Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

LMB seminārā pārrunā mērniecības aktualitātes, normatīvu izmaiņas un problēmu risinājumus 14.03.2017

Sviitra

Piektdien, 10. martā, Rīgā tika aizvadīta gadskārtējā Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un seminārs. Šoreiz galvenās mērnieku diskusijas izvērtās par datu neatbilstības problēmām, kas tiek konstatētas pēc vietējā ģeodēziskā tīkla atjaunošanas (tika analizēts Jūrmalas piemērs), atsevišķiem mērnieku sertifikācijas jautājumiem, kā arī gaidāmajām izmaiņām inženierbūvju izpildmērījumos. Kā ierasts, notika arī mērniecības goda apbalvojumu pasniegšana, ko šogad saņēma trīs nozares izcilnieki.

LMB kopsapulcē, saskaņā ar ierasto rotācijas kārtību, tika nomainīti divi valdes locekļi - aizejošo Aigara Ansberga un Andreja Igauņa vietā valdē tika ievēlēti Una Krutova un Aldis Pizāns.

Valsts plāno noteikt vienotas cenas mērnieku sertifikācijas pakalpojumiem

Semināra daļā mērnieku interesi raisīja LMB Sertifikācijas centra vadītāja Mārtiņa Reinika uzstāšanās, iepazīstinot ar aktualitātēm sertifikācijas sistēmā. Kopumā vairāk nekā 90% mērnieku jau esot iesnieguši atskaites par pērn paveiktajiem darbiem, daļa vēl nav pabeiguši darbus. Vērojams, ka darbu kopskaits, salīdzinājumā ar 2015. gadu, ir nedaudz mazinājies, kā arī mazliet izlīdzinājies darbu skaits mērnieku vidū, samazinoties pašu ražīgāko individuālo mērnieku apgriezieniem, informēja M. Reiniks. Statistika par mērnieku izpildīto darbu apjomiem esot ieinteresējusi arī Valsts ieņēmumu dienestu, daudznozīmīgi piebilda LMB SC vadītājs.

Pārpratumu situāciju pērn izraisījušas Valsts zemes dienesta norādes par servitūtu attēlošanu. Normatīvi paredz, ka mērniekam jāpārliecinās par ceļa servitūta esamību, saskaņā ar pieejamo reģistru informāciju. Bijis gadījums, kad mērnieks aktualizētajā plānā netika uzrādījis servitūtu (lai gan tas redzams iepriekšējā plānā), jo servitūts nebija reģistrēts zemesgrāmatā. Pamatojoties uz šo precedentu, Valsts zemes dienests operatīvi mainījis vadlīnijas, un tagad mērniekam jāattēlo servitūts arī tad, ja tas parādās tikai iepriekšējā plānā, zemesgrāmatā vai jebkurā citā informācijas avotā.

Tieslietu ministrija kopā ar Valsts zemes dienestu uzsākusi darbu pie sertifikācijas noteikumu izmaiņām, taču patlaban vēl neesot skaidrības, kādas tās būs. Zināms vien ir tas, ka notiek virzība uz vienota sertifikācijas pakalpojumu cenrāža ieviešanu, kas būtu saistošs visām sertifikācijas institūcijām. Savukārt neesot plānots, ka sertifikācijas institūcijas saņemtu deleģējumu un tiktu pārraudzītas no Tieslietu ministrijas puses, teica M. Reiniks. Minētais acīmredzot nozīmē, ka konkurence ar cenām sertifikācijas jomā varētu tikt izbeigta, tomēr joprojām saglabāsies iespēja konkurēt ar uzraudzības pakalpojuma "draudzīgumu" klientam.    

