramatika
27.02.2018
09:09
Piekrītu, kļūdījos. Bet paliekam pie tā, ka domu vienalga noformulēt nespēj punkts
 
g-mātikai
27.02.2018
09:23
latvijā ir sen pierādīts ka " skolās" nav jāiet - katrs maucam kā mākam
 
tikai laiks
27.02.2018
09:23
Ja mūsu vidū būs tādi speci kā Gramatika, tad pie rezultāta mēs nekad nenonāksim! Turpināsim viens otram liet virsū samazgas un viens otru vainot! Apsveicami! Varbūt tieši to vēlas valsts un sab. org.!!
Jā, nozarē šobrīd vērojama nevis attīstība, bet degradācija un lejupslīde!
 
gramatikai
27.02.2018
13:02
saki lūdzu vai " nepārstāvi " gadījumā izglītības ministriju?
 
gramatikai
27.02.2018
13:04
un vēl

saki lūdzu kā ir pareizi?
es eju skolā
vai
es eju uz skolu
 
Mērnieks1
27.02.2018
13:19
Valsts zemes dienestam pašam ir jāmācās un jāpiesakās uz juridiskajiem, kā arī gramatiskajiem kursiem, jo darbinieki neprot uzrakstīt aktualizācijas Atteikumus, kur vēl izprast mērījumu datus, pilnīgi nekādas sajēgas par tiem. Kādus datus atnes to reģistrē, VZD tāds kā Vieglas Uzvedības Kantoris, ja labi izskaties nāc iekšā apkalposim, bet pēc apkalpošanas VZD ar meliem un skaidrojumiem atgūst nevainību (iestāsta Tieslietu ministrijai, ka viņi bija pilnīgi nevarīgi šajā un jebkurā situācijā, VZD nekad neizrāda iniciatīvu, nesagatavo MK projektiem ieteikumus, cenšas pēc iespējas nekad neminēt sevi kā atbildīgo, VZD arī nevajag reklāmu, tāpat mērnieki atnāks un darbiņš būs, galvenais nodarboties ar sevi vai citiem, kam tas nepieciešams – process svarīgs, bet rezultāts - atbild TM) apgalvojot, ka viņi (mērnieki) paši atnāca, gribēja nodot kaut ko, VZD visu nesaprata, bet jāpieņem bija, jo par to arī viņi (mērnieki) samaksāja.
 
gramatikai
27.02.2018
13:26
Teikumus sāk ar lielo burtu un pabeidz ar attiecīgu pieturzīmi, ja jau runājam par gramatiku! Par skolu - atkarībā no situācijas, to jau vajadzēja saprast!
 
27.02.2018
15:28
"vitoldam(iem) un citiem(zumiem)" izteica savu viedokli par tēmu. ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas apgrūtina domas saprašanu, bet domu jau neviens nav centies saprasts, tik noriet. Ja runājam par mērnieku organizācijām - ne viņas ir spējīgas ko izdarīt, ne kāds viņas ņem pa pilnu, imitē tik darbību. Piemērs ir mērnieku kodeks, parakstīja visi, bet mainījies ta nav nekas. Mauc kā pirms tam.
 
novērojums
27.02.2018
15:59
Novērojums atklāsmē - tikai ~20 sia un 100 fizisku personu biedru reģistri sabiedriskajās organizācijās (vienas un tās pašas personas abās org.) pārstāv nozari dažādu jautājumu risināšanā! Cik Latvijā ir uzņēmumu, kas nodarbojas ar mērniecību un cik sertificēto un citu nozarē strādājošo bez sertifikātiem? Noteikti ne 20 un ne 100. Līdz ar to kā org. var pārstāvēt nozares viedokli, ja to sastāvā ir tik maza daļa no nozarē strādājošo. Kur ir biedru sapulces? Sab.org. novērojamas tikai valdes sēdes un tās pašas vienu reizi gadā! Pastāstiet, man nezinītim, kā iespējams pārstāvēt un publiski paust nozares viedokli, bez viedokļa noskaidrošanas? Tad jau arī nav jābrīnās, ka neviens neņem vērā atsevišķu personu viedokli! Varbūt laiks kaut ko mainīt!!
 
27.02.2018
19:21
to "novērojumam". Slikti novēro :) KLĢA valdes sēdes notiek katru mēnesi, mēneša otrajā trešdienā. Kopsapulce reizi gadā, parasti aprīlī. Nav manīts, ka atsevišķa persona "novērojums" būtu LKĢA iesniegusi viedokli :) Legalizējies un pievienojies!
 
27.02.2018
19:21
ups, LKĢA
 
Mērnieks1
28.02.2018
09:03
VZD jau ilglaicīgi strādā, kā PSRS laikos, gan darba stils, gan metodes – pēc iespējas tālāk no mērnieku problēmām, galvenais atnākt uz darbu un izturēt līdz darba beigām – atsēdēt, un, ja saceļas brēka, uztaisa aptauju, ko vēlāk noliek pēc iespējas tālāk. TM lētticīgi tic VZD, ja ir problēmas, tad vaicā VZD, kuri pastāsta, ka sliktie ir tie, kas dara – mērnieki! No masu mēdijiem varēja izprast, ka VZD arī Valsts kontroli mācījis par neatbilstībām, kura arī atzinīgi izteicās par VZD nevarību un nevainību! TM vajadzētu ieteikt pajautāt mērnieku viedokli par nozari klātienē!
Pajautāt, vai VZD ir statistika par neatbilstībām, to rašanās cēloņiem, sagrupētām un izanalizētām.
Ko viņi darīja visus gadus un kāda bija rīcība, redzot neatbilstību pieaugošo līkni .. utt.
 
