Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Cik sertificēšana izmaksā būvspeciālistiem? 13.05.2015

Sviitra

Pagājušā gada 1. oktobrī  spēkā stājās jaunais Būvniecības likums, kas paredz arī kārtības maiņu vairāku ar būvniecību saistīto reglamentēto profesionālo novirzienu sertifikācijā. Šogad, aprīļa sākumā, stājusies spēkā virkne Ministru kabineta noteikumu, kas jau detalizēti nosaka šo profesiju sertifikācijas pakalpojumu izmaksas. Mernieks.lv piedāvā ielūkoties šo izmaksu apkopojumā un salīdzinājumā ar mērniecības speciālistu sertifikācijas izmaksām.

Atšķirībā no mērniecības un ģeodēzijas, citās ar būvniecību saistītajās sfērās kā arhitekta, būvinženiera, energobūvnieka, elektriķa, dzelzceļnieka, elektroenerģētiķa u.c. profesijās sertifikācija nav brīvā tirgus pakalpojums, bet gan valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros ietilpstoša funkcija, kas katrā nozarē deleģēta tās biedrus apvienojošai sabiedriskajai organizācijai. Tā, piemēram, arhitektus sertificē Latvijas Arhitektu savienība, būvinženierus, būvdarbu vadītājus, būvuzraugus, u.c. – Latvijas Būvinženieru savienība, elektriķus – Latvijas elektriķu brālība, utt. Līdz ar to arī valsts centralizēti nosaka sertifikācijas cenrāžus, un, lai gan tie katras nozares gadījumā ir samērā atšķirīgi, interesanti tos salīdzināt ar mērniecības sertifikācijas brīvā tirgus pakalpojuma sniedzēju (Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra (LMB SC) un ABC Mācību un Konsultāciju centra  sertificēšanas biroja (ABC SB)) cenrāžiem. Kā izrādās, valsts noteiktie cenrāži citās reglamentēto profesiju sertifikācijas jomās kopumā nebūt nav daudz dārgāki, bet dažos gadījumos tie ir pat lētāki par mērniecības nozarē esošajiem.

Sertifikāta pirmreizējās iegūšanas izmaksas visām minētajām nozarēm noteiktas unificēti - Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 50.1. punkts nosaka, ka maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai ir 150 eiro. Tātad sertifikāta iegūšana mērniecības specialitātēs pašreizējā situācijā izmaksā lētāk (LMB SC sertifikācija vienā jomā izmaksā 95 eiro, bet ABC SB – 70 eiro).

 

Arī „sertifikāta darbības sfēru papildināšana” jeb sertificēšana katrā nākamajā jomā mērniecības nozarē izmaksā lētāk, jo zemākā maksa valsts deleģētajās asociācijās par šo pakalpojumu ir 118 eiro – Latvijas Būvinženieru savienībā, bet augstākā cena – 157 eiro (Latvijas Dzelzceļnieku biedrībā).


Savukārt sertificēto personu gada uzraudzības maksas katrā nozarē noteiktas atšķirīgas un vairākās no tām ir lētākas nekā mērnieku profesijās. Tā, piemēram, arhitektiem tie ir apaļi 100 eiro, Būvinženieru savienības sertificētajās nozarēs – 67 eiro, Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas sertificētajām personām – 44,50 eiro. Viszemākā uzraudzības maksa ir Latvijas dzelzceļnieku biedrības izsniegtajiem sertifikātiem – tikai 34 eiro gadā, savukārt visbargākā takse noteikta Latvijas elektriķu brālībā, kur patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa vienā darbības sfērā vienai personai sasniedz pat 142 eiro. Kā zināms, mērniecībā gada uzraudzības maksas (par pirmo sertifikātu) abiem sertificēšanas centriem ir vienādas – 80 eiro, un tā ir apmēram vidējā aritmētiskā maksa, salīdzinot ar pārējām, valsts reglamentētajām būvspeciālistu profesijām. Jāņem gan vērā, ka LMB SC un ABC SB piedāvā atlaides uzraudzības maksai par katru nākamo sertifikātu (LMB SC gadījumā tie ir 48 eiro, ABC SB – 45 eiro).


Profesijās, kurās sertifikācijas cenrāžus nosaka valsts, atsevišķi izdalītas maksas arī par profesionālās pilnveides pārbaužu organizēšanu. Saskaņā ar 610-ajiem noteikumiem, arhitektiem un citiem būvspeciālistiem ik gadu jāatskaitās savām organizācijām par dažādu kompetences paaugstināšanas kursu, izglītojošu semināru apmeklēšanu, pretējā gadījumā pēc sertificēšanas iestādes ekspertu komisijas lēmuma var nākties pildīt profesionālās pilnveides testu. Protams, šis tests būs jāpilda arī gadījumā, ja sertifikāts ticis apturēts vai anulēts un persona to vēlas atjaunot. Šo pārbaužu izmaksas ir ievērojamas – no 147 eiro energobūvniekiem un elektroenerģētiķiem, 207 eiro – būvinženieriem, būvdarbu vadītājiem (...), līdz pat 710 eiro arhitektiem.  