Runājot par mērnieku uzraudzībā konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem, M. Reiniks īpaši brīdināja, ka mērniekam ir jābūt klātesošam objektā pie robežu apsekošanas vai uzraudzības, strīdu situāciju risināšanas utml. gadījumos. Mērnieku šādā situācijā nevar aizstāt cita persona, pat ne tad, ja to deleģē uzņēmuma vadītājs. Ja mērnieks objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties (piemēram, ir saslimis), tad darbi jāpārceļ. Ja šī norma netiek ievērota, sods ir pats bargākais - par šādu pārkāpumu tiek anulēts sertifikāts. Tiesa, teorētiski iespējams vēl esot risinājums, kad sertificētā mērnieka, kurš nevar ierasties, darbus pārņem (un tādā gadījumā arī noved līdz galam) cits sertificētais mērnieks, taču pavisam noteikti kā aizvietotājs nevar ierasties mērnieka palīgs vai kāds uzņēmuma biroja darbinieks.   

Ekonomikas ministrijas pārstāvis Andris Lazarevs un Valsts zemes dienesta būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītājs Uldis Svilpe seminārā informēja par gaidāmajām izmaiņām inženierbūvju uzmērīšanā. "Jaunais regulējums paredz, ka mērniekiem izpildmērījumu jāpapildina ar atsevišķiem datiem, kas nepieciešami Valsts zemes dienestam būvju reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā", skaidroja U. Svilpe, sniedzot arī vizuālus piemērus prezentācijas slaidos un atbildot uz mērnieku jautājumiem. Minētā papildus informācija sagatavojama no projekta dokumentācijas un informācijas dabā, to noformēt ieteicams, pievienojot tabulu izpildmērījumam. Jāatspoguļo būves klasifikācijas kods (ko ņem no projekta dokumentācijas), attiecīgo būves daļu (piemēram, ja ceļa segums sastāvot no divu veidu materiāliem - grants un asfalta, tad katra no šīm daļām jāatspoguļo atsevišķi). Vienā tabulā drīkstēs iekļaut dažādas kadastra grupas, katrai nebūs jāveido atsevišķa tabula.

Kā rīkoties, kad jaunie dati nesakrīt ar vecajiem?

Plašāka apspriede seminārā tika organizēta par problēmu, ko prezentēja Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas ģeodēziste Jolanta Gau - vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanā konstatētas punktu koordinātu un augstumu izmaiņas salīdzinājumā ar agrākajiem datiem. "Pamatojoties uz šo nepareizo tīklu, vairāk nekā 20 gadu laikā esam veikuši zemes reformu, uzkrājuši augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un joprojām strādājam ikdienā. Pilnveidotie punkti pagaidām nav ievadīti LĢIA datu bāzē, jo ar tiem pagaidām nestrādājam", skaidroja J. Gau. Problēmu situācijas rodoties, kad mūsdienās zemes īpašumam tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana (ar izejas punktiem no valsts ģeodēziskā tīkla), kuras dati vairs nesakrīt ar gadiem iepriekš veikto kadastrālo uzmērījumu datiem. Vienā no šādiem gadījumiem atklājies, ka situācija konkrētajā vietā pavirzījusies 30 centimetrus ziemeļu virzienā. "Ko darīt? Projektētājs taisa projektu, kurā īpašnieka žogs tagad atrodas kaimiņa teritorijā. Projekts jāiet saskaņot ar kaimiņu, un tur arī viss var apstāties, jo kaimiņš, kurš visu laiku domājis, ka viss ir kārtībā, nepiekrīt, ka žogs atrodas viņa teritorijā un būtu jāpārliek".