vitoldam(iem) un citiem(zumiem) gramatikai(ām) u.c. 2
28.02.2018
10:43
.. es ceru ka ar " savu" atklāsmi" kaut ko tomēr "sakustināju" - tuvojas pavasaris : atkušņu un plūdu laiks , varbūt tak tomēr beidzot saņemsimies ko , parādīsim ka spējam , lai ar kā domājam , tomēr vienoties par kaut ko reāli jēdzīgu:
še domāju tā ka , turpinot savu iepriekš rakstīto , klāt bildīšu ka 09.03.2018. LMB rīko semināru Jelgavā te , manuprāt vietā būtu ja profi patiesi dalītos ar savu viedokli un re mans skatījums2:
- par neatbilstībām jau rakstīju 1 rakstā , te tik pielikšu to ka manuprāt , ja VZD veic sertificētu personu darbu kontroli un " atrod neatbilstības" - raksta atteikumus : tātad faktiski iejaucas neatkarīga profesionāla cilvēka darbībā , kuram pēc priekšrakstiem ir jāatbild par savu paveikto pilnā apmērā , līdz ar ko es piemēram, nespēju tad vairs saskatīt kādu loģiku šādai VZD darbībai , bet ja tas ir tā , tad lai arī attiecīgs VZD superspeciālists arī solidāri " atbild" par manu darbu , proti ,( šis ir gadījums no manas prakses) .... gadā saņēmu atteikumu no VZD , atteikuma tekstā bija daudz gramatisku kļūdu, lai gan "gramatika" raksta ka es neesot pat apmeklējis nevienu skolu, tak lai -pats iemācījos rakstīt kauč kā , turklāt šajā atteikumā vairāki punkti pat neattiecās uz " manu darbu" , secināju ka vnk teksts pārkopēts no kaut kā cita ..... , nu lai par cik " pasūtītājam" tomēr akūti vajadzēja tos plānus, " salaboju " - bet tā kā bija rakstīts atteikumā , lai gan , ka'minēju , tas bija pat patiesi apšaubāms . Nu lūk un ja gadījumā(aprakstītais notika pirms gadiem 5 - 5.5) šodien "ar šodienas aci" kāds atradīs , lasi" saskatīs'ka man tomēr "izlabotais" satur kļūdas , man nāksies labot ....tā sanāk ! Absurds! ...un tikai . Tostarp : mūsu kolēģi ir arī tiesiskā ceļā apstrīdējuši VZD atteikumus, līdz ar ko droši varam apgalvot ka statistikas dati par atteikumiem ir vairāk kā neobjektīvi. Tādēļ aicinu kolēģus apsvērt arī jautājumu par " solidāru atbildību" , turklāt pie šī jautājuma jāpievieno arī SC - kā arī līdzatbildīgā persona : ja izsniedza sertifikātus personām , kuras pat mērīt neprot , kā arī beidzot jāatrisina jautājums par " svešu darbu parakstītājiem" .
Lūk jautājumi kas ir arī jārisina , un neatliekami!
 
savādi gan
28.02.2018
11:22
te ir jāpiekrīt! 99% mērnieku atteikumus nepārsūdz! Tikai izpilda, bet ja pārsūdz, tad sanāk visai dīvainas lietas, ka top jauni lēmumi, jo iepriekšējie nav pareizi pieņemti, kā jau te minēja, nesaprotot kādus MK punktus konkrētās situācijās piemērot! pat normatīvā akta nosaukumus raksta nepareizi! No mērnieka prasa nez kādu pareizības paraugstundu! Bet, kā rāda pieredze sab.org. ar šādām "muļķībām" nenodarbojās!
Āķis, kāpēc vzd darbinieki liek mērniekiem pildīt to, ko MK noteikumi nenosaka - viņi kā iestāde neparko neatbild, to vēlreiz apliecina vk ziņojums! un atkal vainīgs mērnieks un tik labo, labo, un pēc gada atkal labo, pēc trīs atkal labos un pēc pieci - atkal labos, jo kaut ko atradīs! Te ir jāuzdod viens jautājums - priekš kam vajadzīgs tāds pakalpojums kā reģistrācija, ka neviens par reģistrāciju neatbild! kaut ko savada savās sistēmās un uzraksta - šai informācijai ir informatīvs raksturs, tajā pašā laikā tirgo/pelna šo kļūdaino informāciju!
 
28.02.2018
11:47
tikai "labā" prakse: Ja ir atteikums un mērnieks rakstītajam nepiekrīt, tad vai nu pārsūdzam atteikumu, vai, piemēram, aktā rakstām "pamatojoties uz VZD lēmumu Nr.., akts 00.00.0000. papildināts ar informāciju..." Mērnieka paraksts pie "papildinājuma" ir ar datumu, kas ir pēc atteikuma. Un lietā liekam VZD lēmumu. Lai pēc n gadiem, izņemot lietu, būtu saprotams, kāpēc mērnieks ir rīkojies tā un ne savādāk. Vai VZD var iejaukties mērnieka lēmumos, tas jau ir cits stāsts.
 
28.02.2018
12:06
Gribu redzēt kur šie komentētāji būs 9 martā, kad notiks LMB pilnsapulce. Pilnsapulcē visticamāk tiks nolasīta ikgadējā VZD atskaite par labi padarītajiem un plānotajiem darbiem (tradīcija).
 
Mērnieks1
28.02.2018
12:46
Domāju, ka skandāls būs nopietns, visiem mērniekiem šo apvainojumu ir uzkrājies līdz Gaiziņkalna virsotnei ... VZD bezdarbībai, pamācībām, kas neatbilst MK noteikumiem un naudas iekasēšanai par zīmoga nospiedumu ir jāpieliek punkts!
 
