Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Jaunā kadastra procedūra mērniekiem sola garākus termiņus un lielāku finansiālo risku 24.02.2015

Sviitra

 No šā gada sākuma mainījusies kārtība, kādā tiek reģistrētas kadastrālās izmaiņas Zemesgrāmatā. Jaunajā kārtībā zemes īpašniekam vairs nav jādodas uz Zemesgrāmatas nodaļu, bet mērnieks iesniedz Valsts zemes dienestā (VZD) viņa iesniegumu, pēc kura VZD nosūta informāciju Zemesgrāmatai. Pirmās mērnieku atsauksmes liecina, ka jaunā kārtība nozarē strādājošajiem šķiet nevis uzlabojums, bet, gluži pretēji, tā sagādājot neērtības. VZD arī neliedzas – kārtības maiņa neesot veikta mērnieku, bet tikai zemes īpašnieku interesēs.

Samazinot administratīvo slogu zemes īpašniekiem, pieaug termiņi mērniekiem

Mērnieks Auseklis Bērziņš, kurš pirmais uzsācis pasūtītāja īpašuma kadastra datu aktualizāciju pēc jaunās sistēmas, uzskata, ka tai, no mērnieka viedokļa raugoties, ir divi galvenie trūkumi. Pirmkārt, esot krietni ievilcies kopējais procesa termiņš, jo agrāko desmit dienu vietā tagad tas ieildzis līdz pusotram mēnesim (konkrētajā piemērā mērnieks iesniedzis dokumentus 5. februārī, bet reģistrācija tiks pabeigta tikai 25. martā).  

„No mērnieka viedokļa jaunajā kārtībā neredzu neko pozitīvu. Process ir pagarinājies piecas reizes. Ja līdz šim maksimālie termiņi bija desmit, vai, īpaši sarežģītos gadījumos - piecpadsmit dienas, pēc kurām varējām saņemt plānus un atdot tos īpašniekam, tad tagad tie ir gandrīz divi mēneši. Tas, kas iepriekš tika izpildīts vienlaicīgi, tagad ir sadalīts divos atsevišķos procesos – jauno īpašumu nereģistrē vienlaicīgi ar zemes vienību, pirms tā nav nostiprināta Zemesgrāmatā”, stāsta A. Bērziņš.

 VZD atzīst, ka „ieviešot jaunās Kadastra un Zemesgrāmatas procedūras, ir ņemtas vērā nevis pakalpojumu sniedzēju, bet pakalpojumu saņēmēju – zemes īpašnieku  – intereses. Tas ir valstisks uzstādījums samazināt administratīvo slogu un veidot uz klientu orientētus pakalpojumus”.

Skaidrojot, kāpēc, „samazinot administratīvo slogu”, ir pagarinājušies procesa izpildes termiņi, VZD sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Vīgante raksta: „Normatīvajos aktos nav mainīts termiņš, kādā Valsts zemes dienests izvērtē iesniegtos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un pieņem lēmumu par datu reģistrāciju vai atteikumu (tās ir 10 vai 15 darba dienas, atkarībā no objekta apjoma). Atšķirībā no iepriekšējā procesa, pēc šī lēmuma pieņemšanas dokumenti netiek izsniegti mērniekam, bet informācija tiek nosūtīta Zemesgrāmatai attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai. Tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas no Zemesgrāmatas plāni var tikt izsniegti mērniekam, jo pastāv iespēja, ka Zemesgrāmatu tiesnesis saskata pamatu atteikt zemes sadales nostiprināšanu. Šajā gadījumā sadale nevar tikt reģistrēta arī Kadastrā. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no 1. janvāra ir paredzēts papildus 5 darba dienu termiņš, kad pēc paziņojuma saņemšanas no Zemesgrāmatas par iespēju sadalīt vai apvienot zemes vienību, reģistrē kadastra objektu. Pagaidām Valsts zemes dienestā ir bijusi iesniegta tikai viena zemes vienību sadale atbilstoši jaunajām procedūrām, tāpēc iekšējie procesi vēl tiek pielāgoti. Valsts zemes dienests plāno, ka šis 5 dienu papildu termiņš netiks izmantots pilnībā un Valsts zemes dienesta procedūras varētu iekļauties iepriekšējos termiņos vai pagarināties par 2 darba dienām”.