Diskusijai tika izvirzīti trīs iespējamie risinājumi. Pirmajā variantā - uzskatīt, ka pārdesmit centimetru lielas nobīdes nav uzskatāmas par problēmu un nedarīt neko, taču šādā gadījumā esot sagaidāmi tiesas procesi par būvju un žogu neatbilstību robežām starp kaimiņiem, būvvaldēm, mērniekiem un VZD, prognozē J. Gau. Otrs piedāvātais risinājums - pie katras topogrāfijas uzmērīšanas veikt arī kadastrālo mērniecību un koriģēt robežas. Šī risinājuma lielākais mīnuss, kā to atzīmēja arī diskusijas dalībnieki, ir nepieciešamie milzīgie resursi - laiks, izmaksas. Trešais risinājums - mēģināt pārzīmēt robežas digitāli, veicot vienotu kadastra kartes, ADTI datu, sarkano līniju, aizsargjoslu transformēšanu un tuvināšanu (sadarbojoties VZD, LĢIA un pašvaldībām). Šis variants būtu uzsākams vien tad, kad vietējā tīkla pilnveidošana Jūrmalā būs pabeigta, sacīja viens no paneļdiskusijas dalībniekiem Aigars Ansbergs. Viņš uzskata, ka pagaidām būtu jāturpina uzmērījumus veikt no "vecajiem" punktiem, lai nerastos nobīdes un strīdi starp kaimiņiem.  Savukārt cits diskusijas eksperts Jānis Klīve pauda, ka drīzāk būtu jāizvēlas otrs risinājuma veids - strīdu gadījumos jāveic uzmērīšana, atrodot nostiprinātos robežpunktus, un jāaktualizē kadastrs (kas ir iespējams, ja nobīdes pārsniedz 12 centimetrus). Viesturs Aigars (VZD) tam oponēja, norādot, ka tās būs pārāk lielas izmaksas, kuras nedrīkstētu likt segt nodokļu maksātājiem. Vēl citi klātesošie izteica versiju, ka situācija būtu jārisina nevis visai Jūrmalai vienādi, bet pēc ģeogrāfiski dalīta principa, ar individuālu pieeju tām teritorijām, kur konstatētās nobīdes ir vislielākās. Pie vienota slēdziena diskusijas dalībnieki nenonāca, bet auditorijas balsojumā pārsvaru guva trešais risinājuma variants.

Politika = kompromisi ≠ ģeodēzija

Turpinot pērn aizsākto tradīciju, semināra noslēgumā SIA "Mērniecības Datu centrs" pasniedza gada balvas uzņēmumiem-labākajiem ADTI darbu veicējiem. MDC darbinieku balsojumā par trim labākajiem topogrāfiju izstrādātājiem pērn tikuši atzīti SIA "Geo Latgale" (1. vieta), SIA "NP Topo" (2. vieta) un SIA "Geo Development" (3. vieta). Uzvarētājiem tiek dāvināts MDC uzturētā karšu pārlūka Topogrāfija.lv abonements - 1. vietai gada garumā, 2. vietai - seši mēneši, bet 3. vietai - trīs mēneši.

Jau piekto gadu LMB kopsapulces un semināra dienas beigās notika svinīgā mērniecības goda apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Kā ceremonijas ievadā sacīja Uldis Mežulis, šogad tiekot pasniegti jau otrreizējā kaluma apbalvojumi, jo pirmais "laidums" izsmelts iepriekšējos gados. Šoreiz gan apbalvoti tika trīs, nevis, kā ierasts, četri laureāti. Atzinības zīmi saņēma RTU docents, LMB SC vadītājs Mārtiņš Reiniks. Piesakot zīmes saņēmēju, U. Mežulis teica, ka ir trīs vaļi, uz kuriem balstās kandidātu vērtēšana - akadēmiskais darbs, praktiskais (mērniecības) darbs un darbs sabiedrības labā. Visās trijās jomās M. Reinikam esot lieli nopelni. "Uzzinot par apbalvojumu, manas pirmās emocijas bija pārsteigums, pēc tam - diezgan noraidoša attieksme, jo pašam šķiet, ka neesmu pelnījis. Taču šīs nedēļas laikā daudz kas mainījies", sacīja M. Reiniks. "Vēlos aicināt profesionāļus aktīvi darboties sabiedriskajā laukā, tādā veidā konsolidējot mērnieku sabiedrību. Šīsdienas sapulce pierādīja, ka ir iespējams savstarpēji runāt, interesanti diskutēt un tieši šādā veidā mēs varam celt nozares līmeni", viņš piebilda. Otru Atzinības zīmi piektdien saņēma LMB Revīzijas komisijas dalībnieks, bijušais LMB SC vadītājs Ivars Nudiens. I. Nudiens savā uzrunā atzīmēja, ka iespēju vairāk iemācīties, kā arī kļūt publiski redzamākam viņam devis darbs mērnieku biedrībā. Nudiens aicināja arī jaunos mērniekus iesaistīties biedrībā, lai darbi uz priekšu ritētu ātrāk, būtu mazāk kļūmju un siltāka atmosfēra. Savukārt augstāko apbalvojumu - Goda ordeni - šoreiz kā vienīgais saņēma bijušais Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas vadītājs Valdis Linde. Viņš savā uzrunā akcentēja kādu interesantu pretrunu: "Lai kaut ko panāktu, bez politikas nevar iztikt. Taču politika - tā ir kompromisu māksla. Un tieši šo kompromisu dēļ mūsu nozarē rodas tik daudz nelaimju. Jo ģeodēzija un kompromiss - tās ir nesavienojamas lietas".