Ilzei D.
01.03.2018
07:41
Piedod bet nesapratu Tavu domu : ja vzd atsakas reģistrēt un es nepārsūdzu , bet ēst tak gribas , tātad naudiņu vajag no pasūtītāja saņemt , pa kuru laika sprīdi tad zkul lieta nonāks arhīvā vzd tak atgriež man atpakaļ , es protams, varu atteikt saņemt zkul .....
 
Mērnieks1
01.03.2018
08:33
Vajag IlZI DRAGONI palūgt tiesā iesniegt prasību pret LR valsti par bezdarbību un mērnieku apmelošanu, lai tiesu skata atklātā sēdē un Mēs visi (aptuveni 600 mērnieku) iesim uz tiesu palīgā!
 
tas kas Ilzei D
02.03.2018
12:04
tam kas Ilzei D: Piezvani, parunāsim :)
Tam, kas Mērnieks1: Tu mani pārvērtē. Pietrūkst juridiskās zināšanas :D Un par atbalstītājiem Tu arī pārspīlē :D :D :D
Ilze D
 
Bilitis
02.03.2018
13:22
Ilzei D.
Droši vien doma par prasību kļūst apdomāšanas vērta. Idejas atbalstam, gribētu piebilst, ka prasīt Ilzei pašai gatavot prasību būtu pārspīlējums. Ir taču īpaši tādām vajadzībām paredzēti speciālisti, un tie nav mērnieki :)
 
Mērniekam1
02.03.2018
14:59
Pirms domāt par prasību, iedziļinies valsts sistēmā un politikā. VZD un tiesu sistēma ar visiem juristiem ir pakļauta TM(tieslietu ministrijai). VZD saprotot iepriekš pieļauto kļūdu skaitu, mērniecību nodod privātajam sektoram, noteikumus pakārto savām vēlmēm, un tiek izslēgta VZD atbildība.(Kapēc būvju uzmērīšana nav nodota privātajiem???). Kā zinām, pēc noteikumiem, ja ir domstarpības kuras nevar atrisināt mērnieks, pierobežniekiem jāsūdz tiesā vienam otru tērējot laiku un naudu. No pieredzes redzams, ka tiesu procesi beidzas ar izlīgumiem, vai kāds piekāpjas. Nu nebūs iespējams pierādīt kādu kļūdu no VZD puses, jo tad atvērsies Pandoras lāde un TM jāatzīst, ka kopš 90-jiem viss izdarītais ir brāķis, ar visām no tā izrietošajām sekām. Iespējams, ja veidojoties mērniecības uzņēmumiem tie kļūtu par TM pārvaldošās partijas sponsoriem, tā situācija būtu savādāka. Jo atsevišķas nozares valstī ir "sakārtotas". Atliek secināt, ka ejot uz tiesu, mērnieks jūtās kā aita ejot sūdzēties vilkam par klejojošiem suņiem.
 
:):):)
02.03.2018
15:16
Ir daži kuri nejūtas, kā aitas un neļauj sev bradāt ar kājām pa galvu ! Ja palasa vk ziņojumu viss skaidrs - pie visām neatbilstībām vainīgs tikai mērnieks! Tāpēc jau valsts atkratījās no šī pakalpojuma un izmeta to privātajā tirgu, samazinot pat uzraudzību un kontroli - neko neredzu, neko nedzirdu un neko negribu darīt, jo redz normatīvi neparedz! Bet kas tad tos normatīvu projektus raksta??.. ne jau kaimiņmājas Janka -bezdarbnieks, savā brīvajā laikā! No šī var secināt, ka nekas cits neatliek, kā turpināt taisīt neatbilstības, mērīt nekvalitatīvi utt, zinot ka nekas par to nebūs!!! Pakratīs ar pirkstu un lieta izbeigta! :)
 
02.03.2018
16:42
Nu ko, biedri!
Virzam Ilzi D. par mērnieku Vadoni!
Es, ar savām kuslajām rociņām, mēģināšu viņai palīdzēt, kā vien mācēšu!
 
biedrs
02.03.2018
16:48
Sen zināms fakts, biedri: Ko cilvēks ir izveidojis, cilvēks var arī pārveidot! Tā ka uz priekšu!
 
Mērnieks1
02.03.2018
17:18
Ilze Mēs Tevi gribam ... Tu būsi LMB prezidente! Vecie ordeņi nav stilā, jāpelna jauni!
 
Ilzei D.
02.03.2018
20:58
ts (tam kas Ilzei D ) - še domāju ne par sevi bet kolēģiem , tā ka saki visiem , nekautrējies
 
jancim
02.03.2018
21:05
Ja lmb pārstāvji nomainīs 9 marta dienas kārībā tekstu no tirgus nosargāšana saistībā ar viesstrādnieku ienākšanu visās tautsaimniecības nozarēs; uz pasākumi kas tiks veikti vistuvākajā laikā ar "svešu darbu parakstītāju" likvidāciju , tad šāds jautājums atkritīs pats par sevi un tici patiešām daudzi arī tad ieradīsies , diezgan sen , ceru visiem zināms fakts , ka LV pilnīgi brīvi darbojas mērnieki no lietuvas , jautājums kas paraksta viņu darbus ? Tātad lmb - lūdzu viss ir gauži vienkārši
 
ja jau, ta jau
02.03.2018
21:06
pie reizes par tiem vienotajiem nostiprinājumiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Yxz8MHe38C0
 
to ja jau
02.03.2018
23:29
Šeit ir kādam pietuvinātam bizness. Iedomājies, cik vajag robežzīmes. Un ja vienai trubai, teiksim cena 10 eur... un noteikumos jāietver ka pāris gados visas jānomaina...
 
