Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Mērniecības nejēdzību medniece 24.11.2015

Sviitra

 Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas izpilddirektore, mērnieku goda apbalvojuma - Atzinības zīmes - laureāte Ilze Dragone nebaidās iestāties pret nejēdzībām mērniecībā. Viņas pamatotos iebildumus un jautājumus būs dzirdējis katrs, kurš apmeklē plašākas mērnieku sanākšanas, seminārus vai kopsapulces, bet valsts iestādes zina – ja ir darīšana ar Ilzi Dragoni, tad ar tukšu atrunāšanos cauri netikt, atbildēm būs jābūt precīzām un loģiski argumentētām. Šajā intervijā ar Ilzi runājam gan par šīm nebūšanām un, vai tiešām mērnieku mērs reiz varētu būt tik pilns, ka jābloķē 11. novembra krastmala vai Valsts zemes dienesta tualetes, gan par viņas personību, iekšējo motivāciju. Kā izrādās, mērniecība par Ilzes profesiju un sirdslietu ir kļuvusi pavisam nejauši, pat kuriozi – pie vainas bijis vīra rokraksts...

Mērnieku sabiedrībā tevi pazīst kā aktīvisti, kas iestājas pret dažādām nebūšanām, neloģiskām, mērnieku darbu apgrūtinošām lietām. No kurienes tevī šī enerģija un drosme iet un cīnīties par lietu? Vairums jau tikai norūc zem deguna virtuvē...

Domāju, ka tas ir no ģimenes. Jau skolas laikā mēdzu aizstāvēt klases biedrus, kuri bija nokļuvuši skolotāju nemīluļu statusā. Tā kā mācījos labi, mani par šādu brīvdomību nevarēja sodīt ar atzīmēm, taču uzvedība gan tika novērtēta kā tikai „apmierinoša”, nevis „priekšzīmīga”. Šodien mani uzmundrina apkārtējie, kuri brīžos, kad man nolaižas rokas un šķiet, ka vairs nav vērts cīnīties, labā nozīmē „iesper” un palīdz tikt pāri vājuma brīžiem.  

Par savu aktīvo un entuziastisko darbību esi tikusi arī novērtēta - pirms gandrīz diviem gadiem tu saņēmi Latvijas Mērnieku biedrības Atzinības zīmi. Vai tas tev nāca kā pārsteigums? Kā tu pirmoreiz par to uzzināji?

Izstāstīšu, kā tas notika. Pieteikumu Atzinības zīmei noformēja Sigita (Latvijas Mērnieku biedrības lietvede Sigita Jansone – I.K.). Viņa pēc izglītības ir juriste un bija sekojusi līdzi manai un „Latīpašuma” kolēģu cīņai par taisnību ar Valsts zemes dienestu (VZD). Tolaik VZD cenrādī bija noteikta 5 latu maksa par darbu arhīva lasītavā, par spīti tam, ka Arhīvu likums noteica, ka darbs lasītavā ir bez maksas. Mēs uzrakstījām vēstules gan VZD, gan Tieslietu ministrijai, gan Arhīvu ģenerāldirekcijai, bet atbildes bija tipiska valsts iestāžu formāla atrakstīšanās, kas faktiski pauda: „Atšujieties!”. Kad VZD nereaģēja arī uz rēķina apstrīdēšanu, mēs šo lietu pārsūdzējām tiesā. Pirmajā instancē „Latīpašums” uzvarēja, bet VZD spriedumu pārsūdzēja, saskaņā ar kuluāros runāto – it kā tāpēc, lai sakārtotu normatīvos aktus. Pēc tam regulējums tiešām tika sakārtots, piecu latu maksa tika atcelta un tagad mērniekiem ir tiesības lasītavā dokumentus pētīt par brīvu – protams, skenēšana vai kopēšana ir atsevišķi, maksas pakalpojumi. Pirmajā mirklī mana reakcija uz Sigitas ierosinājumu, ka man pienākoties atzinības „zvaigznīte”, bija skaļi smiekli, jo es nespēju sevi iedomāties uz viena pjedestāla ar tādiem nozares dižgariem kā Klētnieka kungs. Tomēr Sigita pamazām mani pieradināja pie šīs domas, un nākamajā gadā viņa uzrakstīja pieteikumu.

Saņemot Atzinības zīmi, uzrunā tu pateicies sev tuvajiem cilvēkiem, kas sniedz tev nepieciešamo atbalstu. Bet nav noslēpums, ka tādi cilvēki kā tu, kas, tā teikt, lec uz ambrazūras, pat ja iestājas par visiem svarīgām un loģiskām lietām, nereti izsauc uz sevi arī uguni. Vai par savām aktivitātēm tu esi izjutusi ne tikai pateicību, bet varbūt arī iemantojusi sīvus pretiniekus?  

Zinu to, ka mani respektē. Kolēģe atstāstīja nejauši dzirdētu sarunu, kur ticis runāts par to, ka jāraksta atteikums, bet uzzinot, kam tas jāraksta... „Dragoniem? Tikai ne Dragoniem!!” – sekojusi skaļa reakcija. Cilvēki zina – ja jāraksta atteikums Dragoniem, tad tas būs kārtīgi jāpamato. Protams, arī mums gadās kļūdas, neesam nekādi svētie. Es negribētu teikt, ka man ir ienaidnieki, drīzāk ir bijuši tādi „spērieni”, kad sākotnēji ar zemes dienestu esam par kaut ko vienojušies, bet pēc tam izrādās, ka tas vairs nav spēkā, turklāt tevi vēl pataisa par muļķi.  

