Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

LLU konferencē informē un meklē risinājumus mērniecības un zemes pārvaldības problēmām [papildināts ar prezentācijām] 08.12.2014

Sviitra

 Piektdien, 5. decembrī, Jelgavā, notika ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras organizētā konference „Zemes pārvaldība un mērniecība”, kurā šogad uzstājās 12 vietējie referenti (kā arī viesi no Klaipēdas) ar ziņojumiem, kas skāra gan aktuālākus, gan ne tik aktuālus tematus zemes pārvaldības un mērniecības nozarēs.      

SIA „GeoStar” tirdzniecības vadītājs Atis Vallis savā prezentācijā aplūkoja vienu no galvenajām ģeodēzijas un mērniecības dienaskārtības tēmām, analizējot jauno Latvijas kvaziģeoīda modeli LV ’14. A. Vallis norādīja, ka plašākai publikai nav zināma ne modeļa izstrādes metodika, ne daudzi no tajā izmantotajiem datiem. Vallis savā prezentācijā salīdzināja LV ‘14 un vairāku Latvijas kaimiņvalstu kvaziģeoīdu modeļus (Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas), kuri daļēji pārklāj arī Latvijas teritoriju. Šāds salīdzinājums atklāj, ka šajos modeļos tiek uzrādītas vienas un tās pašas problēmzonas, taču nevienā no šīm vietām „neiekrīt” LV ’14 modelī izmantotie GPS vai nivelēšanas (1. klases) punkti, kas rada jautājumu – no kādiem datiem un kā ir iegūtas virsmas vērtības šajās vietās?  Tāpat salīdzinājums ar kaimiņvalstu, īpaši Igaunijas, kvaziģeoīdu modeļiem Vallim radījis aizdomas, ka LV ’14 varētu saturēt rupjas gravimetrisko datu kļūdas. Savukārt, raugoties plašākā nozaru spektrā, problēmas varētu radīt arī tas, ka LV ’14 modelis pārklāj tikai Latvijas sauszemes teritoriju, bet ne jūras akvatoriju, kas nozīmē, ka jūrniecībā būs jāturpina lietot vecais modelis LV ’98 vai arī jāizmanto kāds cits, starptautisks modelis.

Prezentācijā bija klātesoši arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji, kas solīja šīs nedēļas laikā ievietot LĢIA mājaslapā savu skaidrojumu par A. Vaļļa pētījumā norādītajām problēmām. „Es ceru, ka beidzot tiks iedoti arī kvaziģeoīda modeļa izejas dati, kurus mēs prasām jau kopš maija”, piebilda Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas izpilddirektors Juris Vītols.

Valsts Zemes dienesta ģenerāldirektores vietniece kadastra jautājumos Maija Bērziņa konferencē iepazīstināja ar izmaiņām nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos, kuras tendētas gan uz papīra dokumentu aprites samazināšanu, gan divu informācijas sistēmu (kadastrs.lv un Zemesgrāmatas) datu sinhronizēšanu. Piemēram, kadastrālās uzmērīšanas lietas un zemes robežu plāni vairs nebūs nepieciešami būvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā, jo šo informāciju tā saņems no kadastra informācijas sistēmas; tāpat dažviet samazināsies nepieciešamo izziņu skaits.

LLU LIF Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors Aivars Ratkevičs apskatīja ģeodēzisko instrumentu kalibrācijas poligonus un to izveides perspektīvas. Tas raisīja klātesošo diskusijas par šādu instrumentu pārbaužu nenoliedzamo nepieciešamību, tomēr arī izskanot secinājumiem, ka reāla virzība uz kalibrācijas poligonu attīstību Latvijā, visticamāk, sāksies tikai tad, kad šāda prasība tiks nostiprināta normatīvajos aktos.