Plašāku foto galeriju no pasākuma skatiet šeit: http://mernieks.lv/galery/2599

Teksts un foto: Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Komentāri:
 
26.06.2017
16:10
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428140
3. Papildināt 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktu aiz vārdiem "zemes ierīcībā, ģeodēzijā" ar vārdu "ģeogrāfijā" - visu laiku līdz šim, kuluāros tika runāts, ka ģeogrāfi nevar būt ģeodēzisti. Ieviešam vēl vienu sertifikācijas jomu 'kartogrāfija' un ģeogrāfi - uz priekšu!
"9. Sertificēšanas pārbaude ir eksāmens, kas sastāv no testa ar 30 jautājumiem par katru jomu, kurā pretendents vēlas saņemt sertifikātu, un praktiskā pārbaudījuma. Eksāmena testadaļu kārto 60 minūtes." un '12. Sertificēšanas pārbaudes jautājumi un atbildes, kā arī praktiskā pārbaudījuma uzdevumiun risinājumi nav publiski pieejami."'. Grozījumu anotācijā 'Praktiskais pārbaudījums būtu atšķirīgs katrā sertificēšanas jomā, bet tam jākalpo par pamatu, lai pārbaudītu kandidāta spējas nākamajā dienā pēc sertifikāta iegūšanas patstāvīgi izpildīt sertificēšanas jomā atļautos darbus. Praktiskais pārbaudījums ietvertu gan prasmes strādāt ar mērniecības instrumentiem (Globālās navigācijas satelītu sistēmu uztvērējiem un elektroniskajiem tahimetriem), gan prasmes patstāvīgi sastādīt dokumentus. Piemēram, pretendentam zemes kadastrālajā uzmērīšanā praktiskais pārbaudījums varētu sastāvēt no divām daļām:
1) prasme strādāt ar mērniecības instrumentiem. Uzdevuma piemērs: ierīkot divus atbalsta punktus,izmantojot globālās navigācijas satelītu sistēmas uztvērēju. Izmantojot paša ierīkotos punktus ar elektronisko tahimetru veidot gājienu ar vienu karātni un atrast apvidū iepriekš ierīkotu punktu, izmantojot uzdevumā dotās koordinātas;
2) dokumentu sastādīšana, kas ietver zināšanas par dokumentu noformējumu, kā arī prasmi lasīt un saprast citus dokumentus. Uzdevuma piemērs – sastādīt atzinumu par robežu neatbilstību, izmantojot eksaminētāju iepriekš sagatavotus citus zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un informāciju.
'. Cik zinu, mērnieku sabiedrībā cirkulēja viedoklis, ka testu jautājumiem jābūt vienādiem visām sertifikācijas iestādēm un PUBLISKI pieejamiem. Tagad iznāk, ka tev jāiet atbildēt uz nezināmiem jautājumiem un ar svešu instrumentu jāizdara nezin kas!Cik drīkst būt kļūdainas atbildes? Viena? Divas?
Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē: Ar VZD 2015. gada 22. aprīļa rīkojumu Nr. 1-03/41 "Par darba grupas izveidošanu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtībā ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" izveidota darba grupa, kurā pieaicināti arī pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas. Tāpat atsevišķās darba grupas sēdēs piedalījās un viedokli par nepieciešamiem grozījumiem noteikumos Nr. 1011 izteica arī SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" un Civilās aviācijas administrācijas pārstāvji.
Sabiedrības līdzdalības rezultāti:Darba grupas dalībnieku viedokļi un izteiktie priekšlikumi ir ņemti vērā, izstrādājot noteikumu projektu: priekšlikums papildināt normatīvo regulējumu ar iespēju brīvprātīgi apturēt sertifikāta darbību, priekšlikums iekļaut sertificēšanas eksāmenā praktisko pārbaudījumu, priekšlikums samazināt minimālo apdrošināšanas limitu.
Kas konkrēti un kādus ir iesniedzis priekšlikumus un kuri no tiem ir iekļauti likuma izmaiņās? Sapulču protokoli taču ir saglabājušies? Un nestāstiet, ka autori ir Ministru prezidents Māris Kučinskis, Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs,Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un teksta sastādītāja Kučāne 67046138 Jevgenija.Kucane@tm.gov.lv (kaut gan gramatika verēja būt krietni labāka).