Vai šie „spērieni” tevi uzmundrina vai apstādina?

To zina tikai mani tuvākie. Neslēpšu, ka uznāk mirkļi, kad šķiet – vai man to visu vajag, vai panāktais rezultāts atsver pārdzīvoto emociju gammu? Taču vēlāk es sāku pārdomāt – kas gan iegūs, ja es atkāpšos? Vai es saviem bērniem un mazbērniem būšu interesanta pie kamīna ar adīkli rokā? Pašlaik tam vēl neesmu gatava. Tāpēc kopumā varu teikt, ka „spērieni” uzmundrina, lai gan vispirms tie liek pārvarēt „bedri”, un to man ļoti palīdz izdarīt Jānis (vīrs Jānis Dragons – I.K.) un kolēģis Juris (Juris Vītols – I.K.).  

No tava teiktā, ka Dragonu uzvārdu respektē, secināms, ka vienīgais, kā panākt taisnīgu attieksmi valsts iestādēs, ir katram pašam iet un cīnīties?

To es vienmēr esmu teikusi – vismaz vienu reizi katram kāds process ir jāiziet līdz galam. Protams, mērnieki juridiskajā kaujā nav vienlīdzīgās pozīcijās ar zemes dienestu, jo brīdī, kad sākam cīnīties par savu taisnību, apgrozāmie līdzekļi šajā pasūtījumā jāiesaldē. Taču esmu pārliecināta, ka, lai tevi kā mērnieku respektētu, vismaz reizi ir jāpanāk sava taisnība vai kaut daļa taisnības.

Bet kas ir atteikumu pamatā? Vai tā biežāk ir nepamatota „piekasīšanās” no VZD puses vai tomēr pie vainas pašu mērnieku kļūdas?

Mēs neesam bez vainas, pavisam noteikti! Mērnieki pieļauj daudz kļūdu, jo lietu sagatavošana ir komplicēta un tā paliek arvien grūtāka. Taču es vienmēr aicinu zemes dienestu šķirot atteikumus divās daļās – tajos atteikumos, kuru iemesli patiešām ir tādi, kas lietu neļauj reģistrēt, piemēram, trūkst kāda dokumenta vai tamlīdzīgi, un piezīmēs, kas tiktu sniegta kā informācija mērniekam, lai tas pats izvērtē, vai kļūda ir tik liela, ka būtu jālabo. Palasot tiesu praksi, kļūst skaidrs, ka tiesa neatņem dokumentam juridisko spēku tikai tāpēc, ka tajā trūkst kāda komata vai ir mazliet neprecīzs formulējums. Ja ir saprotams, par ko ir runa, tad tiesa atzīst dokumentu par spēkā esošu. Gala vārdam šādos gadījumos būtu jābūt pašam mērniekam, jo mums ir paredzēta civiltiesiskā atbildība desmit gadu garumā.

Tu minēji, ka lietu sagatavošana kļūst arvien grūtāka. Kā tas iet kopā ar procesu elektronizāciju, teorētiski jau birokrātiskajam slogam būtu jākļūst arvien mazākam?

Mums stāsta, ka kadastrs tiek nepārtraukti uzlabots, viss notiek uzņēmēju un sabiedrības interesēs.  Ja valsts iestādes darbs būtu orientēts nevis uz procesu, bet rezultātu, tad tam būtu pavisam cita kvalitāte. Šobrīd valsts iestādē pats svarīgākais ir process – nedod dievs kaut kur „nokļūdīties”, pateikt ko lieku vai pieņemt lēmumu, kas varētu izrādīties pretrunā ar augstākās vadības nostāju... Ja runājam par elektronizāciju, prātā nāk piemērs ar Eiropas Savienības finansēto ĢIS sistēmas projektu (VZD ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas projekts – I.K.). Visā šī projekta aprakstā es neatradu nevienu teikumu par to, kā tas nāks par labu sabiedrībai. Tas nozīmē, ka valsts iestāde strādā tikai savam pašlabumam. Tas man šķiet briesmīgi.

Kāpēc tā notiek? Kāpēc cilvēki nedomā par rezultātu, saturu, bet pieķeras procesa birokrātiskajai formai? Vai tās ir bailes, varbūt postpadomju mentalitāte?

Kā labo piemēru varu minēt Cēsu pašvaldību. Rudīte Klāva (Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānotāja – I.K.) kādā sanāksmē atklāja, ka viņiem pašvaldībā ir nodefinēts, ka primārais ir klients un viņi strādā klienta labā. Un es zinu – ja aizeju uz Cēsu pašvaldību, tad būs risinājums. Varbūt ne tajā pašā dienā, bet risinājums būs. Taču zemes dienestā man pat šobrīd vairs nav īsti skaidrs, kam prasīt padomu, ja saskaros ar situācijām, kas nav ierakstītas normatīvajā regulējumā. Man nešķiet, ka ar šādiem jautājumiem ikreiz būtu jātraucē ģenerāldirektors. Taču cita nav, kam prasīt. Bet tad, kad mēs pieņemam paši savu lēmumu, izrādās, ka tas ir nepareizs.