Savukārt procedūra ilgāk ievelkoties gadījumos, kad zemes īpašnieks vēlas veikt gan zemes vienību sadali, gan veidot jaunus nekustamos īpašumus. S. Vīgante skaidro, ka VZD esot vēlējies šos procesus integrēt, taču šis ierosinājums neesot guvis atbalstu likumdevēju gaiteņos: „Ja sadales gadījumā klients izvēlas veidot arī jaunus nekustamos īpašumus sadalītajām zemes vienībām, tad šis pakalpojums var tikt izpildīts tikai pēc sākotnējās zemes vienības sadales nostiprināšanas Zemesgrāmatā, jo normatīvo aktu izstrādes procesā netika atbalstīts Valsts zemes dienesta priekšlikums integrēt arī šos pakalpojumus. Zemes robežu plānus nepieciešamības gadījumā mērnieks varēs saņemt jau pirms šī pakalpojuma izpildes. Normatīvajos aktos noteiktais šī pakalpojuma izpildes termiņš ir līdz 10 darba dienām. Plānots, ka tas nepārsniegs 5 darba dienas”.

Vai mērniekiem jāprasa 100% priekšapmaksa?

Otrs A. Bērziņa iebildums ir saistīts ar to, ka mērniekiem jaunā kārtība palielinot līgumsaistību ar pasūtītāju neizpildes risku, jo tagad mērnieka rīcībā vairs nepaliek dokumenti, kurus atdot klientam, tādējādi negodprātīgi pasūtītāji pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas vairs nav atkarīgi no mērnieka un var arī nesamaksāt. Tāpat esot apšaubāms, ka arī pašam klientam šāda kārtība vienmēr ir izdevīgākā, jo mērnieks par starpnieka pakalpojumiem iekasē papildus maksu (kaut vai, lai varētu nomaksāt nodokļus).

No vienas puses, šādu situāciju varētu risināt, paredzot iespēju arī zemes īpašniekam pašam iesniegt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, norēķinoties ar mērnieku uzreiz pēc uzmērīšanas darbu pabeigšanas. Taču normatīvie akti paredz, ka uzmērīšanas dokumentus drīkst iesniegt tikai mērnieks. VZD skaidro, ka tas esot saistīts ar pāreju uz elektroniskajiem dokumentiem: „Šāda prakse, kad tikai mērnieks var iesniegt ZKU lietu, tika ieviesta no brīža, kad stājās spēkā regulējums par elektronisku ZKU lietu. ZKU lietas mērnieki sagatavo elektroniski un dienestam iesniedz e-vidē, sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī. Līdz ar to  dokumentu apritē samazinās papīra formā gatavotu dokumentu iesaiste. Elektroniski sagatavotus datus var iesniegt tikai speciālists, šajā gadījumā – mērnieks, kam ir nepieciešamās prasmes un kompetences operēt ar elektroniskām ZKU lietām. Šāds process ir sabiedrībai izdevīgāks, jo kopumā prasa mazāku resursu patēriņu, kā arī tika atbalstīts no mērniekiem, jo samazinās drukājamo papīra dokumentu skaits, piemēram, mērījumu izdrukas, nav jāpasūta ZKU lietu vāki. Elektronisku dokumentu uzkrāšana paātrina arī iespēju mērniekiem saņemt iepriekšējo mērījumu informāciju.”

