Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Mērnieki atskatās uz pērn paveikto un diskutē par aktuālo 17.03.2015

Sviitra

 Piektdien, 13. martā, netālu no Madonas, Smeceres krogā notika Latvijas Mērnieku biedrības biedru kopsapulce, seminārs par mērniecības aktualitātēm, kā arī ikgadējo goda apbalvojumu par mūža ieguldījumu mērniecībā pasniegšana.

LMB gads - SIF projekta zīmē

Kopsapulci iesāka LMB valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele ar atskaiti par pagājušajā gadā padarīto. Starp būtiskākajām aktivitātēm tika minēta dalība Eiropas Savienības finansētajā Sabiedrības integrācijas fonda projektā „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē”, kā ietvaros tika arī izveidota interneta diskusiju platforma mērniekiem, kuru, kā atzina B. Ziemele, gan nav izdevies „iedzīvināt”. Pērn ar LMB atbalstu tika izdota Jāņa Klētnieka grāmata „Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam”. Visa gada garumā noritējis darbs pie dažādu normatīvo aktu izstrādes sadarbībā ar valsts institūcijām.  Diemžēl realitātē nevalstisko organizāciju ieteikumi netiekot uzskatīti par tik svarīgiem un vērā ņemamiem kā deklaratīvajās frāzēs. „Neviens jau nesaka, ka slikti, bet nekas arī nemainās”, valsts attieksmi pret sabiedriskajām organizācijām rezumēja B. Ziemele.

LMB kopsapulces noslēgumā notika valdes locekļu vēlēšanas, kurās aizejošo Mārtiņa Reinika un Ivara Nudiena vietā tika ievēlēti Andris Mazkalniņš un Jolanta Gau.

EVRS epopejas jaunākais cēliens

LMB kopsapulcei sekoja atklātais seminārs, kurā tika pārrunātas nozares būtiskākās aktualitātes. Viens no „karstākajiem” tematiem aizvien ir pāreja uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu. Vispirms par situācijas attīstību informēja LMB valdes loceklis Andrejs Igaunis. Pēdējie jaunumi EVRS „frontē” ir tādi, ka pēc ekspertu darba grupas izveides Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) paspārnē un tās pirmās sēdes 3. martā ticis secināts, ka jaunais kvaziģeoīda modelis LV’14, kurš piedzīvojis jau vairākkārtējas korekcijas, ir jātestē. Līdz ar to LĢIA darbinieki divu mēnešu garumā veiks uzmērījumus trijos no kvaziģeoīda modeļa problemātiskajiem apgabaliem, tad mēneša garumā veiks rezultātu analīzi, un pēc tam sasauks darba grupas nākamo tikšanos. Atsevišķiem ekspertiem gan bijuši arī krietni radikālāki priekšlikumi – piemēram, Atis Vallis paudis viedokli, ka LV ’14 darbību būtu jāaptur. Armands Celms konstatējis, ka EVRS pārejas formula Latvijā atšķiras no Eiropā pieņemtā standarta. Paši LĢIA pārstāvji arī tikuši aicināti ierasties un skaidrot savu pozīciju seminārā, taču atteikušies, pamatojot, ka, pirms nav veikta kvaziģeoīda modeļa testēšana, neesot nekā jauna, ko sacīt. Seminārā uzstājās arī Māris Kaļinka, informējot par aprēķiniem, ka būvniecībā jaunais kvaziģeoīda modelis var radīt 17-30 centimetru kļūdu, bet ģeoloģijā, derīgo izrakteņu ieguvē nejaušā kļūda var sasniegt pat 1700 kubikmetrus uz vienu hektāru. Savukārt Mārtiņš Reiniks pauda uzskatu, ka kopumā pāreja uz EVRS tomēr esot bijusi nepieciešama, taču „pašreizējā sāpe ir kvaziģeoīda modelī”. Pozitīvi esot tas, ka LĢIA vismaz piekritusi veikt pārbaudes mērījumus.