Kā beidzies stāsts ar gada sākumā VZD ieviestajām jaunajām kadastra un zemesgrāmatas procedūrām, kas izsauca mērnieku neapmierinātību par garajiem termiņiem un birokrātiju?

Situācija nav atrisināta. Pat ja dokuments ir izgājis cauri zemes dienestam, to atmet atpakaļ zemesgrāmata, jo, piemēram, trūkst kāda bankas vai kredītiestādes atļauja... Tad klients sameklē šo atļauju, un mērnieks otrreiz iesniedz dokumentus zemes dienestā – otrreiz arī maksājot par to. Iznāk, ka mērniekam ir jākontrolē valsts iestādes notāru darbs, lai gan teorētiski Zemesgrāmatai pakļautajiem notāriem vajadzētu sagatavot tādu dokumentu, kāds Zemesgrāmatai nepieciešams. Mums, mērniekiem, profesionāļiem ar inženiertehnisko, nevis juridisko izglītību, turklāt neesot valsts amatpersonām, ir jāpārzina valsts amatpersonu darba specifika! Par to visu maksāt iznāk sabiedrībai, klientiem. Lūk, kā „viss notiek sabiedrības interesēs”!

Bet ko tad galu galā darīt? Kā mērniekiem organizēties, lai novērstu šīs nejēdzības?

Lielo profesiju arodbiedrībām – skolotājiem, ārstiem – ļoti labs instruments ir publicitāte. Kad redzu skolotājus ejam piketā, es saprotu – cilvēkiem vienkārši ir piegriezies...

Acīmredzot mērniekiem vēl nav piegriezies?

Man jau vienubrīd bija doma – varbūt mērniekiem iziet 11. novembra krastmalā un visiem draudzīgi kaut ko sākt mērīt, nobloķējot visu krastmalas satiksmi...  Vēl vienu ideju aizguvu no Artura Heilija grāmatas – doties uz zemes dienestu un aizņemt visas tualetes, radot iestādē neveiklu situāciju. Paņemt līdzi planšetes, grāmatas un sēdēt tualetēs... Ko darīt, ja citādi nesaprot?

Kā tu savā dzīvē pievērsies mērniecībai? Vai tā bija apzināta izvēle, vai drīzāk liktens roka?

Nākamgad 3. maijā apritēs divdesmit gadi, kopš Jānis reģistrēja savu pirmo plānu. Jau minētā Rudīte Klāva, kas tolaik bija Cēsu biroja vadītāja, pārmeta Jānim par viņa rokrakstu – vīram rokraksts ir tāds, ka jebkurš mediķis varētu no viņa mācīties. Kādu vakaru, kad viņš pārskaities atnāca mājās, sacīdams: „Es savu rokrakstu nevaru izmainīt!”, ierosināju: „Dod, es pamēģināšu!”. Tā es sāku zīmēt plānus. Pie visa vainīga bija Rudīte Klāva! (smejas)    

Savulaik esi bijusi arī fizikas un matemātikas skolotāja. Kā ir, tavuprāt, vai pie šodienas tehnoloģiju straujās attīstības mērniekam fizikas un matemātikas zināšanas ir tikpat svarīgas kā senāk?

Es domāju, ka jā. Ja tu izej cauri fizmatu skolai, šīs zināšanas nevar pazaudēt, tā ir īsta izdzīvošanas skola.  

Ko tu dari brīžos, kad neesi mērniece un mērniecības aktīviste? Kas ir tavi vaļasprieki?

Sena, liela mīlestība man ir teātris, savulaik spēlēju izrādēs. Tagad gan esmu to nolikusi malā. Ja par kultūru kopumā, tad esmu liela grāmatu lasītāja. Viens no mani iespaidojošākajiem autoriem ir jau minētais Arturs Heilijs. Īpaši uzrunāja „Stiprās zāles”, pēc kuras izlasīšanas es pamatīgi pārvērtēju, kādas zāles dodu saviem bērniem. Ar lielu interesi lasīju arī Sanda Ozoliņa autobiogrāfiju, tāpat lasu dažādas ceļojumu grāmatas, varu izcelt Horena grāmatu par alpīnismu. Lai gan nekad neesmu bijusi sportiste, pērn sapratu, ka vēlos iemācīties labāk peldēt, paņēmu treneri un tagad brīvajā stilā peldu labi. Otra sportiskā kaislība man ir riteņbraukšana. Pie mājām ir valsts mežu ceļi, dodos vismaz divu stundu ilgos izbraucienos. Taču trakākā lieta, ar ko esmu sākusi nesen nodarboties un kas man pašai ir liels pārsteigums... Esmu nokārtojusi medību apliecību, man ir ierocis un es eju medībās. Tas, kā es līdz tam nonācu, ir atsevišķs stāsts.

Pastāsti! Kā tu līdz tam nonāci?