03.03.2018
07:18
Ideju par vienotiem centriem (vc) aktīvi sāka virzīt VZD pirms 3 gadiem. Sabiedriskās organizācijas bija atturīgi ''piesardzīgas'', jo bija aktīvs lobijs. Vienojās, ka vc tiks testēti. Testa rezultāti bija negatīvi. Viss noklusa, līdz VZD aptaujai, kurā vesels jautājumu bloks ir veltīts vc. Manas šaubas ir sekojošas:
1. Ja turpmāk var ierīkot tikai vc, kas ir mc ar plastmasas puļķi virspusē (līdzīgs PP galvai) kā tiks nodrošināta vc saglabāšana vieglās augsnēs (smilts, kūdra, melnzeme), jo tā diemžēl vēl arvien paliek par parastu mc ar puļķi galā aiz kura ir vieglāk to izvilkt.
2. Samaksa par zemes robežu plāna izgatavošanu ir atkarīga no vidējās klienta maksātspējas. Ja 600 eiro par 1ha uzmērīšanu ir tā cena kuru klients var samaksāt, tad tie ir griesti. Kādu laiku atpakaļ mērniekiem nebija jāmaksā par VZD pakalpojumiem, tagad nāks nost vēl vc izmaksas.
3. vc pieļauju ka būt dārgi, jo tiks izvēlēts viens piegādātājs ar garantētu tirgu. Ja vc nebūs nummurēti, partijas nr., ražošanas gads,..utt, kaut kāda identifikācija, tad vietās kur tos varēs viegli izņemt, tie ātri kļūs par ceļojošajiem vc.
4. Bez identifikācijas stabiņa (is) vc tāpat neatrast. Varbūt ir jāpaliek pie vienota izskata is un dažādiem robežcentriem (arī ar šķērsstieņiem). is būtu līdzīgi autoceļa malā esošajiem, verētu pamainīt atstarojošā elementa krāsu. Tie būtu lētāki (lielāks ražotāju skaits) un nodrošinātu ilgtermiņā vieglāku robežu atpazīstamību mežu īpašniekiem, lauksaimniekiem uc.
VZD ideju par is neatbalsta.
 
Jancim
04.03.2018
08:55
Tu neatbildēji vai 9 martā būs jēga braukt uz Jelgavu , jo pieļauju ka ne jau tikai Rīgā ir domājoši mērnieki , tātad cilvēki tērēs savu laiku un līdzekļus
tad par robežzīmēm:
pēc manām atziņām sanāk tā ka robežzīmes vajadzīgas tikai mērniekam un nevienam citam , zemes īpašniekam tās ievajagas tikai tad ja šim rodas aizdomas ka kaimiņš ielīdis it kā viņa pusē..... Vzd jau ir pēdējā instance visā ķēdītē kam tās ir vajadzīgas. Par šo jautājumu jau gadus 20 atpakaļ nopietni bija jārunā gan LMB gan LKĢA , taču kā mēs esam kopīgi noskaidrojuši , šo organizāciju pārstāvji visticamāk pat nesaprot par ko ir runa. Nu diemžēl tā sanāk .
Mans redzējums ir tāds ka ir vajadzīgi vienoti (valsts noteikti parametri - izmēri ) robežzīmēm. Robežzīmes jāizgatavo no nerūsējoša tērauda , tām jābūt marķētām ( katra ar attiecīgu numerāciju- robežpunkta NR ) , obligāti ar šķērsli . No nerūsējoša jo nereti esmu sastapies ar situāciju ka zemē vienkārši iesprausta sen sarūsējusi maza metāla caurulīte , kuru pakustinot - tā sairst , tātad nespēj kalpot ilglaicīgi , lai gan pagājuši tikai gadi 10 kopš tā "iesprausta augsnē". Še lieti pieminēt ka ne reti mērnieki atrod "krustakmeņus"- robežzīmes , kas ierīkotas teju vairāk nekā 100 gadus atpakaļ un ir "lieliskā stāvoklī". Uz metāla caurulēm vai stieņiem , ir jābūt "uzmaucamai robežzīmes virsai" kurā arī attēlots Nr. un kura izgatavota pieejamāka materiāla - kaut vai plastmasas .
Par izmaksām , gausties nu gan nevajadzētu , jo raugi : zemes īpašnieki ir parakstījušies un parakstās ka : apņemas saglabāt ierīkotās robežzīmes" - tātad uzņemas atbildību . Šī vieglprātīgā attieksme no zemes īpašnieku puses arī ir daļēja atbilde kādēļ apvidū robežzīmju nav un ja par katru robežzīmi būs jāmaksā , turklāt par tās iznīcināšanu 3x tik , tad cilvēks tomēr nopietnāk sāks skatīties uz lietām , jo kā jau teicu iepriekš : mūsu tauta bez pātagas nekādi nevar .
jaukas brīvdienas visiem!
 
Valera
04.03.2018
14:08
Lielum lielam gadījumu skaitam var piekrist par kupicu un to centru noformējumu noteikšanu valstiskā līmenī - piem.: ar kupicu izmēru, cauruļu materiālu, izmēru un noformējumu. bet ko darīt gadījumā ja laukam apakšā ir dolomīts tūlīt zem augsnes? Un tādi gadījumi ir Aizkraukles apkārtnē, Ropažos, Koknesē utt. Tur pat trubu nevar iedzīt! Līdzīgi gadījumi (pretēji) ir tā sauktajos augstā tipa purvos, kur kūdra pārvietojas perifērijas virzienā - viss neprognozējami "staigā". Tomēr, ja atrod kaut pilnīgi sarūsējušu trubu, tad tomēr tā ir punkta identifikācija. Savādāk ir ar nopuvušiem koka mietiem.
Un pavisam pak..ā ir tad, kad dabā ir smuki noformētas kupicas, bet koordinātas atšķiras par vairākiem metriem, un tas blakus gabals ir digitāli mērīts, kaut kad ap 2007.gadu.
 