Zemes ierīcības projektus gaida izmaiņas

Ilze Dragone informēja par plānotajiem grozījumiem Zemes ierīcības likumā, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 5. februārī un kuriem vēl priekšā apstiprināšana Ministru kabinetā un garais ceļš cauri Saeimas lasījumiem un iespējamām izmaiņām atbildīgajā komisijā, tāpēc tie pieņemšanas gaitā vēl var mainīties. Taču patlaban plānotajā redakcijā paredzēts, ka Valsts zemes dienests (VZD) atteiksies no zemes ierīcības projektu saskaņošanas – VZD uzskatot, ka mērnieki kļuvuši pietiekami profesionāli, lai dienestam vairs nebūtu jāpilda inspekcijas funkcija. Tāpat grozījumos paredzēts, ka zemes ierīcības projektus nākotnē varēs sagatavot arī elektroniskā formā (vienlaikus tiks saglabāts arī papīra formāts), turklāt mainīsies arī paši ierīcības noteikumi. Tāpat paredzēts nākotnē ļaut arī grozīt zemes ierīcības projektu, taču kritēriji tam pagaidām esot neskaidri. I. Dragone atklāja arī to, ka diskusijās ar VZD panākta vienošanās, ka zemes ierīcībā tomēr saglabājama sertificēšana (VZD bija nācis klajā ar ierosinājumu, ka varbūt nepieciešams no tās atteikties).

Sertifikācijas centru ieteikumi mērniekiem

I. Dragone informēja arī par LMB sertifikācijas centra aktualitātēm, norādot uz biežāk konstatētajām mērnieku darba nepilnībām un sniedzot ieteikumus, kā mērniekam rīkoties dažādās problēmu situācijās. Piemēram, ja pierobežnieks ceļ strīdu saistībā ar valsts mežu uzmērīšanu, vajadzētu uzreiz noteikt nākamo tikšanās datumu konkrētam robežu posmam, šajā reizē noteikti pieaicinot ierosinātāju („Valsts meži”). Tāpat nevajadzētu piekopt praksi gadījumos, ja lietā kļūdaini ierakstīti mērījumu dati, mēģināt tos labot GPS izdrukā (pat ne datumus), jo tādējādi mērnieks zaudēs pierādīšanas iespējas. Tāpat jāseko līdzi, lai instrumentos būtu aktualizēti datumi. „Nelabojam mērījumu datus! Es zinu, kā to var pārbaudīt. Gadījumos, kad ir laboti mērījumu dati, atklājas neskaitāmas „pērles””, brīdināja I. Dragone. Savukārt LMB Sertificēšanas centra vadītājs M. Kaļinka īpaši piekodināja mērniekus neparakstīt citu kolēģu darbus. Bijis gadījums, kad kāds parakstījis topogrāfiju ar cita mērnieka vārdu, kurš tajā laikā atradies Spānijā. Rezultātā uzņēmumam nācies „smagi ciest no policijas un prokuratūras”. Informāciju par biežāk reģistrētajiem pārkāpumiem un sūdzību tematiem sniedza arī otra sertificēšanas centra „Mācību un konsultāciju centrs ABC” vadītāja Magda Rugāte, atzīstot, ka daudzas tipiskās problēmas abiem sertifikācijas centriem esot ļoti līdzīgas. Klienti bieži sūdzoties par nekvalitatīvi veiktu priekšizpēti, pierobežnieku neuzaicināšanu, arī mērnieku uzvedību. Tāpat daudzi mērnieki esot izbrīnīti par to, ka viņiem nepieciešama apdrošināšanas polise.

Topogrāfija.lv jaunās iespējas

SIA „ĢeoDati” valdes loceklis Aigars Ansbergs un SIA Mērniecības Datu centrs projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs informēja par jaunajām iespējām portālā topogrāfija.lv, kas nesen ieguva Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas gada balvu kā „labākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā”. Portāla uzturētāji noslēguši līgumu ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kā rezultātā topogrāfija.lv tagad pieejama arī meliorācijas digitālā kadastra informācija. Tāpat pērn esot sākta arī „vēsturiskā mantojuma saglabāšana” jeb PSRS laika 1:500 mēroga planšetu digitalizēšana un ievietošana portālā. Mērniekam praktiski tas var noderēt gadījumos, kad jāsameklē padomju laikā būvētās inženierkomunikācijas. Patlaban šī vēsturiskā informācija pilnībā pieejama par Ventspili, daļu no Piltenes un Zūrām, bet jau ieskenētas arī planšetes no vairākām citām pilsētām (Jelgavas, Siguldas u.c.), kas drīzumā tiks ievietotas sistēmā.  Topogrāfija.lv testēšanas rezīmā ir ieviesta meklēšana pēc kadastra numura. Kā jaunums tika prezentēts inovatīvais ADTI Web Map Service, kas ļauj mērnieku programmatūrās (AutoCAD, Microstation) topogrāfija.lv uzturēto augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju redzēt tiešsaistes režīmā kā fona materiālu.

