Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Valsts Kontrole: Valsts uzraudzība pār zemes kadastrālo uzmērīšanu ir samazināta līdz minimumam 21.02.2018

Sviitra
Valsts kontrole nākusi klajā ar revīzijas ziņojumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu uzraudzību. Ziņojumā izteikti skarbi secinājumi par mērnieku darba uzraudzību no valsts puses, kas esot samazināta līdz minimumam un nesniedzot "pārliecību par sniegto mērniecības pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām".
 
Ziņojumā uzsvērts, ka trūkst ne tikai pilnvērtīgas uzraudzības pār mērnieku sniegto pakalpojumu  kvalitāti, bet arī pār mērnieku sertificējošo institūciju darbu, jo SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” veiktā sertifikācijas centru uzraudzība nevarot "atklāt trūkumus un riskus zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu jomā, kadastra uzturēšanas jomā un ar to saistītās tiesiskā regulējuma nepilnības."
 
Tāpat Valsts kontrole norāda uz faktisku valsts iestāžu atbildības vakuumu  mērniecības nozarē, jo formāli par to atbildīgā Tieslietu ministrija neīstenojot aktīvu darbību mērniecības nozares problēmu risināšanā. "Tieslietu ministrija līdz šim nav uzņēmusies iniciatīvu valsts un zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu saņēmēju interesēm atbilstoša uzraudzības mehānisma noteikšanā pār mērnieku sertificēšanu un uzraudzību," teikts VK ziņojumā.
 
Ziņojumā minēti pieci galvenie iemesli tam, kāpēc mērnieku uzraudzība nedarbojas efektīvi: 
 
nav nodrošināta mērnieku profesionālās darbības uzraudzības rezultātā konstatēto kļūdu labošana Kadastra informācijas sistēmā un zemes īpašnieka tiesību un tiesisko interešu aizsardzība;
 
uzraudzības rezultāti netiek izmantoti, lai identificētu un novērstu problēmas un trūkumus sertificēšanas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomas tiesiskajā regulējumā;
 
uzraudzības process nav balstīts risku izvērtējumā (personām, kurām uzraudzības ietvaros konstatēti pārkāpumi, netiek veikta intensīvāka (pastiprināta) uzraudzība);
 
uzraudzība nav vērsta uz atbildības piemērošanu, tai skaitā neparedz pārkāpuma būtiskumam atbilstošu sodu jeb atbildības pakāpi;
 
uzraudzībā konstatēto pārkāpumu novēršanas mehānisms nav īstenojams un nedarbojas pilnā apjomā, tādējādi veicinot nesodāmības sajūtu.
 
Valsts kontrole revīzijā arī sniedz ieteikumus situācijas uzlabošanai. VK uzskata, ka mērnieku uzraudzības procesā turpmāk jānosaka prasību par mērnieku izpildīto darbu pārbaudēm apvidū, jāpārskata minimālo plānveida uzraudzības apjomu, jānodrošina uzraudzības pārbaudēs konstatēto mērnieku pieļauto kļūdu novēršana Kadastra informācijas sistēmā, sertifikācijā vairāk uzmanības jāpievērš pretendentu praktiskajai, ne tikai teorētiskajai gatavībai veikt mērniecības darbus, un sniedz citus ieteikumus.
 
 
Latvijas Radio 1 raidījuma "Pēcpusdiena" diskusiju par VK ziņojumu var noklausīties šeit: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/nepietiekama-merniecibas-nozares-uzraudziba-vairo-kludas-kadastr.a100062/ 
 
 
 
 
Komentāri:
 
mērnieks0
21.02.2018
08:37
valsts kontrolei ir tiesības pārbaudīt tikai valsts struktūras,vzd piemēram.
 
21.02.2018
10:02
Valsts kontroles (VK) revidējamā vienība ir Tieslietu ministrija (TM). Akcentu rakstā vajadzēja likt uz TM nepadarītajiem darbiem. To ir gana daudz. Ziņojumā ir arī pateikts, ka normatīvo aktu bāze nav pietiekama, lai realizētu kvalitatīvu mērnieku uzraudzību.
 
mmm
21.02.2018
14:30
Lūdzu asociācija un mūsu izcili darbīgā Mērnieku biedrība, cerams būs arī Valstisks komentārs pret šīm kārtējām mērnieku noriešanām, kuri nemāk ne platību izmērīt, ne plānus sazīmēt. Kādam tak ir jāpasaka, ka visas neatbilstības pārsvarā tiek taisītas veciem zemes dienesta izgatavotiem plāniem. Manā pieredzē ir tikai viens gadījums, kad ir taisīta neatbilstība sertificēta mērnieka darbam. Vislielākā problēma mūsu darbam ir mūsu lieliskie "sadarbības partneri" VZD, kuri bez neatbilstības vairs nemāk reģistrēt darbus. Kārtējais seminārs VZD, kārtējā jaunā likuma interpretācija kontrolieriem, un tā 7 gadu garumā. Taisam tik neatbilstības priekšā un pakaļā. Visi iesaistītie būtu ar mieru vienoties un visam piekrist, bet mēs tik bliežam neatbilstības, un sajājam visu kaimiņu plānu. Varbūt beidzot ir laiks rīta panorāmās un LR1 runāt arī kādiem mērnieku pārstāvjiem.
 