LLU LIF Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors Armands Celms, kurš teica arī konferences atklāšanas runu, savā prezentācijā apskatīja Salaspils Kodolpētniecības centra būvju vertikālo deformāciju pētījumu gaitu un to rezultātus, kas atklājuši, ka Salaspils kodolreaktora kompleksā ietilpstošās ēkas vairāk nekā desmit gadu laikā kopš ģipšakmens ieguves uzsākšanas (un līdz ar to gruntsūdens līmeņa pazemināšanas) nosēdušās par 5-7 centimetriem (maksimālās vērtības), turklāt nosēšanās ir nevienmērīga, vienām ēku malām nosēžoties vairāk nekā citām. Uz situāciju dramatizējošo komentāru, ka „Salaspils kodolreaktors plīst uz pusēm”, A. Celms gan atbildēja noraidoši.

Par jauno LATPos bāzes staciju Valkā un to raksturojošajiem parametriem informēja LĢIA GNSS pastāvīgo bāzes staciju daļas vecākais eksperts Didzis Dobelis, zemes pārvaldības likumu un tā ieviešanas gaitu konferencē iztirzāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš, savukārt detalizētu pārskatu par normatīvajiem aktiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apritē būvniecības procesā sniedza RTU maģistrante un Rīgas būvvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļas vadītāja Una Krutova.

Konferencē uzstājās arī vairāki citi Rīgas Tehniskās universitātes maģistranti un bakalauri. Konferences ievirzei neierastāku tematu piedāvāja RTU maģistrants Edgars Šarfs, kurš apskatīja ekociematu attīstības perspektīvas Latvijā. Šī prezentācija izsauca lielu interesi un diskusijas, klausītājiem mēģinot salāgot teorētiski idillisko dzīvi ekoloģiskos un „zaļos” lauku ciematos ar praktiskās realitātes disonējošajiem aspektiem – to, ka Latvijā iedzīvotāji tomēr vairumā gadījumu pārceļas uz pilsētām, kur ir lielākas iespējas sevi nodrošināt, bet neskaitāmas lauku mājas stāv pamestas. RTU bakalaurs Jānis Bērziņš iepazīstināja ar prezentāciju par deformāciju mērījumiem HES hidrotehniskajās būvēs, RTU maģistrante Barbara Petrova iedziļinājās zemes konsolidācijas projekta grafiskās daļas izstrādes niansēs, bet RTU maģistrante Kristīne Eglīte kopā ar RTU bakalauri Zani Atstāju apskatīja tematu „Apvidus modelēšana, izmantojot brīvpieejas datus, radiosakaru līniju plānošanā”.

Savukārt RTU maģistrante Sindija Narkeviča aplūkoja būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības perspektīvas, tostarp izvirzot jautājumu par to, vai pašreizējās BKU metodes (lāzertālmēri, metra mēri, mērlentes) ir derīgas sarežģītāku konfigurāciju ēku uzmērīšanā un vai tās nodrošina lielāku uzmērījumu precizitāti nekā jau ir dota projekta dokumentācijā. Precīzas BKU metodes būtu izpildāmas ar tahimetriem un lāzerskeneriem, kuru ieviešana gan būtiski sadārdzinātu BKU procesu. S. Narkeviča kā iespējamos risinājumus redz vai nu sarežģīto ēku BKU procesa nodošanu privāto mērniecības uzņēmumu rokās, kuri uz to ir specializējušies, vai arī vispār atteikties no BKU un ēkas reģistrēt, pamatojoties tikai uz to būvprojektiem.

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Konferences prezentācijas:

Maija Bērziņa. Kadastra un mērnieku lomas palielināšanās ar nekustamo īpašumu reģistrāciju saistītajos procesos.

Edvīns Kāpostiņš. Zemes pārvaldības likums un tā ieviešana.

Jānis Zvirgzds, Didzis Dobelis. LatPos uzlabojumi un servisa kvalitātes paaugstināšana.

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Vivita Baumane, Vita Cintiņa. Ģeodēzisko instrumentu kalibrācijas poligona elementu izveides prakse un tālākās attīstības perspektīvas.

Barbara Petrova. Zemes konsolidācijas projekta grafiskās daļas izstrāde.

Edgars Šarfs. Ekociematu attīstība Latvijā.

Atis Vallis, Jānis Kaminskis. Kvaziģeoīda modeļa LV14 pētījumi.