Mērnieks1
05.03.2018
16:35
Domāju, ka Eiropas Savienības vadītājiem ir jāsaprot, ka Latvijas mērnieks ir unikāla būtne, kura joprojām nevar izprast 21. gadsimta instrumentus (citāts no VZD, Valsts kontroles, Tieslietu Ministrijas, Sertifikācijas centru secinājumiem) un tāpēc, robežu uzmērīšanā Latvijā ir jāpielieto “atlaides” - jāpazemina precizitāte, tā, lai arī Taksatori var kvalitatīvāk nospraust robežzīmes apvidū. Kad būs ieprakstizējušies to, varēs arī uzmērīt un izgatavot plānus! Piemēram, no 40 cm uz 1 metru! Tāpat, jau tagad neviens centrus apvidū nenostiprina un centrus nerok vaļā, uzliek, kaut kur pa vidu kupicai, 5 sek. un gatavs!
 
mērniekiem(1n)
06.03.2018
07:21
vk nav izdarījusi pilnvērtīgus secinājumus , proti trūkst atziņas ka sc pārdod sertifikātus da jenbkam - ka tik gribētāji būtu, tas nozīmē ka šāda sistēma ir steidzami jāmaina . Un arī vk bija nepieciešams "izpētīt"augstskolu kompetenci šajā sakarā , jo iespējams ka LV augstskolas nav spējīgas sagatavot atbilstoša līmeņa speciālistus . Manuprāt šie jautājumi arī jāpārrunā 9 martā
 
Mērnieks1
06.03.2018
08:20
Sertifikācijas centru Augstskolu pasniedzēji apmācīs mērniekus (jo citiem nav tādas kvalifikācijas, lai mācītu) kā rīkoties ar instrumentu, ko tas mēra, kā mēra, nedaudz fizikas kurss, elektronikas kurss, utt. un nebūs vairs nekādu neatbilstību (citāts no VZD, Valsts kontroles, Tieslietu Ministrijas, Sertifikācijas centru secinājumiem)!
 
mērniekiem(1 ... n)
06.03.2018
12:25
Ģeodēzijas pamatus māca pamatskolā - elementārā ģeometrija , tālāk vidusskolā māca "sfēriskās lietas" u.t.t. , tā ka vk jāpēta arī pamatizglītības un vidējās izglītības zināšanas . Augstskolu uzdevumos nav mācīt zīmēt robežu u.c. plānus , bet kartogrāfiju vispār , jo plānus , kā mēs zinām , zīmē atbilstoši mk noteikumu pielikumiem
 
mērnieks2n
06.03.2018
12:42
Pēc iepriekšējā komentāra iznāk, ka jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kurš apguvis pamatskolas un vidusskolas programmas ir zināšanas ģeodēzijā un kartogrāfijā, līdz ar to nav vajadzības mācīties augstskolā, lai iegūtu kaut kādu teorētiski vispārīgu zināšanu kopumu, kurš tāpat reālā dzīvē neder, jo "mērnieks" plānus zīmē pēc MK noteikumiem! Tad kāda jēga kārtot sertifikātu, ka jebkurš ir ģeodēzijas specs. Ekselenti secinājumi! Tikai interesanti zināt priekš kam augstskolā māca microstation, rasēšanu, augstāko ģeodēziju, mērniecību, visādas kvadrātiskās kļūdu teorijas??? Var taču iztikt ar pamatskolas zināšanām, lai nokārtotu sertifikātus! Tad tik uz priekšu!
 
mērnieks2n
06.03.2018
12:57
vēl piebildīšu - pamatskolā un vidusskolā māca arī par cilvēka ķermeņa uzbūvi, iekšējiem orgāniem uc. lietas, kas saistītas ar medicīnu. Novēlu katram atrast tādu ārstu ar pamatskolas vai vidusskolas izglītības diplomu un veiksmīgi pie viņa izārstēties!
 
m2nX
06.03.2018
13:05
sertifikācija ir " bizness" tāpat kā kartupeļu vai arbūzu pārdošana - Tev par šo augu vai augļu audzēšanu nekas nav jāzina -tāpat arī ir ar sc " ekspertiem" , cik esmu saskāries - neko pat neaptver - ģeniāli , tāpēc nav ko te cepties , zīmējam , kopējam tik tālāk
 
06.03.2018
13:18
tam, kas m2nX Varbūt legalizējies pats un sauc vārdos tos, kas Tevi apbižojuši, savādāk es sāku uztvert personīgi :D
 
06.03.2018
13:19
Cik zinu, tad 2016 gadā ir izstrādāts bakalaura darbs taisni par robežzīmēm un to saglabāšanos. Ja nekļūdos, tad RTU students. VZD pat esot darbu apbalvojusi. Zēns esot veicis arī praktisku zīmju nostiprināšanu un izturības pārbaudi.
Tad kādēļ mēģināt izgudrot ko jaunu? Lai mernieks.lv publicē šo darbu, mērnieki un citi interesenti izsaka savu viedokli un LMB sāk 'bīdīt' zīmju ražošanu un attiecīgās likuma/MK noteikumu izmaiņas.
Vismaz no viena studenta darba būtu kāds praktisks labums. Citādi vairumā darbu ir par PP apsekošanu un tīklu pilnveidi, kas tagad nevienu vairs neuztrauc.
 
mērnieks2n
06.03.2018
13:30
Viss, kas saistīts ar privāto tirgu ir bizness, arī plānu ražošana. Tāpēc turpinām tik tādā garā un vis būs ok, jo tas tak bizness!
 
Ilzei D.
06.03.2018
15:45
taisnībai sen vairs neticu nu ne , nevis mani kāds "apbižojis", bet M A NA I P R O F E S I J A I spļauj virsū mierīgi tāpēc pievienojos mērnieks 2n "maucam tik tālāk" lai pēc n-gadiem še neviens vairs nespēs saprast neko
un ... sievietes uz kuģa nesot nelaimi .... mērniecībā.....
 