S. Vīgante sola, ka birokrātisko procesu digitalizēšana turpināšot attīstīties: „Šī gada laikā tiks ieviests risinājums, kas portālā kadastrs.lv mērniekiem ļaus tiešsaistē saņemt arhīva informāciju, kas ir uzkrāta elektroniskā veidā. Papildus informējam, ka, attīstoties elektronisko dokumentu pielietojumam, arvien jaunas izmaiņas ir sagaidāmas arī nekustamā īpašuma dokumentu jomā. Jau šobrīd tiek meklēti risinājumi, lai pilnībā atteiktos no zemes robežu plāna kā obligāti papīra formā sagatavojama dokumenta, uz kura nepieciešama reģistrācijas apstiprinājuma atzīme”.

Savukārt pret iespējami negodprātīgiem pasūtītājiem VZD iesaka nodrošināties, vienkārši pieprasot no pasūtītāja priekšapmaksu pilnā apmērā: „Ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas reģistrācijas procedūru jomā, Valsts zemes dienests ierosina mērniekiem pārskatīt līguma nosacījumus ar klientiem, paredzot, ka klients darbu apmaksu veic pilnībā jau pirms plānu iesniegšanas Valsts zemes dienestā”.

Savukārt jaunu īpašumu veidošanas gadījumā mērnieka iesaiste neesot obligāta. „Atšķirībā no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu iesniegšanas, šo pakalpojumu var pieprasīt arī pats nekustamā īpašuma īpašnieks. Līdz ar to mērnieks var izvēlēties, vai piedāvāt klientam pilnu pakalpojumu komplektu, vai ieteikt pašam vērsties Valsts zemes dienestā”, informē VZD. 

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Komentāri:
 
Bilitis
24.02.2015
09:27
Jēdzienam "valstisks uzstādījums samazināt administratīvo slogu un veidot uz klientu orientētus pakalpojumus" šķiet nevajadzētu nenozīmēt to, ka no klienta "jāplēš" vairāk naudas. Tagad kā norprotams no jaunās procedūras īpašniekam divreiz jāmaksā pie notāra (iesniegums un nostiprinājuma lūgums), divreiz jāmaksā nodevas zemesgrāmatai (z.v.sadale un jauna īpašuma izveidošana) un divreiz jāmaksā VZD (par z.v.sadales reģistrēšanu un par jauna īpašuma izveidi). Turklāt pēdējais ieteikums īpašniekam pašam nodarboties ar jaunu īpašumu veidošanu nebūt neizskatās pēc administratīvā sloga samazināšanas, drīzāk īpašnieka papildus dzenāšanas pa iestādēm.
 
zzzz
24.02.2015
10:31
Beidzot otrā mēneša beigās esam sacepušies. VZD tik muld par vienas pieturas aģentūrām, kaut gan cilvēkam laikam sanāk pie notāra(vai bāriņtiesas)iet 2x vairāk. Uzsākt kopīpašuma sadali, ja viens dzīvo ārzemēs vispār nav iespējam. tam cilvēkam ir jabrauc uz Latviju 2x, jo es sapratu, ka iesniegums japaraksta visiem vienlaicīgi, nevar viens aiziet pie notāra, viens elektroniski parakstīt. Kopīpašumā laikam arī neder, ka katrs paraksta savu iesniegumu elektroniski. esot jabūt vienlaicīgi parakstītam. Kā to fiziski var izdarīt?
Kā mēs mērnieki varam parliecinaties, ka tas īpašnieks nav nomuģījis tās pilnvaras, vai kaut ko citu. Vzd nebūs iebildumi, aisūtīs uz zemesgrāmatu, zemesgramata uzrakstīs atteikumu, VZD berzēs rokas un varēs atkal uzcept atteikumus. Zemesgrāmata vismaz solīja atskaitīt naudu atpakaļ, VZD jau tik iekasēs.
Jalaiž cauri cik var ar iepriekšējā gada iesniegumiem.