Jānis Bērziņš. Deformāciju novērojumi HES hidrotehniskajās būvēs.

Sindija Narkeviča. Būvju uzmērīšanas procesa attīstība.

Una Krutova. Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija būvniecības procesā.

Zane Atstāja, Kristīne Eglīte. Apvidus modelēšana, izmantojot brīvpieejas datus, radiosakaru līniju plānošanā.

Komentāri:
 
modelis
08.12.2014
09:22
izskatās visi baigi priecīgi, neviens pat nepārdzīvo par kvaziģeoīda modeli, atnākuši tik gudri parunāt un papriecāties
 
Toms
08.12.2014
13:24
Nav jau pasaules gals un situcija ir diezgan ironiska.
 
reāli nereālais
08.12.2014
16:36
pats labākais, ka visi tik gudri, bet reāli neko nedara
 
Viesturs
10.12.2014
09:06
Jaunā kvaziģeoīda LV14 lietošana jau nav obligāta; Ja šķiet, ka tas nav riktīgs, tad joprojām var mierīgi mērīt ar LV98 (tik jāatceras iegūtos datus pārrēķināt uz jauno augstumu sistēmu).
Man šķiet ka, šobrīd ir pilnīgi brīva izvēle, kādu kvaziģeoīdu pielietot.
 
Atis Viesturam
10.12.2014
10:08
Viesturs nav sapratis problēmas būtību: "..var mierīgi mērīt ar LV98 (tik jāatceras iegūtos datus pārrēķināt uz jauno augstumu sistēmu)..". Šādi rīkojoties tiks ieviesta sistēmātiska kļūda no ~ -13cm līdz +26 cm, jo esošais transformācijas algoritms neietver LV98 modeli. Tā var darīt, ja tie nav ADTI dati vai/un pietiek ar ~0.5 m augstumu precizitāti pret LAS-2000.5. ADTI vajadzībām nav īsti korekti transformēt ORTOMETRISKOS (ar ģeoīda modeli iegūtus) augstumus pēc starpības starp citām, nesaistītām, NORMĀLO augstumu virsmām. Tas ir gandrīz tas pats, kas rakstīt attālumu "metros", bet lietot mēru ar iedaļām "verstīs".
 
praktiķis
10.12.2014
10:53
Izkatās, ka vilciens (ar lokomotīvi LĢIA priekšgalā) ir sakustējies, tikai, diemžēl, pa nepareizajām sliedēm - brīnumi tik sāksies, kad katrs pēc savas izpratnes krustām, šķērsām pa četrām atskaites virsmām veiks pārrēķinus
 
visiem
10.12.2014
12:04
Labāk pārejam atpakaļ uz SAŽENIEM, Strūve tak tika galā.
 
Viesturs Atim
10.12.2014
14:20
Bet vai nav tā, kā izmantojot esošo pārrēķina programmu datiem, kas iegūti izmantojot LV98, mēs iegūstam tikpat precīzus datus attiecībā pret LAS2005.5 kā tas ir pirms pārrēķina attiecībā pret BAS77?
Mums te VZD dikti grūti saprast šīs ģeodēziskās nianses, jo 2006.gadā visi ģeodēzisti pārgāja strādāt LĢIA :)
 
ģeologs
10.12.2014
18:05
ģeogrāfam sen jau vajadzēja atstāt VZD ēkas, jo no viņa tur jēga maza
 
Atim Viesturam
11.12.2014
07:04
Tur jau tā lieta, ka neiegūstam. Kādā ķēdes posmā ir kļūda un dati ir neprecīzi. Vai nu mērnieki visu šo laiku mērīja nepareizi vai arī tagad ar LAS 2000,5 mērīs nepaareizi.
 
Lauķis
11.12.2014
09:57
Vai pareizi saprotu - ar Viestura atsūtīto programmu netiek iegūti korekti augstumi?
 