06.03.2018
17:37
apbižots un vēl māņticīgs :D
 
Mērnieks1
06.03.2018
18:12
Dzirdēju, ka Latgalieši, noklausījušies VZD Viestura skaidrojumu radio, uz Rīgu gatavojas braukt ar beisbola nūjām! Varbūt Pašvaldība un Valsts var piedot melus un krāpniecību, bet šie ir noskaņoti nopietni!
 
vzd karatē
06.03.2018
19:37
jautājums vai vzd būs 9.martā lmb kopsapulcē. Savādāk Latgale vel pa lieko atbrauks??
 
Viesturs
06.03.2018
20:04
ir kāds mērnieks Rīgas domes vai Saeimas deputāts?
 
07.03.2018
05:56
Latgaliešiem Jelgavā jābūt 14-30, bet baumo ka muzeja telpās ar mietiem neielaidīšot, Viesturs Aigars tad prezentēs 1019-to plānotās izmaiņas.
Vispār vainīgi pie slikti nostiprinātiem robežcentriem esot latgalieši, jo viņiem ir iedzimta īpašība visu nostiprināt tikai tik daudz, lai kautiņa gadījumā ātri var tikt pie kaujas instrumenta:):)
 
07.03.2018
06:35
Vakardien bija kārtējā publikācija presē, no kuras bija saprotams, ka TM (VZD) gatavojas pārņemt uzraudzību KU. Visticamāk būšu opozīcijā šai idejai, jo:
1.Laika posmā no 1992 līdz 2007 uzraudzība pilnībā bija VZD pakļautībā, pie tam galvenā uzraudzības forma skaitījās lauka pārbaudes. Šīs uzraudzības rezultātā par 90% tapa šīs šausmas ar kurām mēs tagad cīnāmies KU.
2.VZD vadībā tika izstrādāti sertifikācijas noteikumi. MK noteikumos atstāto nepilnību rezultātā sertifikācija tika pārvērsta par biznesa modeli, kurā VZD grib ielīst jau kā monopolists KU (4 sc).
3.Kāpēc VZD (TM) piecu gadu laikā nav spējīgas izmainīt šos MK 1011 noteikumus, lai būtu iespējama kvalitatīvāka uzraudzība? Šīs izmaiņas sen prasa nozare, tātad mēs saprotam problēmu, bet netiekam pie risinājuma.
4.Vai VZD uzraudzības modelis spēs nodrošināt kvalitatīvas uzraudzības galvenos principus. Uzraudzītājam ir jābūt VISMAZ ar tādām pašām tehniskajām un juridiskām zināšanām kā uzraugāmajam. Sodam par pārkāpumu jābūt bargam, objektīvam un neizbēgamam pat neskatoties uz horizontālajām saitēm.
Situācija nozarē ir ļoti slikta un šīs ir kārtējās krustceles ceļā uz pilnīgu mērniecības nozares sagraušanu.
 
ne - jancis Jančiem
07.03.2018
07:23
pārlasot šo un ne tikai šo (arī ikdienā ""dzīvojot tajā vidē", mans priekšlikums: visu ( MK brīnumus) un rezultātus nosūtīt uz satversmes tiesu lai satversmes tiesa izvērtē cik tiesiski vai prettiesiski ir visi MK noteikumi - tāda varētu būt iespējams 9 marta rezultātu apkopojums , jo satversmes tiesa nevar nereaģēt - šim instrumentam vajadzēs reāli "izpētīt"visa notikuša likumību ( cik daudz tiesisku un prettiesisku darbību ir veikts reformas laikā un vai vispār to var uzskatīt par reformu) "šādas atziņas pēc nesen izskanējušā par likumu (kārtējo) maiņu par daudzdzīvokļu ēku - dzīvokļu īpašnieku tiesībām atpirkt zemi zem ēkām no zemju īpašniekiem , kas manuprāt nav pareizi - tā nav "vienkārša reformas kļūda" . manuprāt šī kļūda ir pavisam kas cits - "labticīgie ieguvēji", šinī gadījumā dzīvokļu īpašnieki bija tādi paši "labticīgie ieguvēji"kā privātmāju īpašnieki . Šeit es domāju ka zemju izpirkšanai jānotiek uz vienādiem ( tuvu tam) noteikumiem .
 
Mērnieks1
08.03.2018
08:53
VZD ir jāsagatavo un jāpublicē saraksts ar neatbilstībām (jebkādu- 1990-2017.gads), zemes vienības apzīmējums, mērnieka vārds uzvārds, darba devējs, utt. - TAUTAI JĀZIN SAVI VAROŅI! Ja tas nav iespējams, tad jāatlaiž VZD,jebkādā veidā (prokuratūra, tiesa), jo iestāde ir imitējusi darbu, krāpusi mērniekus un visu sabiedrību, nodokļu maksātāju nauda ir iztērēta bezjēdzīgi!
 