VZD un mērnieku kolīzijas

Asas diskusijas izraisīja Valsts zemes dienesta pārstāvju uzstāšanās, kurās tika informēts par jaunākajām izmaiņām Kadastra un Zemesgrāmatu procedūrās. Pirmkārt, auditorijā radās neskaidrības saistībā ar pārejas periodu uz jauno sistēmu – kas īsti kalpo par apliecinājumu tam, ka mērniecība uzsākta vēl iepriekšējā periodā (līdz 2014. gada beigām)? VZD Kadastra metodikas daļas vadītājs Oskars Gabrusenoks paskaidroja, ka šāds apliecinājums ir personas iesniegums mērniecībai, un, ka VZD klientu apkalpošanas centra darbiniekiem tas jāpārbauda un jāņem vērā arī tādā gadījumā, ja šis iesniegums iesniegts vienā pakotnē ar zemes ierīcības projekta dokumentiem.

Lielu neapmierinātību mērnieku vidū izraisījis arī tas, ka zemes gabalu sadalīšana vai apvienošana, ierakstīšana Zemesgrāmatā un jaunu īpašumu izveidošana jaunajā kārtībā ir krietni ievilkusies. Kopējie normatīvajos aktos noteiktie termiņi šo pakalpojumu izpildei tagad esot 23-28 darba dienas, bet VZD to apņemoties paveikt ātrāk – 18 līdz 22 darba dienās. Kā informēja VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga, šāds iznākums esot tieši Zemesgrāmatas tiesnešu nostājas dēļ, jo neesot bijis iespējams vienoties par VZD ieteikto risinājumu, kas ļautu procedūru optimizēt. Tomēr tagad procesa neērtumu sākot apzināties arī paši Zemesgrāmatas tiesneši, tāpēc šo jautājumu varētu drīzumā virzīt atkārtotai izskatīšanai. E. Baklāne-Ansberga aicināja sabiedriskās organizācijas oficiāli paust viedokli un izdarīt spiedienu uz Tieslietu ministriju, lai paātrinātu vēlamās izmaiņas.

Ne mazāks „kāzuss” radies saistībā ar plānu kamerālu pārzīmēšanu, kuras ietvaros sākts pieprasīt arī ēku uzmērīšanu. I. Dragones prezentācija un argumenti, kāpēc tas ir neloģiski un lieki, izpelnījās faktiski vienbalsīgu klātesošo mērnieku piekrišanu. Dragones uzskatā, šeit pamatā ir konflikts starp mērnieka inženiertehnisko domāšanu un VZD juridisko domāšanu. E. Baklāne-Ansberga atzina, ka problēma eksistē un acīmredzot būšot par to jādiskutē, taču vienlaikus sāka virzīt sarunas tematu uz to, ka varbūt vispār vairs neesot nepieciešamības pēc ēku attēlošanas no jauna uzmērītajos plānos. „Varbūt vispār vajag daudz mazāk mērīt?”, retoriski vaicāja VZD vadītāja, pieminot Nīderlandes piemēru, kur kadastra jomā mērnieks vispār neiesaistoties, zemes robežu nospraušanu realizējot notāri. I. Dragone gan atgādināja, ka ir loģiskas un pamatotas lietas, kuras mērnieki labprāt dara un darīs arī turpmāk.

Apbalvo mērniecības izcilniekus

Jau trešo gadu LMB kopsapulces dienas noslēgums aizritēja svētku atmosfērā, jo par īpašiem nopelniem mērniecībā tika pasniegti ikgadējie divi Goda ordeņi un divas Atzinības zīmes. Žūrijas komisijas vadītājs Uldis Mežulis informēja, ka šogad apbalvojumiem bijuši pieteikti kopumā astoņi pretendenti. Interesanti, ka šoreiz laureātiem ierasto ziedu pušķu vietā organizatori pasniedza nelielus ozola stādiņus ar novēlējumu tos iedēstīt. „Mēs sekosim līdzi, kur šie kociņi tiks iestādīti un kā viņi augs. Kas zina, varbūt paies simts gadi un būs izaugusi mērnieku stādīta ozolu birzs?”, iedvesmoja U. Mežulis.