 
forši
24.02.2015
10:35
Aigariņš atkal ziepes savārījis
 
Aivars
24.02.2015
12:44
Jautrība būs tad, kad VZD atradīs kārtējo "uti" mērnieku iesniegtajos dokumentos un ... izsniegs atteikumu (iesniegumu jau VZD paturēs sev)un mērnieks tad varēs no ādas izlīst ārā, lai dabūtu atkal atkārtotu notariāli apliecinātu iesniegumu VZD un ZG.... Notāriem esot bijis seminārs par šo ambrāžu, un TM pārstāvis neko neesot teicis par notariāli apliecināmiem parakstiem uz šiem apvienotiem iesniegumiem, jo iesniegums no VZD uz ZG tikšot pārsūtīts elektroniski... Vai te censoņi no VZD mums neuzspiež savas vēlmes???? Jo sākumā, kad stājās spēkā 182.noteikumi, arī gāja runas par notariāli apliecinātiem parakstiem uz iesnieguma VZD, bet tad kaut kā no šīs prasības VZD atgāja. Es arī gribēju iesniegt lietu pa jaunam, bet sapratu, ka arī VZD nezin kā to iesniegumu loģiski aizpildīt un kapēc tas jādara. Uz iesnieguma ir atsauce uz TM iekšējiem noteikumiem, kopš kura laika tie ir mums saistoši???? Rezultātā lieta uz VZD aizceļoja pa vecam .....
 
jautri
24.02.2015
13:01
Kur tādus var atrast????? - LR TM 30.12.2014. iekšējie noteikumi Nr.1-2/21 "Valsts zemes dienesta, Tiesu administrācijas un zemesgrāmatu nodaļu sadarbības kārtība. Jāpārliecinās vai tiešām vzd ar kaut ko sadarbojas, varbūt tas kārtējo reizi ir kaut kāds izdomājums!!!! un vēl, uz kāda pamata trešajai personai ir saistoši kaut kādi iekšējie iestādes dokumenti?
 
tātambūt
27.02.2015
16:04
Ar ateikumu ir ļoti vienkārši. Naudu saņemi pirms iesniegšanas, bet pēc tam vzd kopā ar īpāsnieku ar savau ateikumu var iet kur vien vēlās. Ja kautkas nepatīk lai tiesājas.
 
Gemarojs
17.03.2015
00:29
Kurš šādu triku izdomāja. Tāds sviests. Murgs riktīgs. Man kā zemes īpašniekam arī ir murgs.
 
Vita
27.06.2015
09:18
Ja ir neatbilstības akts, NAV jaunā procedūra... bet labāk katram par savu gadījumu prasīt kadastra departamentam (cerams ka būs kāds gudrs raksts mērniekiem...)
 
kadastra departaments
29.06.2015
11:57
Šādā garā mēs vispār paliksim bez speciāliestiem VZD! Visi iet prot, pat Maija Bērziņa, kura bija viena no sakarīgākajām VZD vadības modelī, kas saprata lietas! Viss beigsies ar to, ka VZD paliks tikai "lielā gudrā galva", un "darboņi-mazohisti", kam patīk, ka tos "drāž" jau tikai par viedokļa paušanu vai arī kā tas pēdējā laikā novērots - darbinieki, kas vnk tupi izpilda vadības uzdevumu kādu čakarēt,nevis domāt kā risināt!!!
 
Viesturs
29.06.2015
13:21
Nebaidieties, es vēl palieku ;)
 
finanses
29.06.2015
17:39
Maijai Bērziņai slikta alga par 2014.g bijusi tikai 33200.28EUR, tapec ari pamet darbu
 
nu ja jau
29.06.2015
18:31
...kā saka - žurkas slīkstošu kuģi pamet pirmās
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2021. gada maijs Arrow_right
P O T C P S S
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2021. gada 14. maijs

Vārda diena:

Elfa, Elvita, Aivita, Krišjānis

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.