Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

VZD informē par izmaiņām apgrūtinājumu plānu saskaņošanā 21.03.2011

Sviitra

 VZD izplatījis vēstuli par valstij piekritīgās zemes kadastrālo uzmērīšanu Rīgas pilsētā, informējot, ka saskaņā ar 11. marta sanāksmē lemto, turpmāk "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā veiks valstij piederošo un piekrītošo zemes vienību, par kurām izdoti Ministru kabineta rīkojumi, apgrūtinājumu plānu saskaņošanu, izdarot uz apgrūtinājumu plāna attiecīgu atzīmi. Robežu plāna un apgrūtinājumu plāna viens eksemplārs iesniedzams saskaņošanai Rīgas domes Attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā." 

Pilns vēstules teksts

Komentāri:
 
kmm
22.03.2011
12:03
vai varētu pielikt tādu failu, ko var arī atvērt?
 
22.03.2011
12:21
Par aizsargjoslu attēlošanu ZIP un apgrūtinājumu plānos V.Dombrovska skaidrojums:
Aizsargjoslu likums neparedz noteikt vienu aizsargjoslu vairākiem viena veida objektiem. Līdz ar ko dokumentos t.sk. zemes ierīcības projektā aizsargjoslu attēlo katram objektam atsevišķi.
Viena veida objektu sazarošanās un atzari ir viens objekts, bet, ja viena veida objekti ir blakus viens pie otra, tad aizsargjoslu attēlo katram atsevišķi.
Ja projektā norāda divus vai vairāk objektus, katram attēlo savu aizsargjoslu, ja vairāki objekti ir ievietoti caurulē (kabeļu kanalizācija), tad attēlo kā vienu objektu (kabeļu kanalizācija) ap kuru ir viena aizsargjosla. Ja vairāki kabeļi ir ievietoti caurulē, arī topogrāfijās attēlo kā kanalizāciju norādot kabeļu skaitu, nevis visus caurulē esošos kabeļus vienu otram blakus. Ja ir attēloti blakus, tad katram savu aizsargjoslu.
Apgrūtinājuma kontūru attēlo katram objektam atsevišķi tā, lai katrs projektētajā teritorijā attēlotais apgrūtinājuma veids ir attēlots unikālā līmenī. Viena veida apgrūtinājumus attēlo vienā līmenī. Katram kabelim sava aizsargjosla, bet vienā līmenī.

Apgrūtinājuma kontūru attēlo katram objektam atsevišķi tā, lai katrs projektētajā teritorijā attēlotais apgrūtinājuma veids ir attēlots unikālā līmenī. Viena veida apgrūtinājumus attēlo vienā līmenī.

 
22.03.2011
13:47
par to, ko raksta Mitule.
Ja runā par Aizsargjoslu likumu, tas neparedz arī likt aizsargjoslu katram objektam atsevišķi (piem.-katram no paralēliem elektrokabeļiem). Likumā ir rakstīts:"aizsargjoslas - noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes". Es to visu saprotu tā. Ja es apgrūtinājumu plānā (zemes ierīcības projektā) uznesu aizsargjoslu, man teorētiski būtu jāvar parādīt to arī dabā. Man ir jautājums, kā var parādīt 1.kabelim a/j, pēc tam 2.kabelim, pēc tam vēl trešajam. Es pasūtītājam varu parādīt-šeit iet tas kabeļu mudžeklis, 1m uz abām pusēm ir aizsargjoslas teritorija. Tur, atbilstoši Aizsargjoslu likuma tādam un tādam pantam nedrīkst darīt to un to... Lūk mans arguments, kāpēc es zemes ierīcības projektos, apgrūtinājumu plānos paralēliem kabeļiem aizsargjoslas apvienoju (viena koda aizsargjoslas). VZD reizēm aizmirst, kam kas ir domāts:
plāns pasūtītājam, lai tas saprastu ko viņš kurā vietā var/drīkst darīt vai plāns datubāzei, kas nekad nebūs aktuālāka par komunikāciju uzturētāju datu bāzēm. Tikai viedoklis.
 