Jaunā kārtība būvspeciālistu profesiju sertifikācijā dažās izmaksu sadaļās nozīmē ietaupījumu, citur – sadārdzinājumu. Piemēram, pirmreizējā sertificēšana Būvinženieru savienībā ar vienoto 150 eiro tarifu tagad kļuvusi lētāka, jo iepriekš tā izmaksāja 177,86 eiro. Arī darbības sfēru papildināšanas izmaksas sarukušas no 177,86 līdz 118 eiro. Savukārt sertifikāta gada uzraudzības maksas Būvinženieru savienības sertificētajās profesijās ir jaunievedums, kas līdz šim tajās nepastāvēja vispār. Tas pats sakāms arī par profesionālās pilnveides pārbaudēm, tiesa gan, daļēji tās var uztvert kā vairs neesošā resertifikācijas pakalpojuma aizstājējas, kurš Būvinženieru savienībā iepriekš izmaksāja 142,29 eiro.

Jaunā sertificēšanas kārtība būvspeciālistu darbības jomās stājusies spēkā aprīlī, kad MK izdevis rīkojumus par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu nozaru asociācijām. 

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa*

viena persona

   

100,00

2.

Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana*:
1.daļa
2.daļa
3. daļa

viena pārbaude vienai personai

   
100,00
120,00
710,00

3.

Atkārtota kompetences novērtēšana*

viena persona

   

600,00

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa*

viena darbības sfēra vienai personai

   

67,00

2.

Sertifikāta darbības sfēru papildināšana*

viena darbības sfēra

   

118,00

3.

Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana *

viena persona

   

207,00

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa*

viena darbības sfēra vienai personai

   

34,00

2.

Sertifikāta darbības sfēru papildināšana*

viena darbības sfēra

   

157,00

3.

Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana *

viena persona

   

63,00

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa*

viena darbības sfēra vienai personai

   

142,00

2.

Sertifikāta darbības sfēru papildināšana*

viena darbības sfēra

   

154,00

3.

Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana *

viena persona

   

148,00

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā sertifikācijas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa*

viena darbības sfēra vienai personai

   

44.50

2.

Sertifikāta darbības sfēru papildināšana*

viena darbības sfēra

   

139.00

3.

Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana *

viena persona

   

147.00

Biedrības „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa*

viena darbības sfēra vienai personai

   

49.00

2.

Sertifikāta darbības sfēru papildināšana*

viena darbības sfēra

   

149.00

3.

Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana *

viena persona

   

136.00

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Pirmā sertifikāta iegūšana

viena darbības sfēra vienai personai

   

95.00

2.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa

viena darbības sfēra vienai personai

   

80.00

3.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa

otrā un katra nākamā darbības sfēra vienai personai

   

48.00

4.

Sertifikāta darbības sfēru papildināšana

viena darbības sfēra

   

95.00

 ABC Mācību un konsultāciju centra Sertificēšanas biroja cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

   

Cena ar PVN
(euro)

1.

Pirmā sertifikāta iegūšana

viena darbības sfēra vienai personai

   

70.00

2.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa

viena darbības sfēra vienai personai

   

80.00

3.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa

otrā un katra nākamā darbības sfēra vienai personai

   

45.00

4.

Sertifikāta darbības sfēru papildināšana

viena darbības sfēra

   

60.00

 

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

 

Komentāri:
 
setnieks
16.05.2015
19:58
Kapec neparekina cik vel naudas vajag papildus lai katrs specialists varetu veikt savus darbus? Instrumenti, programmas utt.
 
jautājums
16.05.2015
20:43
Vai "velk" uz to, ka celsies cenas par sertifikāciju un uzraudzību? Kāds mērķis šim rakstam?
 
kaktuss
16.05.2015
22:59
kas tu esi ''Sētniek''? čīkstētājs? rēķini, pērc un strādā, neviens tev neko par brīvu nedos...
 