Lauķim
11.12.2014
10:04
Vairs jau nav skaidrs, kurš augstums tagad ir pareizais. Bet visu nelaimju cēlonis ir LV'14. Es palieku pie BAS77 un sitat mani kaut krustā
 
Lauķis
11.12.2014
11:15
Kurš no korifejiem pateiks kā atšķirt kurš augstums tagad pareizais?
 
111
11.12.2014
11:17
Kāda šķirba kas pareizs galvenais lai visi mēra vienādi...
 
Atis
11.12.2014
11:45
Ir dzirdēts tāds teiciens - ir Pareizais augstums un ir Oficiālais augstums :)
Tās ir divas dažādas lietas...
Patreiz nav īstas skaidrības ne par vienu, ne otru.
 
lauķim
11.12.2014
13:02
paskaties pa logu un nosaki - kurš pareizais - "kāds vējš pūš, tāds arī pareizais"
 
pālis
11.12.2014
17:25
Līdz ar jauno Ģeoīdu visulaika GPSam slēdzas ārā RTK, kapēc tā?
 
Viesturs
11.12.2014
17:36
Jaunākas ziņas no Mērnieku konsultatīvās padomes; Viss paliek tā kā ir šobrīd - mēram ar LV14, ADTI pārrēķinam tā kā iepriekš tas tika runāts.
LĢIA solījās sniegt plašāku informāciju par LV14, lai tie kuriem ir laiks un spējas var pārliecināties par tā pareizību.
Ja kādam, mērot ar LV14, augstums neiet kopā ar BAS77 LV98 mērīto un tagad pārrēķināto augstumu vismaz par 14cm, tad droši sūtat šo informāciju LĢIA (neaizmirstiet pievienot visus mērījumu datus).
Tas ka neiet kopā līdz 14cm ir normāli, jo sava precizitāte ir LV98 (8cm) un sava LV14(4,5cm) un vēl sava pašam mērījumam un ir tikai normāli, ka 2 mērījumi, kas veikti dažādos laikos izmantojot dažādas precizitātes ģeoīdus neiet kopā.
 
viesturam
11.12.2014
20:44
ar mazo burtu - bet es patiesi ta domaju viestur ! tu esi debīls - tavs zinasanu limenis ir ļooti zems - man ir kauns par valsti kurā dzīvoju..............................................................
 
iepriekšējam
12.12.2014
02:07
Man pazemojoši strādāt šo darbu kopā tādas izteiksmes autoru.
Neatkarīgi no Viestura spējām un darbiem.
 
iepriekšējam
12.12.2014
08:01
ja esi runātājs un nepatīk strādāt, sen bija laiks mainīt profesiju
 
praktiķis
12.12.2014
10:08
Viestur, nedzen tuftu. Ja pats nesaproti, ko raksti, tad labāk neraksti neko. Bet LĢIA savus eksperimentus varēja veikt pirms oficiālas augstumu sistēmas maiņas, ja vien tāda vispār bija nepieciešma - vismaz praktiskās mērniecības jeb ADTI līmenī šādu nepieciešamību nesaskatu. Radītas tikai liekas neērtības ģeotelpisko datu radītājiem un lietotājiem.
 
secinu:
12.12.2014
13:17
Topo piezīmēs vajadzētu rakstīt, ka mērījumi veikti uz ģeoīda LV'98 pamata, kuru var mainīt katru dienu, kas nav apstiprināts, to precizē kurš grib, bet kas ir augstumu sistēmas LAS2000.5 realizācijas pasākums. Faktiski vertikālais "uz ortofoto pamata". Vertikālā "brīvā sistēma" arī pilsētās. Super.
 
