Самое важное - уметь отличить важное от срочного
Veciits_meklesana
Опрос
 
Введение в отрасле
Словарь терминов
О портале
Заказчикам
 
Законодательство
В землемерие
В землеустройстве
В картографие
В геодезие
Список землемеров
ADTI uzturētāji
Закупки
Конкурсы
Результаты
 
Новости
В Латвиe
В мире
В вузах
В обществе землемеров
LKĢA
В строительстве
Недвижимость
Īsumā
Исследования
История
Технологии
Развлечения
 
Услуги
Геодезические приборы
Данные для работы
Калькуляторы перерасчета
Saites
Форум Галерея Блоги Объявления

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi

Sviitra
Zemes robežu uzmērīšana un plānu izgatavošana

Pirmreizējā zemes robežu uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā

Veic gadījumos, ja zemes robežas līdz šim nav mērītas.
Personām, kuras līdz 2006. gada 31. augustam Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā ir iesniegušas zemes izpirkšanas pieprasījumu un ir saņēmušas lēmumu par tiesībām izpirkt zemi.

Nepieciešamie dokumenti:
- pašvaldības lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā un lēmumu grafiskais pielikums;
- Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas lēmums par tiesībām izpirkt zemi;
- pašvaldības lēmums vai izziņa par adreses piešķiršanu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts (uz zemes vienības atrodas ēkas un būves);
- pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem;
- tiesas spriedums un citi tiesiski dokumenti (mantojuma apliecība u.c.), ja tādi ir;

- pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara.

Personām, kurām zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās 2006. gada 1. spetembrī un kuras līdz 2007. gada 30. novembrim Valsts zemes dienestā ir iesniegušas zemes izpirkšanas pieprasījumu un saņēmušas lēmumu par tiesībām izpirkt zemi.

Nepieciešamie dokumenti:
- zemes nomas līgums ar pašvaldību un līguma grafiskais pielikums;
- Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas lēmums par tiesībām izpirkt zemi;
- pašvaldības lēmums vai izziņa par adreses piešķiršanu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts (uz zemes vienības atrodas ēkas un būves);
- pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem;
- tiesas spriedums vai citi tiesiski dokumenti (mantojuma apliecība u.c.), ja tādi ir;
- pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara.

Personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, bet zemes lietošanas tiesības izbeidzās 2006. gada 1. septembrī, un kuras līdz 2007. gada 30. novembrim nav iesniegušas zemes izpirkšanas pieprasījumu, bet ir noslēgušas zemes nomas līgumu ar pašvaldību.

Nepieciešamie dokumenti:
- pašvaldības lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu;
- zemes nomas līgums ar pašvaldību un līguma grafiskais pielikums;
- pašvaldības lēmums vai izziņa par adreses piešķiršanu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts (uz zemes vienības atrodas ēkas un būves);
- pašvaldības izdots dokuments/pilnvara pasūtīt zemes robežu plāna izgatavošanu un parakstīt mērniecības procesā sastādītos dokumentus;
- pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara.

Atkārtota zemes robežu uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana

Veic gadījumos, ja īpašuma robežas ir ierādītas, izgatavoti plāni, bet nav veikta precīzā (instrumentālā) uzmērīšana.

Nepieciešamie dokumenti:
- ierādīto zemes robežu plāns;
- zemesgrāmatu apliecība;
- pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara.

Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizēšana

Veic gadījumos, ja uz zemes vienības mainījusies situācija, piemēram, uzbūvētas jaunas ēkas, transformēta zeme, uz plāna nav attēloti ar likumu noteiktie apgrūtinājumi.

Nepieciešamie dokumenti:
- zemes robežu plāns;
- zemesgrāmatu apliecība;
- pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara;
-
pašvaldības informācija par apgrūtinājumiem;
-
meža inventarizācijas dokumenti;
-
Lauku atbalsta dienesta atzinums.

Zemes uzmērīšana un plāna izgatavošana būves (būvju) ierakstīšanai zemesgrāmatā

Veic gadījumos, ja īpašumā ešošā būve (būves) atrodas uz citai personai piederošas zemes un nepieciešams reģistrēt šo būvi (būves) zemesgrāmatā.

Nepieciešamie dokumenti:
- pašvaldības lēmums par ēku un būvju uzturēšanai piesaistīto zemes gabalu un lēmuma grafiskais pielikums;
- pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara.

Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana (nomas zemes plāna izgatavošana)

Veic gadījumos, ja zemes īpašnieks daļu no sev piederošās zemes vienības vēlas iznomāt citai personām, līdz ar to nepieciešams šo zemes vienības daļu uzmērīt un izgatavot tās robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu.

Nepieciešamie dokumenti:
- nomas līgums (ja tāds jau ir noslēgts);
- zemes robežu plāna kopija ar tajā attēlotām zemes vienības daļas (nomas zemes) robežām;
- zemesgrāmatu apliecība;
- pilnvarotām personām - notariāli apstiprināta pilnvara.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu var veikt persona, kurai ir derīga licence vai sertifikāts kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai.
Новое в других разделах
Sviitra
Погода
Arrow_left 2020. год февраль Arrow_right
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
Today 2020. год 17. февраль
no events today
Новые комментарии
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.