Sākās ar to, ka gāju piedalīties dzinēju medībās, jo gribēju izkustēties svaigā gaisā. Laikam „ierakstījos” kolektīvā un pagājušā gada vasaras sākumā man jau piedāvāja piedalīties šaušanas sacensībās medniekiem. Tur startēju veiksmīgi, pieredzējušie mednieki pat sacīja: „Šī dāma mums visiem ieliks!”. Pēc tam ar Jāni spriedām, ka ierocis mājās noderētu – mums ir aitu ganāmpulks un dzīvojam blakus mežam, kurā klīst gan vilki, gan pat lācis manīts. Sākotnējā doma, kārtojot medību apliecību, man bija tieši tāda – aizstāvēt savu aitu ganāmpulku. Bet nu jau esmu pilntiesīga medību kolektīva dalībniece. Patlaban vēl lielu medījumu man nav – ir bebrs un āpsis, bet tik dumjas mežacūkas šogad vēl nav piedzimušas, gaidu nākamo metienu (smejas).

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Komentāri:
 
JurisV
26.11.2015
00:04
Mjaaa.. pēdējais paragrāfs iespaido īpaši. Ar plikām rokām zemes dienestam bīstama biji, bet nu jau bruņota!!! :)))
 
Elita B-A
27.11.2015
09:48
Nu nav tā, Ilze, ka "...tad, kad mēs pieņemam paši savu lēmumu, izrādās, ka tas ir nepareizs."! Jūs diemžēl bieži vai nu neuzskatat par vajadzīgu vai neprotat pamatot - aprakstīt, kādi fakti ir izvērtēti un kādi tieši secinājumi pamato šāda lēmuma pieņemšanu. Tā kā 2 pilnīgi pretēji mērnieku atzinumi vairs nav nekāds retums, uzvar tas, kurš spēj rakstveidā argumentēt savu viedokli.
Zemes kadastrālais uzmērītājs nav tikai tehniska profesija un nepietiek tikai ar ģeodēzista zināšanām. Mērniekam ir jābūt analītiskai domāšanai, jāpārzina īpašumtiesību juridiskie jautājumi, jāspēj izklāstīt savs viedoklis rakstveidā, kā arī jābūt izcilām komunikācijas spējām, lai strādātu ar ierosinātāju un pierobežniekiem. Ja tas viss nepatīk, jāpaliek pie topogrāfijas.
 
Elitai
27.11.2015
12:24
Ļoti reti ir situācijas, kad mērnieka pieņemtais lēmums apmierina visu pārbaudītāju rindu VZD (pārbaudītājs, konsīlijs birojā ar citiem pārbaudītājiem un beigās vēl virsuzraugs). Katrs no viņiem ''izpaužās'' un beigās mērniekam ir jāpieņem tāds lēmums kādu ir pieņēmuši VZD. Protams pastāv variants pārsūdzēt un tiesāties. Cik ir tādi mērnieki (analītiski, komunikabli un zinoši) kuri spēj panākt lai mērnieka ar pierobežniekiem saskaņotais viedoklis paliek spēkā pēc VZD kontroles iejaukšanās. Atmostieties - 95% nosaka VZD, kā grib tā dara.
 
to Elita
27.11.2015
12:27
diez kurā skolā šādu profesiju "Zemes kadastrālais uzmērītājs" māca???
 
igo
27.11.2015
19:19
Nesaprotu par kādiem atteikumiem visi runā, prasiet VZD naudu atpakaļ, viņiem nav atteikuma tiesību, izņemot: skat.
Ministru kabineta noteikumi Nr.263
http://likumi.lv/doc.php?id=247207
6. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pirms kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem papildus šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajam izvērtē, vai:
6.1. kadastrālās uzmērīšanas dati nav pretrunā ar aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem;
6.2. kadastrālajai uzmērīšanai izmantota Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra informācija un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas.
 
JurisV
27.11.2015
19:33
Elitas B-A autoritatīvajam viedoklim par zemes īpašumu apstrādātāja kvalifikācijas un kultūras līmeņa prasībām nevar nepiekrist. Bet kamēr profesionālajās aprindās apgrozīsies tipi, kas spējīgi publiski paust kolēģiem: "nemīz suņi rej karavāna iet tālāk izmazgā piesiekaloto ķiseni" un analoģiski, lieks būs jautājums par profesijas skolu.. redzams, ka palīgskola nav pārsniegta.
Trešā vai septītā sīvi konkurējoša sertifikācijas kantora izveidošana stāvokli uzlabos vai pasliktinās?
 
No laukiem
27.11.2015
19:58
Nu kamēr te varēs anonīmi riet viens uz otru nekas jau nemainīsies. Kārtīgs latvietis otru latvieti bez sāls noēdis un ar seju sūdos iebāzīs
 
Juristu valsts
29.11.2015
07:24
Juristu un kontrolētāju valsts; drīz vairs nebūs cilvēku, kas dara reālas lietas, jo valsts mobilizē arvien jaunus cilvēku un finanšu resursus uzraudzības (kontroles) funkciju veikšanai.Un brīnās, ka budžets par plānu. Un tas visās nozarēs, ne tikai mērniecībā.
 
to Elita B-A
30.11.2015
17:57
Bet Ilzes teiktajam jau nav pat piemērs tālu jāmeklē - nu kur ir tikuši mērnieki ar savu nopamatoto iebildumu par ēķu uzmērīšanu pagalma kontūrā ierādītajā plānā pie situācijas aktualizēšanas ? (atvainojos ka tekstu rakstu ikdienas sarunas valodā nevis ar juriski terminētiem tekstiem... pietiek jau ka Neatbilstībās jāraksta visi gudrum pareizie teksti). Problēma jau manuprāt ir citur - ar mērnieka darbu sakārtot kadastru... bet atzīt jau to negrib...
 