Jancim
08.03.2018
09:53
Par uzraudzību. Liekas daudzi nesaprot SC būtību. SC nav jādublē mērnieka darbs, viņi pārbauda vai mērnieka darbs atbilstošs noteikumiem, nevis risina citu problēmas. Tāpat kā CSDD izdot tiesības, bet nestāv uz ceļa. Visa problēma ka visas ievārītās ziepes (robežzīmju trūkums, nepareizi noreģistrēti plāni, mežinieku paraugdarbi atbilstoši kadastra kartei, utt) jāizstrēbj tagadējam mērniekam. Reti kurš darbs ir paveicams bez problēmām. Viss ir labi, kamēr neuzrodas ļaunais mērnieks un neatklāj ka robežas dabā neatbilst plāniem. Rezultātā vainīgs mērnieks, jo līdz šim viss tak bija labi. Īpašnieki savas problēmas (neuzturot robežas kārtībā, pārvietojot robežzīmes) noveļ uz mērnieku un sūdzās pa labi un pa kreisi, jo uzskata, ja pasaucis mērnieku tad sakārtos pēc viņa prāta. Nosūtot uzaicinājumu reti kurš ierodas (var kaut piezvanīt). Pašreizējā situācijā mērnieks ir izmests no laivas, jo zemes īpašniekiem atbildības nekādas un mērniekam atbalsta nekāda. SC vajadzētu būt vietai kur mērnieks varētu problēmu gadījumos griezties pēc palīdzības, bet tas cits stāsts. Par vienotiem centriem - ja robežzīmei "lemts" pārvietoties, viņa pārvietosies. Cik nav bijušas pārraktas robežzimes, nospertas trubas ar visiem šķēšļiem. Svarīgi lai viņa ir atrodama, nevis no kāda materiāla. Ja īpašnieki rūpēsies par robežām, nebūs problēmu, ja nē - lai sauc mērnieku kaut katru dienu.
 
08.03.2018
10:21
Ir jau vēl viena skarba tendence. Nezinu, kam par to būtu jāsatraucas :) Zvans no pasūtītāja, viņam robežstiga dabā neesot pareizi. KADASTRĀ ir par 20m citur. Izņemam dokumentus, izpētam veco fotolpānu. Ir skaidrs, ka ir gara, taisna līnija caur vairākiem īpašumiem, nekādu lūzumu, kā kadastrā nav. Zvanam pasūtītājam, klau, kadastrā ir kļūda, stiga dabā ir ok. Pasūtītājs uz to savukārt atbild, lai neķeram krenķi, taksators jau esot nolicis vizūru, notiekot meža izsrāde. Jau tagad domāju, ka stigas vairs nav :) Lūk kā... Un ir arī pretējie zvani, no "zaudētāju" puses. Šis process notiek uz "urrā". Retoriskas jautājums, vai te vainojami sertificētie? Jaukus svētkus.
P.S. Man kaut kāds īpašs statuss mernieks.lv mājaslapā, nevaru anonīmi izteikties, neļauj :) Nākas "zīmēties" ar savu vārdu, ja gribu izteikties :)
 
Ilzei
08.03.2018
10:36
Nu un tagad uzmēri vienu no tiem gabaliem, uzzināsi vainīgo. Neapšaubāmi ka tagadējais mērnieks. Jo par ko tad citu sūdzēsies. Bēdīgi, bet fakts.
 
08.03.2018
10:37
un vēl. Marta beigās paredzēta tiesas sēde (jau n-tā pārsūdzība), kurā visticamāk rezultāts būs, ka dabu pielāgos ierādītam plānam (kadastram), pat tad, ja plānā ir kļūda, ir saprotams, kā tā veidojusies. Līdz šim visām pusēm bija skaidrs, kādas ir robežas un tad atnāca mērnieks!!! Reljefs un apvidus situācija vairs nebūs svarīgs, ir tikai ierādītais plāns un kadastrs!! Tad jau būs precedents un tiesu prakse. Un to visu iesāka Strīdus komisija....
 
Ilzei D 2
08.03.2018
12:13
.... manuprāt tavai ( mērnieka) rīcībai bija jābūt tā : klau vecīt tā ir " tava problēma" - aktu parakstīji - tātad robežas zini - apņēmies ka stigas uzturēsi kārībā un tad Tev vajadzēja informēt pašvaldības (attiecīgās amatpersonas) un uzlikt administratīvu sodu īpašniekam (iem) un viss - nekāda kreņķa , nevajag lietas sarežģīt - mērnieki tikai " iejaucoties" rada vairāk mēslu nekā būtu bijis
 
laba doma
08.03.2018
13:38
Tikai nosauc APK punktu par robežu uzturēšanu. Ir tikai robežzīmju iznīcināšana, kas arī vēl jāpierāda. Un ja arī tāds būtu, beigās tā paliks mērnieka problēma, jo robeža ir jāatjauno. Vispār jau mērnieka darbs ir mērīt, nevis risināt cilvēku problēmas, priekš tam ir tiesa. Bet nu likumi ir tādi, kādi ir...
 
Mērnieks1
08.03.2018
14:04
Par robežzīmēm projektu “bīda” naudā ieinteresētās personas, paskaties, kad tas sākās un sapratīsi, kas to bīda. Piekrītu “Jancim” - Svarīgi, lai robežzīme ir atrodama apvidū un īpašnieks zin, kur viņa ir, nevis mērniekam jāzin, un, nav svarīgs materiāls vai izskats. Latgalieši saka, ka šobrīd šī projekta virzība atsākusies tāpēc, ka VZD Ģenerāldirektore, lai pārlaistu Mērnieku nemierus ir pārcēlusies uz Ekvadoras vēstniecību Londonā, lai pievienotos Asandžam. Vērosim, varbūt pēc žurnālistu lūguma viņi kopā izies uz balkona un teiks kādu paziņojumu, viņa mums ir kautrīga!
 