 
26.06.2017
17:03
Šie grozījumi aktualizē jautājumu (vismaz man) - ar ko gan un ar kādu efektivitāti darbojas Latvijas Mērnieku biedrība? Reizi gadā rīko kopsapulces, kurās slavē savu darbību? Piemēram pārstāvniecību Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomē. Uldis Mežulis šā gada sapulcē ziņoja par lieliem panākumiem - beidzot komunikāciju turētāji esot uzzinājuši, ka esot tāda suga, kā mērnieki!(pārspīlēju, protams). Cik ilgi jau LMB pārstāvji piedalās šajās sanāksmēs? Četrus gadus? Piecus? Vienīgais man sajūtamais rezultāts ir - topoplānu saskaņošana ar katrām izmaiņām paliek ilgāka, saskaņojošo organizāciju paliek arvien vairāk.
LMB iestājusies Council of European Geodetic Surveyors un Federazione Internazionale Geometri. Maksā dalības naudu. Kāds man, kā ierindas topogrāfam, no tā ir labums? Es drīkstu gadskārtējā mērnieku sapulcē noklausīties viena LMB pārstāvja sajūsmas pilno stāstījumu par to, kā viņš saskāries ar ārzemju kolēģiem gadskārtējās starptautiskajās sapulcēs. Un? Kāds ir šo saskarsmu rezultātu praktiskais pielietojums Latvijā VISS mērnieku saimes labā? Kur ir redzams pozitīvās ārzemju prakses pielietojums?
Kāds rezultāts ir SIF naudas izlietojumam? Miris vebinārs?
Kādēļ tāda slepenība LMB valdes darbībā? Reizi mēnesī notiekot valdes sēdes. Par ko tur tiek spriests un , galvenais, kādi ir šo spriedelējumu praktiskie rezultāti visas Latvijas mērnieku labā? Sēžu protokoli taču tiek sastādīti? Publisku pieeju viņiem vēl neesmu atradis. Jau kuro gadu...
Vispār, kaut kas praktisks ir izdarīts mērniecības vides uzlabošanā Latvijā? Sapulcēs lepni paziņotais 'Nebūtu mēs, būtu vēl sliktāk!' neskaitās. Kāds ir mērniecības vadmotīvs Latvijas Republikā? Piemēram: "par precīzu Latviju" vai "nevienu nesamērītu zemes stūrīti"? Kādai vispār jābūt mērniecības videi, uz ko jātiecas? Citādi, uzlabosim, cenšamies, lai labāk! Bet uz ko tiecamies? Ko uzlabojam? Izskatās, ka tiešām darbojamies pēc "Ģeometrijas plašajā dārzā katrs var izvēlēties ziedu savai gaumei."/D.Hildberts/
 