atziņas
30.11.2015
18:24

..pēc 1-ās adventes : neba jau kā viens uz otra "dubļus sviedīsim" vai zākāsimies ,šķiet ka ir kaut kas pilnīgi cits, kam par piemēru arī kauč E.B-A norāda par jaunas ,nevienam pat nezināmas profesijas eksistenci. Tātad manuprāt ,tikmēr kamēr "pīrādziņu cepēji" un citādie varēs - drīkstēs "strādāt valstij svarīgā jomā" - kartogrāfijā, tikmēr mēs vai zili sarkani palikdami ,varam ķengāt viens otru uz nebēdu - nekas nemainīsies .
bet protams mani priekšlikumi -lai arī utopiski - vnk mērniekam IR JĀPĀRDOD VALSTIJ MĒRĪJUMU PRODUKTS- plāna kartogrāfiskais materiāls ...u.t.t. , bet kā jau minēju par cik tā ir utopija ,tas nozīmē ka riesimies tik tālāk,jo šādā versijā tiktu ,manuprāt, atrisināts pilnīgi viss - pazustu liekie - parakstītāji ,brāķa ražotāji, u.t.t.
lai Jums izdodas!
 
No Latgales
30.11.2015
19:59
Visu cieņu Ilzei un paldies viņai par darbu. Cīņai ar VZD ir vajadzīga drosme un Ilzei tā ir. VZD novēlu iemācīties atzīt savas kļūdas ;-)
 
merkantīlistu nedraugs
01.12.2015
15:15
vajadzīga drosme un laiks, bet nav laika pat komentāru uzrakstīt,jo jāformē idiotiskā Zkule,lai būtu strīpiņas,cipariņi pareizā secībā viss ar drošo parakstu 10 reizes parakstīts un tad protams jāgaida kārtējā parbaudītāju konsīlija MK noteikumu interpretācija.
Ja mēs tikai neapmierināti murmināsim pie saviem datoriem šitie elektroniskie birokrāti mūs vienkārši nogremdēs ,kāpēc mērniekam visu laiku jāatvainojas klientu priekšā, nu redziet mūsu valstī ir tāda kārtība(birokrātija) , atkal būs jaunas izmaiņas noteikumos vajadzēs citus līmeņus un pareizās programmas ,VZD izcenojumiem protams arī būs jāpaaugstinās .Nu pietiek ,mums ir jāorganizējas un jāprotestē, tiešām paldies Ilzei.

 
mākonis
01.12.2015
18:55
Ja mēs gribam šajā nozarē izmaiņas, tad sāksim ar to, ka nevis viens otram dursim nažus mugurā un viens otru zākāsim, bet saliedēsimies un sāksim kopīgi cīnīties. Izlīst no aliņām un viens otram palīdzēt. Un tad nāks izmaiņas.
 
Osis Māris
01.12.2015
21:23
A var būt sākumā vajag atklāties visiem rakstoņiem un tad kopīgi domāt, kā un ko darīt. Kāda jēga rakstīšanai , ja jūs pat nevarat bez NIKIEM. Pat te bailes, kur nu vēl ar VZD cīnīties. Sūdzēties visi mākam, bet šajā gadījumā, kam mēs sūdzāmies. Paši sev.....
 
ciniķis
03.12.2015
16:15
zku ar pašreizējiem mk noteikumiem ir pilnīgi degradēta.
 
GRAND_kontrolieris
04.12.2015
09:12
Paldies Ilzei! Cilvēks kuram ir drosme cīnītie ar mūsu lielo "SADARBĪBAS PARTNERI"...
 
mix
05.12.2015
22:33
cinikim: lūdzu izsaki savu redzējumu zkul atīstibai. lkga@lkga.lv. kaut vai anonīmi.
 
anonīms
07.12.2015
12:37
.. vai ciniķis -kāda šķirba? vārdam šinī valstī nav nekādas nozīmes (vienelga kā Tevi sauc )ne kādu drosmi vai bailes nevajag....
šis stāsts ir par ILZI ,bet izrādās ne tikai -kā vienmēr patiesiem darbarūķiem sen jau "iekšā vārās",tik vien atliek kā "nolaist tvaiku" kaut nedaudz parakstot pāris rūgtuma pilnas rindas
ak ta sagribējās att''istību ko.... kāda attīstība -tak padomā pats loģiski -saliec lietas lietu secībā -kaut vai pašā sākumā - paņem rokā zemes ierādīšanas aktu un zemes robežu plānu : bieži ir tāda situācija ka "abi neiet kopā" -tātad tas kas uzzīmēts robežu plānā , atšķiras ar robežu aktu !!! zemes lietotājs ir parakstījies pie pilnas saprašanas TIKAI un VIEN"IGI uz robežu akta -nevis plāna!!! -tātad primārias ir robežu akts nevis plāns,kurpretī MK ZKU noteikumi nosaka ka plāns esot primārais -re jau sviests pašā sākumā,un jo tālāk lasa šos MK noteikumus -jo paliek skaidrāks ka skaidrības vairs nebūs nekad!
,bet par Ilzi - žēl ka 1 CILVĒKS SPĒJ DOMĀT CITU VIETĀ - NOŽĒLOJAMI -sanāk pārējie ko dara ??? ,pie kam kas valstī notiek-lai sakārtotu kādu dokumentu "IR JĀCĪNĀS" ar ierēdņu aplamībām...... galīgs idiotisms -tāda sajūta ka vai nu "sadzerties tabletītes" -lai viss apkārt šķistu rozīgāks .vai kā Ilze stāstija- iziet ielās un tēlot teroristu...........
 