secinu:
12.12.2014
13:47
ups, uz ģeoīda LV,14 pamata :)

 
mitrais
12.12.2014
20:20
tādi, kas dzen tuftu tikai valsts iestādēs strādā, tāpēc jau privātaja sektorā nevarēja pavilkt
 
mērniekiem-ģeodēzistiem
16.12.2014
17:47
Saistībā ar šito visu IA projektu, Ziemassvētku gaidīšanas laikā :) uznāca nedaudz pārdomu brīdis, ar ko gribējās arī padalīties!
Varbūt nejauksim divas lietas:
1. iztiksim bez publiskiem savstarpējiem apvainojumiem, bet darīsim katrs savu darbu, gan jau sitīs tā stunda un katrs saņems par saviem nopelniem un zināšanām! Tā jau sabiedrības uzskatā mērnieka vidējais līmenis ir zem vidējā, protams izņemot VID redzējumā, kur vid. alga uz rokas pēc nodokļu nomaksas izrādās ir 480 EUR.
2. Varbūt būsim vienoti un paskatīsimies arī ko varam darīt sabiedrības labā - piem. izsakam PAMATOTUS savus komentārus par esošo situāciju nozarē, jauno (es nesaku - pareizo:)) augstuma modeli un tā atšķirībām datu transformācijās,pārrēķinos un mērījumos, zinu, ka tādi jau ir konstatēti pierīgā un Vidzemē, dodam šo informāciju par atšķirībām, kur kļūdas lielākas par 15 cm LĢIA un LKĢA, p.s. cik saprotu, tas būtu ļoti svarīgi asociācijai, lai risinātu šo jautājumu tālāk, savādāk ir LĢIA (Ivara Aleksejenko) modelis, kuru liek lietot un ir LKĢA vēstule par kļūdām un neatbilstību, kas balstās uz celmlauža Ata Vaļļa pētījumu par sakarībām starp ģeoīdiem, kā arī LĢIA nepārtrauktiem murgainiem, nesaprotamiem solījumiem, ka viss ir OK, bet vēlreiz pārbaudīs, taču dati un fakti NAV!!!
Jebkurā gadījumā ir kaut kas jādara - pie pašreizējās situācijas mēs gatavojam likumam atbilstošus bet nekvalitatīvus datus, kas drīzumā būs izmetami - jautājums, kāpēc tā vajadzētu darīt un kāpēc nekvalitatīva darba veicējam vajag sertifikātu, ar ko tad viņš labāks, no studenta, kas jau piedzimis ar datoru rokās?? Domāju, ka pastāv vēl iespēja atgriezties pie iepriekšējā modeļa un strādātu ar tiem datiem pagarinot pārejas periodu, teiksim uz pusgadu, kamēr LĢIA sakārtotu atbalstpunktus un visa augstuma sistēmu, gan valstiskā, gan vietājā līmenī (kas arī būtu jārisina valstiskā līmenī), līdz statusam, ka to atzīst pati mērniecības nozare - mērnieki, ģeodēzisti, mācībspēki, zinātnieki ..., Lai to panāktu ir jāfiksē dokumentāli šīs nepatiesības un kļūdas šajā modelī, lai uzraugošajām iestādēm rastos pilnīga skaidrība, nevis piem. verbālajā komunikācijā AiM pārstāvis par šo tēmu var atļauties pateikt - "nezinu, bet mums ir jāuzticas LĢIA viedoklim", jo izrādās Ata pētījumam nav praktiskā pamatojuma, viņš salīdzinot citus (kādus citus...???) datus.
Ja ne, lai veicas, bet gribu zināt, kas būs pēc gada, kad viss būs aizmirsts un būsim sataisījuši bartaku datos, būs kaut kas modelī pielabots, ..... - kas būs vainīgs??? - mērnieks!, jo tie taču nemāk strādāt, mērīt, un radīsies jautājums - kāpēc šiem "mērniekiem" tad vispār ir jābūt reglamentētiem, ja jau neko nemāk!!!! 
kaktuss
16.12.2014
21:06
Ivars Liepiņš un Ivars Aleksejenko nav viens un tas pats?
 
to kaktuss
17.12.2014
09:18
Ir, ir - Ivars Liepiņš un Ivars Aleksejenko viens un tas pats cilvēks. Cik zinu, viņš nesen oficiāli nomainīja savu uzvārdu. :)
 
nu nu
17.12.2014
09:57
Cerams, ka tas nav saistībā ar jauno modeli:)
 
kaktuss
17.12.2014
20:39
diez kāpēc:)?
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2020. gada 11. augusts

Vārda diena:

Liega, Olga, Zita, Zigita
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.