27.06.2017
11:52
a.g. anonīmais Jetija kungs/kundze/zvērs, Lūdzu velti laiku, lai ierastos klātienē uz kādu no tevis nokauninātās biedrības sapulcēm, uzjautā protokolus, aktīvi piedalies, izsaki kompetentu viedokli un varbūt tavas domas mainīsies, vai acis nedaudz atvērsies. Pamēģini - iesaku! Par ITSP - švaka tev darba organizācija, ja jau tev ir tik ilgi jāskaņo. Citiem (profesionāļiem) tādu problēmu nav!
 
Jetijam
28.06.2017
05:14
lkga.lv ir valdes sēdēs skatītie jautājumi. Piesaki savu jautājumu, nāc un strādā, būsi laipni gaidīts. Jānis
 
Mērnieks1
28.06.2017
09:55
"Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428140
3. Papildināt 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktu aiz vārdiem "zemes ierīcībā, ģeodēzijā" ar vārdu "ģeogrāfijā" - visu laiku līdz šim, kuluāros tika runāts, ka ģeogrāfi nevar būt ģeodēzisti."
PSRS laikā nevarēja būt cits viedoklis, iespējams, ka kāds domā arī šodien tā!
Nav jau svarīga, persona (Jetijs, Jānis, Mārtiņš vai Bebrs), bet ir svarīgi, ko viņš raksta, un, vai to ko viņš raksta, tā ir patiesība, un, ja augstākminētais ir patiesība, tad es ieteiktu šo Biedrību un Asociāciju vadītājiem padomāt par Cieņu un Godu, bet ne tikai par varu (to biedru vadīšanu, kuri pakļaujas un ir apstrādājami) un naudu, jo vara un nauda var būt īslaicīga. Nožēlojami, ka mērniekiem jākaunās par mērnieku Biedrību un Asociāciju darbībām, kā arī jāskaidro, kas tajās notiek, bet priecē tikai tas, ka vari pateikt, ka nēesi biedrs un tas kauns nav man!
 
Mērniekam1
28.06.2017
13:22
Tevis pieminētais noteikumu projekts, izziņa un anotācija precīzi atspoguļo to, kas notiek visā valstī kopumā. Ierēdniecība iet pati savu ceļu, noslaukot visu, kas gadās pa kājām, kas iepriekš runāts :) Par izglītības kritēriju maiņu Darba grupā netika runāts, tā ir TM vai VZD iniciatīva, bet atsauce ir uz Darba grupu. Nedaudz vēlāk es LKĢA mājaslapā ielikšu LMB un LKĢA iebildumu vēstuli. Ilze D.
 
bebrs
28.06.2017
16:36
Man prieks, kad tev ir kauns. To redz pēc jmaskēšanās zem nika. Un piebildes/iestarpinājumi par naudu un varu - tas jau liecina par ''bauru'' līmeni.
 
Mērniekam 1
28.06.2017
16:38
http://lkga.lv/lkga-un-lmb-iebildumi-par-mk-noteikumu-projektiem/
Speciāli Tev, vari pastudēt, lai garajās vasaras dienās ir ko darīt :)
Ilze D.
 
bebram
29.06.2017
09:40
Beidzot bebrs ar izlīdis no savas bebru mājas un sācis baurot, ka kāpj viņam virsū. Ko ta pats slēpies, bail no publicitātes?
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 31. oktobris

Vārda diena:

Valts, Rinalds, Rinalda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.