10.12.2015
12:41
Konkrēta situācija: VZD ir uzrakstījis atteikumu, ka pie situācijas plāna aktualizēšanas ierosinātāja iesnieguma datums ir vēlāks nekā mērnieka mērījumos norādītais datums. Ir aktuāls topogrāfiskais plāns...un tikai tad iesniegums. Ko darīt mērniekam:
Lūgt ierosinātāju viltot iesnieguma datumu?
Falsificēt mērījumu datumu vai mērīt topogrāfiju (situāciju) pa jaunu? (2015.g). Nedaudz vecāks atteikums, kur kadastra inženieris atteikumā norāda, ka nedrīkst aktā rakstīt "posmā 1-6", bet ir jāraksta "posmā 1-2-3-4-5-6" Atkal jautājums-ko darīt mērniekam. Labot, pārstrīdēt, smieties vai kaukt...Un kāds galu galā izskatīsies dokuments pēc labošanas...Vai dokumentam būs "lielāks" juridiskais spēks pēc labošanas? :)
Varbūt tomēr, pirms, ar vieglu rokas triepienu, tiek uzrakstīts atteikums, padomāt cik liels ir kaitējums un cik tiesisks būs rezultāts pēc KĻŪDU labošanas. Un kāpēc par šīm figņām ir jāziņo ierosinātājam.
Vai cits piemērs...kadastra informācijā grafiskajā daļā pdf formātā neparādās ēkas. Par ko vainīgs mērnieks un kāpēc pasūtītājam jāmaksā par nepilnībām kadastrs.lv tehniskajā nodrošinājumā. Atteikumā rakstīts, ka lietā jāliek dgn fails!!! Kurš noteikumu punkts to nosaka? Ok, sarunāt varam visu, ieliks mērnieks lietā dgn failu, bet uz kāda pamata administratīvais akts (atteikums)?
Un ja nāk kāda nestandarta situācija, piemēram, pārzīmējamais plāns, kurā nav uzrakstīti robežpunktu numuri-ko darīt, likt vai nelikt jaunajā plānā-tāds ir jautājums. Un atteikums var būt abos gadījumos :) :) :) Domas dalās-es liktu RP numurus, bet noteikumos taču ir rakstīts-neko nemainot... Uzprasos uz atteikumu. Elita, arī šie ir mērnieka lēmumi, kui nebūtu jāpamato, bet kuri maksā pasūtītājam naudu, ja izrādās, ka kadastra inženieris domā savādāk.Un vai šis konkrētais mērnieka lēmums iespaido datu reģistrāciju (aktualizāciju). Mana pārliecība, ka abos gadījumos (gan ar RP numuriem, gan bez) plānam ir jurisdisks spēks.
 
10.12.2015
12:44
..un paldies kolēģiem par labiem vārdiem :) :) :)
 
atziņa
10.12.2015
13:40
es domāju ka man tikai par šādām kļūdām piesienas, izrādās VZD ir atstrādāta shēma kā pelnīt naudu...
 
uzraksti e_pastu
10.12.2015
17:52
Ja Jūs nesapratāt Igo, tad uzrakstiet e_pastu, lai varu Jums nosūtīt lēmumu par atteikumiem!
 
jo-jo
10.12.2015
22:10
Kāpēc kadastrālajā mērīšanā nevar ieviest sistēmu kā topogrāfijā? Trīs pārbaudes un tad noformē visu līdz galam un katrs saņem pa reģistrētam eksemplāram? Pasūtītājam nebūs jālasa atteikums, kur VZD ir smērējis lapas (tik tiešām viņi par sīkumiem papūlās sasmērēt ļoti daudz lapu) par cilvēciskām sīkām kļūdām, un mērniekam mazāks stress un kļūdainu plānu gadījumā nav atkārtoti jāmeklē rokā ierosinātājs. Ak, jā, mērniekiem ir j`baūt perfekcionistiem, kamēr VZD darinieki pat nevar pilnvērtīgu arhīvu iedod un jābaksta līdz saņem savu trūkstošo info.
 