Atbilde
18.05.2015
08:05
No sākuma vajadzētu sākt uzraudzīt un tad arī varētu celt cenas.
 
neizpratne
18.05.2015
18:19
.. kas šito sarakstīja?
galīgi garām - raksts par pilnīgi nesalīdzināmām lietām
 
aaa
25.05.2015
07:55
Kāda ir šī raksta morāle? Ko mums būs no tā mācīties?
 
a- morāle
25.05.2015
12:17
morāle ? - vienkārši ; vienkārši maksājiet naudu un viss
šeit pieminētajās vairākās profesijās sertifikāti ir tikai un vienīgi papīrīši,(diemžēl arī mērniecībā) -resp. kaut kāda "lapiņa" ko attiecīgi pievieno pie kāda "gara darba" ,vai arī kādam uzrāda -kā vadītāja tiesības un ne vairāk - lasi - nekāda prestiža , nekādas atbildības( atbildība tikai uz papīra) ,tas tādēļ ka ,paradoksāli, t'da sistēma - resp. eiropas regulas prasa - nu tad lūdzu - mums ir papīrīši(sertifikāti) , ko vēl vajag
 
kaktuss
25.05.2015
18:46
ne visi mērniecības uzņēmumi nodarbojās ar sliktu darbu radīšanu. Lūdzu nemet visus vienā maisā. Un ja jau viss tik slikti , ja visulaiku jāčīkst - izvēlies profesiju kas nes daudz naudas. Vai tomēr prātiņš par īsu tam?
 
kaktussadatai
26.05.2015
07:47
re pats saputrojies(pats sameti vienā katliņā)- neba uzņēmumi ŗada darbus",bet gan sertificēti speciālisti (arī bezatbildīgi).
 
suck a lemon
26.05.2015
10:24
realitāte: uzņēmums nosaka kursu pa kādu iet. Ja tā ir kopēšana - laika gaitā mērnieks sāks kopēt, vai aizies uz uzņēmumu kurš nekopē. Ja uzņēmumā mērķis ir radīt kvalitatīvu darbu - viņš pulcinās labus mērniekus savā pulkā. Ko es saputroju? tikai un vienigi mērnieks izvēlās mērīt slikti vai strādāt sliktā uzņēmumā. Tāpēc lūdzu, ja jums neapmierina uzņēmuma ietais kurs - mainiet darbu un veiciet darbu kvalitatīvi.
 
zemkopis
26.05.2015
10:47
Ja kaut viens no sertifikācijas ''tēviem'' atzītos, ka ir sačakarējis nozari, tad vismaz vieglāk ap sirdi kļūtu. Kāpēc portālā klusums?
 
dzērājs
26.05.2015
14:15
Fortālā plusums, tāpēc, ka es dzeru, pārējie strādā
 
par swiestu
26.05.2015
17:59

kas te raksta aplamības?
- katra sertificēta persona PATI atbild(ir rīcībspējīga)par SAVIEM DARBIEM UN NE-DARBIEM : auklītes ir bērnudārzā!!!
 
vergiem
27.05.2015
07:06
vergu tautai vergu domāšana - tur neko nevar padarīt
 
projektetājs
27.05.2015
09:22
vispār no jūsu gaļimām topenēm ir vajadzīga tikai 30% informācijas
 
kaktuss
27.05.2015
20:34
Tad ražo pats savas negaļimās (vārds, kuru tu izmanto, lai aizvietotu daudz vārdus Latviešu valodā, kurus tu vienkārši nezini vai iq koeficients neļauj) topenes.
 
maijamēnesis
28.05.2015
07:45
kaut kā līdz šim neesu sastapies ar projektiem(dažādiem),pēc kuriem būtu izbūvēts kaut 75 procentu robežās, visbiežāk - ūdensvadi,kanalizācija ,sakari,elektrība vispār ir zem 70 ,tā ka ir vērts paspriest ko darīt ar ķrāsaino krītiņu"zīmētājiem
 
vasja
28.05.2015
14:57
da projektētāji lielākā daļa ir kastrāti--- copy paste līniju vilcēji kas ir iedomājušies ka ir baigie naži
 
111
28.05.2015
15:04
nē lielākā daļa projektētāju dvēselē ir mākslinieki...
 
dzērājs
28.05.2015
15:58
Jā projektētāji- kaut jūs pazustu kā suga, mēs bez jums arī varam izdzīvot
 
kaktuss
28.05.2015
17:35
diemžēl situācija ir tāda, kad visu profesiju pārstāvji sastāv no: 10-20% savas jomas speciālisti, un darbu izpilda kvalitatīvi, vidusslānītis ap 30-40% (daram, ir labi, netaisam .ūdus), parejie vienkārši ''uzcepam'', ''izlaižam, sarunājam, kad paraksta'' pabeidzam un pikis ienāk, pēc tam viss po...
 
Mazais nazis
28.05.2015
17:48
Beidzot raksts par tēmu!
Nebūt ne sliktākā situācijā esam un principā nākotnē viss palikss dārgāks. Kas čakli un kvalitatīvi strādā, tam bēdu nav! Ja tik nozare var vienoties, ka arī pakalpojumu cenas ir atbilstošas!
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 24. oktobris

Vārda diena:

Renāte, Modrīte, Mudrīte
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.