22.03.2011
14:47
Ilzei D.
Strīdējos jau ar VZD, bet ja tur tā ir izdomājuši un gribi darbu dabūt, tad kas mums atliek. Ieliku ar domu, lai tie, kas strādā taisa uzreiz pēc jaunajiem norādījumiem, nevis ļauj VZD nopelnīt uz atteikumiem.
Tālāk ir atbilde, kad aizsūtīju situāciju, kad objektā ir transformators, ar jautājumu kā to attēlot projektā.
"Digitālajā vidē aizsargjoslas kabeļiem attēlo, kā jau iepriekšējā e-pastā norādīju, katram kabelim savu aizsargjoslu.

Lai projekta grafiskās daļas izdruka būtu skatāma un būtu pārredzama situācija attiecībā uz apgrūtinājumiem, var darīt tā, ka konkrēto vietu iezīmē, iznesuma formā norāda, ka iznesums palielinātā mērogā ir kā pielikums grafiskās daļas izdrukai (sagatavo otru lapu kur norāda attiecīgo fragmentu palielinātā formā un informāciju, ka tas ir konkrētais fragments no projekta grafiskās daļas iznesuma palielinātā mērogā, noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem) un abas lapas nav jāšuj kopā, jo beigās projekta lieta tiek sašūta."

 
Valkīra
22.03.2011
14:49
Un kā mēs savus praktizējošo mērnieku&zemes ierīkotāju viedokļus varētu apkopot un iegalvot tos VZD "gudrajiem", kas, gari neprātojot par to, kāpēc n gadus varēja visu kā pie cilvēkiem zīmēt, tagad izsniedz atteikumu un piemetina šādas muļķības par to, kā turpmāk vajadzētu zīmēt projektus?
Neviens cits vēl nav saņēmis atteikumu un līdzīga rakstura skaidrojumus??
 
zemes ierīkotājs
22.03.2011
15:20
Loģiski jau ir likt katram objektam (piem., paralēli ejošām divām vienāda sprieguma elektrolīnijām vai kabeļiem) katram savu aizsargjoslu, jo ja tiek demontēts viens objekts, t.i. viena elekrolinija, iznīcinās arī aizsargjosla (Aizsargjoslu likums, MK not.), bet otra elektolīnija paliek ar visu aizsargjoslu, nevis ar kopējo aizsargjoslu, kas ir lielāka nekā likumā noteiktā. Neaizmirsīsim, ka aizsargjoslas liek katram objektam.
 
22.03.2011
16:26
Ja aktualizē apgrūtinājumu plānu tapēc, ka demontēts 1 kabelis, tad aktualizē visus apgrūtinājumus konkrētajā īpašumā. Tad arī parādīsies aktuālā situācija.
Zemes ierīkotāj, lūdzu padalies,kur likumdošanā ir teikts, ka liek katram objektam. VZD arguments ir, ka nav tiešā tekstā nav uzrakstīts "drīkst apvienot", bet vismaz es likumdošanā neatradu, ka jāliek katram objektam un Latvenergo saviem kabeļiem rēķina aizsargjoslu platību to apvienojot un nevis katram kabelim.
Man projektu vajag gatavu un pasūtītājam nav laika gaidīt, kamēr es izstrīdēšos ar VZD, tapēc salaboju kā kugi vēlas :(
Aizsargjoslu likuma būtība ir aizsargāt objektu un apvienjot viena tipa aizsargjoslas tas tiek nodrošināts.
 