Ilzei
11.12.2015
21:03
Tas par kļūdām pārzīmējot - man bija konkrēts gad un arī atbilde - pārzīmējam ar visām kļūdām, neko nelabojam! Bet man bija rakstiska atbilde, tad nu to pieliku darbam klāt (epasta izdruku) un aizgāja....
Liek labot aktu - apsekotās robežas apraksts - pierob aktā - pa dzelzceļa joslas malu, bet plānā ir no RP uz RP - ko apsekot - joslas malu vai līniju ... ZG reģistrēts ir plāns, tātad tas ir dokuments uz kuru balstoties apsekojam, bet - ....laboju aktu jo darbu jānodod (kontrolei būtiski ir teksts nevis darbības...) Vēl - pasta kvīts (tā kas iet uz pastu ar firmas rekvizītiem - nedod dievs ka parakst un atšifrējums būs biroja sekretāres... jābūt mērniekam, jo uzaicina mērnieks... varētu jau pieskanēt klāt visus uzaicinājumus lai jau var pārliecināties par sūtījumu, bet nu tas jau nekur nav tā strikti pateikts...
Varētu manuprāt katrs no mums sarakstīt n-tās bezjēdzības, bet to visu aizsūtot tam ierosinātājam, tad pēcāk var paklausīties kā cilvēks smejas par VZD ierēdņu (jo nezin jau ka nav ierēdņi) prasmi noformulēt "kļūdu"
 
anonīms
14.12.2015
12:36
...kā jau iepriekš minēju-kamēr pastāvēs kārtība kad mērnieks atdot valstij savu darbu klāt vēl piemaksājot,nemainīsies pilnīgi nekas !(šī nav tirgus ekonomika,bet superīgākais rekets kādu vien var izdomāt).
kļūdāmies visi ,bez šaubām,taču kļūdas mēdz būt dažādas -arī nelabojamas .
par parakstiem: skaidrs ka jelkuru dokumentu var parakstīt tikai tā autors un neviens cits -tam ir juridiskas sekas(iedomājies ka piem. sekretāre "Zane" Tavā vietā aizsūta uzaicinājumus kaut kam ,šis kaut kas ,likumus labi zinādāms,ignorē šādu uzaicinājumu (nevis nebūs neieradies)-tas ir pavisam kas cits ,un finālā var rasties pamatīgs kašķis -jo dokumentu juridiskā spēka likums nosaka:
4.pants. (1) Lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus:

1) dokumenta autoru nosaukums;

2) dokumenta datums;

3) paraksts.
resp. šādam "uzaicinājumam" nebūs juridiska spēka -jo tas sastā'dits aplami(nepareizi)- ar visām no tā izrietošajām sekām.
 
14.12.2015
14:21
lai varētu tikt galā ar vienas situācijas dažādo izpratni pie dažādiem VZD pārbaudītājiem, vajag apkopot visus atteikumus, skaidrojumus, pārsūdzības, situācijas, pieredzi utt., lai katram atsevišķi atkal nav jābrien pa tiem birokrātijas džungļiem. Tāpat kā tiesu sistēmā: re kur jau ir viens precedents. Vēlams apkopot kaut kur visiem pieejamā vietnē- piemēram mērnieks.lv
 
15.12.2015
10:23
Gunčam.
Lielākā daļa jautājumu/atbilžu ir VZD mājas lapā. Bet vēl ir diezgan daudz tēmas, par kurām kādreiz ir rakstīti atteikumi, bet vai ar pārstrīdēšanu vai kā citādi, atteikumus vairs neraksta, bet mērnieki turpina darīt kā likts agrāk.Piemēram-robežojošo zemju sarakstā liek ne tikai adreses, bet arī vāc no plāniem nosaukumus. Nav jau nepareizi, tāpēc VZD neko nesaka, bet mērniekam lieks darbs, kar ļoti lielu iespējamību kļūdīties. LMB ir mēģinājis veidot foruma platformu pa tēmām-ZIP, KU, TOPO, bet aktīvi lasītāji bija daži cilvēki un vēl mazāk bija to, kam ir nedaudz brīvais laiks, lai uzrakstītu dažas rindas, lai padalītos ar info. Nav problēma izveidot forumu, problēma ir mūsos. Uzraudzībā redzu, un karam atsevišķi mēģinu teikt, ko varētu arī nedarīt, bet mērniekam bailes, ka nedabū atteikumu, jo katrā reģionā mērnieki, ar VZD gādību, ir pieradināti pie sava darba stila
 
lielmeža Miķelis
15.12.2015
11:52
Kamēr vēl neesam pieraduši pie domas, ka kaut kur vajadzētu veidot mērnieku “kolektīvo atmiņu”, izstāstīšu gadījumu iz dzīves. Uz zemes gabala ir atsevišķi esošs koku puduris, kuru nelielās platības dēļ kauns saukt par mežu, bet par krūmiem tā kā arī vairs nē. Kā reizi tas, kas pēc Meža likuma 3.'panta nebūtu saucams par mežu. Ieliku plānā rimbulīšus un eksplikācijā pie pārējām zemēm, kā tas ir darīts jau kopš seniem laikiem. Atnāca atteikums, kur bija stāstīts par MK not. Nr.562. Kad vaicāju kontrolierei, par ko viņa stāda MK not. augstāk par likumu, sakarīgas atbildes nebija, tikai teica, ka viens onkulis esot teicis, ka tā jāraksta, neesot mans plāns riktīgs. Savukārt onkulis noliedza, ka viņš tādas muļķības būtu sastāstījis un teica, ka es esot ļoti pareizi izdarījusi, viss bumbās, nekas nav jālabo. Tikai problēma tāda, ka kādiem tur VZD metodiķiem ir cits viedoklis, kas atbalsta MK not. pārākumu, tā arī nepasakot, uz kā pamata tie būtu pārāki (ne jau uz Administratīvā procesa likuma pamata). Vēl tikai beigās viņu skaidrojumam vajadzēja piebilst: “Jo tāda ir Tā Kunga griba.” Rezultātā: objekts iestrēdzis (līdz brīdim, kamēr mērnieks piekāpsies) un ne velna nevarēs saprast, ko iesākt nākamreiz, kad būs neliels, mežam līdzīgs koku puduris gabalam pa vidu.
Starp citu, kaut kā grūti VZD mājaslapā atrast informāciju, kur tad jānes/jāielādē apstrīdējums...
 