Atzinības zīmes šogad tika piešķirtas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ģeodēzijas katedras docentam Oļgertam Jakubovskim un ģeodēzistam Anatolijam Soloham, kura viens no lielākajiem veikumiem ir inženierģeodēziskie darbi Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecībā.

Viens no Goda ordeņiem piektdien tika pasniegts bijušajam LMB valdes priekšsēdētājam Jānim Klīvem. „Patiešām esmu šokēts, ka man piešķirts pats augstākais apbalvojums”, J. Klīve pēc ordeņa saņemšanas neslēpa savu pārsteigumu. „Paldies tiem, kas mani izvirzīja un vislielākais paldies kolēģiem, ar kuriem kopā strādāju, jo bez viņiem es to nebūtu sasniedzis. Centīšos arī turpmāk mērnieku sabiedrības labā darīt tik, cik vien spēšu. Katrā ziņā apsolos vismaz nedarīt neko sliktu!” – tā J. Klīve.

Otru Goda ordeni saņēma Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras profesors Jānis Štrauhmanis, kura runa bija vēl lakoniskāka. „Mērniecības dati ir kartogrāfijas pamatā, un, ja to tur nav, tad tās kartes ir tikai attēli!”, noteica Goda ordeņa saņēmējs, izraisot zālē aplausu un sirsnīgu smieklu vilni.

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Vairāk fotogrāfiju aplūkojiet Galeriju sadaļā!

 

Komentāri:
 
Anatolijs
17.03.2015
16:56
Paldies Mērnieku sabiedrībai par atzinību, diemžēl pats klātienē nevarēju piedalīties, jo atrados darba komandējumā ārzemēs, kur pasūtītājs arī ir piedalījies mūsu Gaismas pils būvniecībā.
 
Saša
17.03.2015
23:13
Tad jau Skonto būve.
 
Mārtiņš
18.03.2015
10:34
Apsveicu Anatoliju ar apbalvojumu!
Aktivitāti, profesionālos panākumus un izaugsmi arī turpmāk!
 
edgars.dreimanis
23.03.2015
13:52
arī šeit:
https://www.facebook.com/edgars.dreimanis/media_set?set=a.875940925798106.1073741837.100001466198445&type=3&uploaded=6
 
Metrum labākie
07.04.2015
19:13
Par godu nozares labākajiem sadarbības partneriem tika pasniegti pateicības raksti, ko saņēma četri “Metrum” mērnieki. Īpašu pateicību par ilgstošu un sekmīgu sadarbību valsts meža zemju uzmērīšanā kā vienīgais no uzņēmumiem saņēma arī pats “Metrum”
 
xfaili
13.04.2015
11:06
mitrajiem balvu pa Labākiem dempingotājiem neiedeva?
 
Ziņas no VZD
20.04.2015
08:35
Trešdien 15.04. KU pārbaudītājiem bija lielais seminārs, kurā tika apgūtas zināšanas kā ''pareizi'' rakstīt atteikumus. Gatavojamies, tūlīt apgūtās iemaņas tiks liktas lietā lai likvidētu hronisko naudas trūkumu kantorī.
 
Vita
05.05.2015
09:14
Ja nu esmu vienīgā "nesapraša" mērnieku vidū, tad tomēr padalīšos ar info...
ES no visām VZD runām par jauno reģistrāciju sapratu, ka jauns īpašums tiek veidots (pie z.v. sadales), kaut arī nekur iesniegumā neradu vietu šādam teikumam ... Izrādās nē, jāraksta vēl viens iesniegums un to labāk iesniegt vienlaikus ar iesniedzamo sadali, jo ja nebūs iesn par jauna īpašuma veidošanu, tad to varēs iesniegt tikai pēc plānu reģistrācijas un tas jau ir 10 dienas klāt.... Tā kā - ja ir nododms (ha! kuram nav) veidot jaunu īpašumu uzreiz pie sadalēs - jādod līdzi otrs iesniegums (brīvā forma).
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 19. oktobris

Vārda diena:

Drosma, Drosmis, Elīna
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.