22.03.2011
17:53
Zemes ierīkotājam.
Kam tas ir loģiski??? Vai pasūtītajam, vai VZD, vai mērniekam/zemes ierīkotājam. Ja pasūtītājam uz zemes gb. vienu gaisa elektrolīniju nomontēs, pasūtītājam pēc loģikas ir jābūt skaidram, ka tur a/j vairs nav. Savukārt, ja viņš gribēs "pareizus" papīrus, tad tik un tā apgrūtinājumu plāns ir jāpārtaisa. Un pa to laiku būs jau citi likumi un noteikumi, citi a/j platumi :) Tā, ka loģiski tas ir TIKAI VZD, kas mēģina uztaisīt datu bāzi, kur automātiski varētu noņemt līniju ar visu a/j. Bet apgrūtinājumu plānos jau nekas automātiski nenotiks :) Tikai viedoklis.
Manuprāt, ir pārāk daudz dokumentu, kas tādā vai citādā veidā nosaka apgrūtinājumus.
1) ir Aizsargjoslu likums, kas nosaka to ko tas nosaka
2) ir plānojumi, ar savām kļūdām, neprecizitātēm, arī noteiktību (nepārprotiet, ir labi, ka ir kaut kāds apkopojums)
3)ir robežu/apgrūtinājumu plāni, kas arī nav zaudējuši savu jurid.statusu
4)ir VZD kad inf.sist. reģistrētie apgrūtinājumi, kas nevienmēr sakrīt ar citiem dokumentiem
5)ir MD rīkojumi par mikroliegumiem, u.t.t.
Man ir retorisks jautājums, vai tad kad VZD izveidos savu aizsargjoslu datu bāzi, mums mērniekiem/zemes ierīkotājiem pietiks tikai ar to info? Kaut kā šaubos, jo, kā jau teicu, diezin vai šī datu bāze būs pats aktuālākais materiāls. Ja tā, tad varbūt krīzes apstākļos nav vajadzība tērēt naudiņu, lai izveidotu veidojumu bez pielietojuma. Tikai viedoklis.
 
zemes ierīkotājs
22.03.2011
18:41
Aizsargjoslu likums, 33.pants.
(6) Aizsargjosla tiek likvidēta, ja ir likvidēts objekts, kuram noteikta aizsargjosla.
(7) Objekta īpašnieks vai valdītājs pēc objekta likvidēšanas par to informē Valsts zemes dienestu.
Un cerams VZD šo informāciju arī reģistrē un maina šo informāciju savās datubāzēs!
Kur loģika, ka pēc katras demontāžas jāsastāda jauns apgrūtinājumu plāns. Mērniekam protams labi!!!
 
mērnieks
22.03.2011
23:46
Principā visa zemes dienesta un "guru" Freimentāla ideja par aizsargjoslu plāniem ir pilnigi aplama no zemes lietotāja viedokļa. Kura ir tā institūcija, kurai ir nepieciešams aizargjoslu plāns, it īpaši tādā izpildījumā, kā to paredz Freimentāla un Co uzrakstītie 182. noteikumi - balta laukuma vienība uz plāna, nepiesaistīta pie koordinātēm un situācijas, vēl interesantāk, ja joslas ir vairākas un plāni ir vairāki, tad liec nu pie stikla un skaties, kas ar ko pārklājas un kuri situācijas elementi ir apgrūtināti. Un kur vēl 101 skaidrojums par to, kam jābūt par aizsargjoslu noteikšanas pamatu, paņemiet pēdejo desmit gadu plānus un katru gadu dabūsim citu pamatojuma versiju sākot ar mistiskajiem vārdā neminētajiem zemes reformas likumiem un beidzot ar teritorijas plānojumiem un aizsargjoslu likumu. Un vispār, kāpēc tik mainīgam lielumam kā aizsargjoslas būtu jāizgatavo plāns, kurš pēc tam nemainīgs gulēs arhīvā kaut desmitiem gadu. Tām ir vieta teritorijas plānojumos(visu mērogu)un ĢIS sistemās. Ar to pilnīgi pietiktu, kārtīgi uzturēts ĢIS varētu aizsargjoslas nemitīgi uzturēt aktuālā versijā, nojauc līniju - aizsargjosla pazūd, izbūvē jaunu - parādās, deputāti izlemj joslas palielinat vai samazināt - viss notiek, piesaistot to visu kadastram automātiski tas viss atspoguļotos kadastra teksta datos un nodokļu aprēķinos un nebūtu vairs nekādu strīdu par to, ka vecākam plānam aizsargjosla nav uz plāna un līdz ar to nodokļu atvieglojumu mazāk un otrādi.
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 4. jūnijs

Vārda diena:

Sindija, Sintija, Elfrīda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.