kaste
15.12.2015
17:38
Tur jaut tā lieta, ka likums ir haotisks, nekonkrēts un ir vairāk punkti ar tādu divdomību, ka nākas pat ar kontrolieri strīdēties, un VZD dara, ko grib. Kamēr ir Ilze, tikmēr vēl kāda cīņa, bet, ja Ilzes nebūtu, būtu vispār tāds bardags un VZD visatļautība, ka vienā brīdī vai nu nebūtu mērnieku, jo, kurš ies ap to apsurdu krāmēties, vai arī VZD ar akmeņiem tiktu nomētāts. Arī tie paši skaidrojumi. Tur rakstīts "Ja instrumentāli ir uzmērīts pats situācijas elements un mērījumu abrisa datnē ir parādīts tā mērījums (numurs un saīsinājums vai apzīmējums), tad piesaistes līnijas un attālumus līdz robežzīmei mērījumu abrisa datnē var neattēlot, jo attālumu ir iespējams izmērīt digitālajā mērījumu abrisa datnē. Atteikumā ņem un iebliež "nav norādītas piesaistes"!
 
man šķiet
17.12.2015
12:36
tātad , apkopojot kaut šīs sentences,iezīmējas sekojošais:
-profesionālās organizācijas(LMB , LKĢA),neveic savus pienākumus(organizāciju statūtos noteikto),
-mērnieku profesionālajā vidē noskaidrojies(mērnieku darbības rezultātā),ka " MK noteikumu, likumdošanas sērija" satur virkni nopietnu pretrunu,kuras "veikli izmanto" dažādu resursu speciālisti un ierēdņi,
- mērnieki (profesionāli),nav vienoti-šeit domāju iepriekš teikto- mērnieku organizācijas neveic savas funkcijas,kā arī "pašu profesionāļu rindas nav morāli stabilas" .

risinājums:
par cik teju vienīgi aktīvi darbojušā ,patiesi daudz zinošā persona ir ILZE, atliek lūgt viņai uzņemties ,pagaidām brīvprātīgi,uzņemties :
1-iespējami savākt maksimāli daudz VZD atteikumus no mērniekiem
2-cita rakstura nekompetentus piem. lēmumus (pašvaldību lēmumus,kas bieži vien arī ir brīnumiem pilni),
3-uzskaitīt LR likumdošanas normu milzīgās pretrunas (zemes ierīcība,mērniecība u.t.t.),
4- tad šo zinātnisko apkopojumu, vistacamāk tomēr kādas organizācijas "paspārnē" ,iesniegt LR tiesībsargājošām iestādēm -izvērtēšanai .
 
te ir darbs
17.12.2015
16:55
Bez tabū!
 
mix
17.12.2015
22:22
to ''Man šķiet'': super ideja, tev tikai tagad atliek iestāties organizācijā un šo savu ideju attīstīt līdz galam. Varu apgalvot, ka biedrības tev neliks nekādus šķēršus un palīdzēs visiem spēkiem. šeit nav cinisms, tas ko iesaku ir darīt, nevis runāt.
 
un vēl
18.12.2015
15:51
derētu katras organizācijas paspārnē turēt kādu "koplietošanas" juristu, ko vajadzības gadījumā izmantot, risinot kašķi ar citām institūcijām, jo mērniekam lielākoties nav laika apgūt tiesībzinātnes otras augstākās izglītības līmenī.
 
miksam
19.12.2015
16:05
aicinu izlsīt uzmanīgi visu tekstu - jau rakstīju ka pēdējo 20 gadu garumā ne LMB ne "tai pietuvinātā LKĢA" nav (varējusi,spējusi,iesp. gribējusi) neko paveikt ,tā ka Tavs aicinājums kaut kur "iestāties" (lai gan neesi minējis kādā organizācijā-varbū "piensaimnieku" -iesp. jēga būs lielāka -tad varētu rast kādu atbalstu).
bet ILZE vismaz dara -pat ļoti daudz ,tā 'man šķiet
 
vienīgais zars purvā
19.12.2015
18:31
man šķiet precīzi aprakstīja situāciju ,tāpēc visiem loģiski domājošiem būtu jāapvienojas organizācijā ,kas tiešām pārstāv mērnieku intereses
 
Anna
22.12.2015
10:42
Es esmu ar mieru apkopot visus zkul atteikumus. Sūtiet tos uz e-pastu zkulatteikumi@gmail.com . Ja mernieks.lv administrācija vēlas apkopoto informāciju publicēt portālā, tad atsūtiet priekšlikumus par to, kur un kā šo informāciju visērtāk publicēt.
 
e-paraksts
22.12.2015
23:11
Re kā atvieglots mērnieku darbs - https://www.facebook.com/eParaksts/videos/10202956600462996/
 
kaste
23.12.2015
09:55
labāk uzspēlējam Super Mario!
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 19. oktobris

Vārda diena:

Drosma, Drosmis, Elīna
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.