zum
21.02.2018
15:49
Dārgie Mērnieki. Ļoti atvainojos, ja kādu aizskaru sāpīgā jautājumā, bet abstrahējoties no konkrētiem gadījumiem lūdzu visus pieņemt , ka mērnieks N savā drbā ir kļūdījies un tas ir tikai cilvēcīgi. Viņa darbs tomēr ir izgājis cauri visām kontrolēm VZD un sertifikācijas centrā. Pēc 9. gadiem atklājas šī niecīgā nepamanāmā kļūda. Mērnieks sekojot visiem normatīvajiem aktiem izgatavo koriģēto plānu, bet ak vai ? Kā šo izmaiņu ielikt Zemesgrāmatā ? Īpašnieks negrib neko zināt par kļūdu un pat kustēšanos Zemesgrāmatas virzienā. Vai kāds zin regulējumu ? Vēlreiz - tas nav ne nopēlums ne atzinums. VK pārbaudē bija skaisti runāts par kļūdu labošanu .
 
Bezmiegs
21.02.2018
16:59
pārņem domājot ko darīt. Pilsētvidē mazāk, laikos (kā kurā vietā)kļūdu daudz un tās ir dažādas. Klāt ņemot vēl pašvaldību nepārdomāti noteiktās robežas un "šķidro" likumdošanu - izejas nav. Labojot vienā vietā - rodas ķēdes reakcija, viss šķobās ... .
Pareizākais - uzsākt vienlaidus zemes robežu pārmērīšanu, bet tā jau ir utopija. Tātad - gala kļūdām nebūs, būs kļūdas bez gala.
Nekādas ticības TM spējām rast risinājumu.
Vadībai (kura aizsāka šo padarīšanu) bija 7 reiz jāpadomā kā to pareizi darīt un tikai tad to uzsākt.
 
ivars
21.02.2018
19:32
Kad ar mērniecību sāka nodarboties VZD, par mērniekiem darbā pieņēma dažnedažādu profesiju (pat bez profesija un pat knapi ar vidējo izglītību)cilvēkus. Uzdevums bija pēc iespējas vairāk un ātrāk samērīt.VZD mērnieku lietās 2-3 lpp., kopā ar satura rādītāju.
Tad lielās firmas, neuzskaitīšu. Atkal , ka tikai vairāk sapelnīt.Lielie priekšnieki tikai saņem naudu, bet cik speciālisti tur strādāja, kādu atbildību nesa par padarīto.Zinu firmas , kuras juta, ka par daudz "savārīts", nolikvidējās un dibināja jaunas utt.
 
To Bezmiegs
22.02.2018
12:07
Vienlaidus uzmērīšana nav utopija. Pirmās brīvās Latvijas laikā lielā daļā no valsts tika ierīkots PP tīkls un no tā veikta vienlaidus zemes īpašumu kadastrālā uzmērīšana par valsts līdzekļiem. Diemžēl to pārtrauca okupācija un visi šie materiāli pārvietojās uz sadaļu "Sekretno". Ar mūsdienu līdzekļiem vienlaidus uzmērīšanu varētu paveikt ātrāk un bez kļūdām, kādas rodas uzmērot atsevišķas zemes vienības. Tas kopumā būtu arī lētāk. Šā mērķa īstenošanai nepieciešama Valstisko likumdošanas kļūdu atzīšana, precizēta likumdošana un nedaudz valsts naudas, ko tāpat daži mētā pa labi un pa kreisi.
Mūsu sabiedriskajām organizācijām vajadzētu vērsties pie valsts institūcijām ar konkrētiem priekšlikumiem. Gaidīsim, kad tas notiks.
 
Bezmiegs
22.02.2018
15:40
Cerība mirst pēdējā. Lai realizētu vienlaidus uzmērīšanu (vismaz lauku teritorijās) ir drakoniski jāmaina visa likumdošana attiecībā uz zemes ierīcību, kadastru, mērīšanu, apgrūtinājumiem,..., ieskaitot izmaiņas Zemesgrāmatā. Nepieciešams nodrošināt speciālistus pašvaldībās, kadastrā, ĢIS pārvaldībā ... . Sistēma sāktu darboties pēc ~7 gadiem! Un šos septiņus gadus turpināsies šis ... .
Ir jau funktieri šodienas pagaidu risinājumiem, bet valdīšana baidās, jo tad kādam noteikti būs jāatbild par to "kur tagad esam" un tāpēc "laidīs muļķi" līdz ... .
 