Mērs ir pilns
10.03.2018
14:35
VZD iedeva atteikumu. Tāpēc ka pārzīmējot acīmredzamu kļūdu situācijas plānā izlaboju (ierakstīju atbilstoši specifikācijai) un taksatora secerētās muļķibas izlaboju. Par to atsevišķs stāsts, kas tagad jau sāk pieņemt arvien lielākus apmērus. VZD un VMD ar savām +/- tabulām būtībā veic MK noteikumos nereglamentēts darbības, maina situācijas plānu eksplikāciju bez jebkādu datu iecniegšanas. Rezultātā taksatori iztrūkstošo meža platību vietā sacer dažāādus zemes lietojumus - ceļus, ūdeņus un pārējo zemi, kuru tur nav un nekad nav bijuši un par to neviens neatbild. Tad kad mērniekam nākas pārzīmēt kādu zemes vienību, kuras situācijas aktualizāciju īpašnieks nemaz nepieprasa nākas tad meklēt šos dabā neesošos zemes lietojumus lai VZD varētu ielikt galočku - situācijas plāns aktualizēts. Praksē bieži vien nekas nav mainījies, un situāciju izlabojam tādu kāda tā bija. Cik ilgi šāds futbols turpināsies nav paredzams, taču lieks darbs mērniekam jāveic un bieži vien par baltu velti, jo maksātājs - zemes īpašnieks to nemaz nav pasūtījis


 
problēma
10.03.2018
18:13
Lielākā daļa no runātājiem lauka darbos nemaz nepiedalās.
 
secinājumi pēc 9 marta
11.03.2018
09:57
Secinājumi pēc 9 marta :
mērnieks (godīgs mērnieks) šajā valstī ir kļuvis par problēmu , valsts iestādēm patiesa informācija ( kartogrāfiskie dati ) "apgrūtina dzīvi". Pie šādas atziņas nonācu "uzklausot"Viestura Aigara "ziņojumu" par sagaidāmajām izmaiņām zku . Ja kāds vēl atceras , tad kādu nelielu laika sprīdi atpakaļ J. Mierkalne ziņoja ka "ierādīto plānu pārzīmēšanai"būs pielikts punkts , "smagais vēsturiskais mantojums"jālikvidē. Taču tagad kļūst skaidrs ka šī "putra"tiks vēl padarīta vēl daudz "tumīgāka": atceraties par "vienkāršoto uzmērīšanu"...... sviests un tikai - tas ir zem mana profesionālā goda !
Ierosinājums no manas puses : sarīkojam "eksāmenu"Mārtiņam Reinikam : piemēram kaut kur Cēsu , Madonas, Alūksnes pusē - vietā kur ir izteikta pauguraine , purvains , pāris upes vai dīķītis kāds , lai Mārtiņš , izmantojot tikai mačeti , "nosprauž"apvidū starp 2 punktiem taisnu līniju . Atjautības jautājums : cik dienas Mārtiņam būs nepieciešamas. Būtu ļoti interesanti.
 
eksāmenam
11.03.2018
14:33
un jāizvēlas tāda diena lai ir pavēss, vējains, mitrs, utt. un lai nevar piebraukt pie objekta, lai sanāk iet vismaz 1-2km ar visu ekipejumu :)
 
Viesturs
11.03.2018
14:36
vai arī, kad ir karsts, daudz dunduru un odu un viss aizaudzis... :D
 
:):):)
12.03.2018
09:33
vislabāk jūlija dienā no rīta, pēc nakts lietus, kad zāle un lapas ir slapjas un salijis pietiekami daudz ūdens, kas apgrūtina pārvietošanos vai arī janvāra spelgonī pie 20 cm sniega daudzuma:)
 
Eksāmens
12.03.2018
11:41
Lai Mārtiņš strādā Ķīpenē un dara savu darbu.
Man jau kādu laiku vairāk saista cits eksperiments. Jauno, gudro mērnieku kurš raksta vecajiem neatbilstības par ierādītajiem darbiem, apbruņot ar 90-to sākumā izsniegto skici, 20m ruleti, busoli, no zāģa sliedes taisītu mačeti un kaut kāda meža masīva vidū ierādīt pareizi robežas. Pēc tam piemērīt.
 
priekšlikums
12.03.2018
12:47
Ierosinu eksāmena praktisko daļu organizēt vismaz 3-6 mēnešu garumā (atkarībā no situācijas) - reālā objektā - sākot ar objekta priekšizpēti, uzmērīšanas tīkla ierīkošanu, uzmērīšanu, apsekošanas organizēšanu, aktu sagatavošanu, neatbilstības novēršanu, atzinumu sagatavošanu, plānu zīmēšanu un to visu darīt eksaminētāja klātbūtnē, izmantojot viņa (organizācijas) telpas un pārbaudītus instrumentus un licencētas programmas! Objekts jāatrod sertificēšanas organizācijai un tie nevar atkārtoties! Nav ko niekoties plikā lauka vidū ar instrumenta centrēšanu un viena leņķa uzmērīšanu! Ar to jau niekojās augstskolas solā!
 
Mērnieks1
12.03.2018
12:55
Domāju, ka Mārtiņš un arī kāds no mums, drosmīgi atzīsies, ka neprot visus mērniecības darbus (arī skolā, kursos to nemāca un nokārtojot sertifikātu, šādas prasmes nevar iegūt), bet, kad VZD apstāsies melos, kad dalīsies ar labumu, ko gūst no mērnieku datiem, kad samaksās mērniekam par nodotiem datiem?
 
Mērnieks1
12.03.2018
13:20
Kā atbild VZD darbinieks, kurš atteikumā - lēmumā norāda, kā mērniekam rīkoties? VZD ģenerāldirektores atbildība uzdodot mērniekam rīcību? Mums MK noteikumos 1019 ir noteikta konkrēta atbildība. Kā tad tā, ka VZD ir aizmirsis sev noteikt atbildību par mērniecības datu pārbaudi un reģistrēšanu, ak vai "vecā galva" vai apzināta darbība? VZD ir nozombējis visus žurnālistus, Valsts kontroli apstrādājis, kā arī TMinistriju, ka viņš neatbild ne par ko, jo nav uzdots, bet, varbūt tie ir meli, varbūt kādam ir materiāli, kas apliecina pretējo ..... vajadzētu padalīties! Vai patiešām Mēs šo melošanu pacietīsim!
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 27. oktobris

Vārda diena:

Lilita, Irita, Ita
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.