To Bezmiegs
22.02.2018
16:22
??? - sametam plintes krūmos un skatamies kā ķīselis turpinās???
Neslēp pieminētos funktierus pagaidu risinājumiem.
 
Cerība
23.02.2018
13:08
Ceru, ka VK Ziņojuma slēptais mērķis nav panākt vienu sertificēšanas centru Latvijā.
Ceru, ka "Mērnieku biedrība" beidzot aizstāvēs mērniekus arī publiski, jo savādāk nav saprotams ar ko tā vispār nodarbojas un kam tā ir vajadzīga. Šī ir lieliska iespēja izteikties un būt saklausītiem.
 
Vitolds
25.02.2018
14:51
par kādu kļūdu "zum"runā? Vai tad mērnieks mainījis robežas vai robežpunktu atrašanās vietu dabā,lai ar jauno plānu būtu jāiet uz Zemesgrāmatu, tad tiešām tā ir kļūda, par kuru mērnieks nekādi nav šā vārda cienīgs. Ir beidzot jāatzīst, ka robežpunktu koordinātu atšķirības (pielietotai metodei pieļaujamās to noteikšanas kļūdas robežās)nav par pamatu, lai mainītu robežplānus, un ierakstus Zemesgrāmatās. Piekrītu "bezmiegam", ka jārisina jautājums par teritorijas vienlaidus kadastrālo uzmērīšanu. To var sākt ar vienas pašvaldības teritoriju, pašvaldībai pieņemot attiecīgo lēmumu un kā finansējumu izmantojot daļu no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa.
 
Īsi
27.03.2018
14:54
Es ieteiktu pakontrolēt mērniekus ar sertifikātiem, cilvēks it kā pabeidzis augstskolu, bet zināšanas nulle. Par rupjiem pārkāpumiem un nolaidību jābūt mērnieku uzskaitei( datu bāzei), uz kuras pamata var atņemt sertifikātu, cik zinu nekā tāda dabā nav. Visi tikai rullē. Papīru (sertifikātu)var dabūt vai nopirkt, bet zināšanas, vai nu ir vai nu to nav.
Zemes ierādīšana savā laikā bija sasteigta, bet valstij vajadzēja visu izdarīt ātri, nevis kvalitatīvi. Tagad tas viss lien ārā, un līdīs vēl ilgi. Tagad meklē vainīgo? Tādu nav, ir sasteigta un nepārdomāta zemes reforma savā laikā.
 
precīzāk
27.03.2018
19:22
ir jārīko mērnieku kursi, vismaz trīs reiz gadā, kam konstatē pārkāpumus tiem kursi jāapmeklē obligāti, un lieta būs sakārtota.
 
ka tik ne arī!
28.03.2018
22:25
Kādi vēl mērnieku kursi??? Vismaz manā praksē liela daļa mērnieku radīto kļūdu ir radušās nevis aiz nezināšanās, maldināšanas utt., bet no viņu pašu un, ļoti iespējams, mērniecības uzņēmumu vadības attieksmes. Neiet mērnieks mežā mērīt ar tahimetru, nemēra vispār vai mēra ar gps zem kokiem un viss! Kļūda gatava. Pēc tam saka: "Tur jau tādi džungļi bija, ka nevarēja ar tahimetru ieiet..." Tad kāpēc mēs varējām un vēl 2reiz, lai būtu arī kontrolmērījumi??
Ar kursiem attieksmi un domāšanu neizmainīsi, ja nu vienīgi ar kursiem pie psihologa...
 
psihologs
30.03.2018
09:43
par mērnieku nevar strādāt tikai cilvēks ar "papīru kabatā"- jau n-gadu laikā pierādījies Latvijā un nav jēgas cepties - godīgi jāpasaka ka "papīrniekiem"jāiet cirst stigas un tikai - tāpat kā "mērnieku izpalīgiem" . Kursus rīko piemēram jauno programmu izplatītāji , profesiju "iemācīt kursos" ....... kārtējais Latvijas kultūršoks - iesaku augstāk izlasīt Jāņa Dragona atziņu par skursteņslauķiem - manuprāt ar to Jānis ir pateicis visu . Lai lieldienu rīta sniegs liek Jums arī kaut ko padomāt - viss ko dariet šodien - rīt ( pēc n-gadiem) būs vēsture - nekas nekur nepazudīs kā "čekas maisu bagātība"
 
vēsture
02.04.2018
10:34
skursteņslauķim atbildībā cilvēku dzīvības, mērnieka atbildība - mantkārība....
 
elkdievība
03.04.2018
22:26
Kamēr pastāvēs "brīvais tirgus", kad var brīvi iztirgot Latvijas zemi, mežus un ūdeņus - tikmēr mantkārība un alkatība sitīs aizvien augstāku vilni!
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 31. oktobris

Vārda diena:

Valts, Rinalds, Rinalda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.